De MOEL & HERMES Alkmaar 

 
 
Informatie deels uit het boek :
Een korte terugblik bij een 50-jarig jubileum.
 
  De onderneming is ontstaan uit het stratenmakers bedrijf van Jan de Moel en zijn opperman Jan Hermes,
beide waren in dienst van de grootvader ook een Jan de Moel, maar spoedig werden ook eigen werken aangenomen van diverse opdrachtgevers zoals de gemeente Alkmaar, het hoogheemraadschap en Nederlandse Spoorwegen.
Op een zekere dag gingen ze samen naar de notaris om voor gezamenlijke rekening en risico werken te gaan aannemen, het was het begin van de onderneming De Moel & Hermes, we schrijven dan 1 februari 1927.
De eerste opdrachten behelsden de reconstructie van de stationsweg, leggen van riolering en bestrating van het Rochdale en het in onderaanneming aanbrengen van de fundering van De Laat, dit alles voor de Dienst Openbare Werken Alkmaar.
In 1930 ontvingen ze de opdracht voor de reconstructie van de weg Alkmaar naar Egmond aan de Hoef.
Echter in 1932 ging het mis een diepgaand meningsverschil tussen beide maakte een einde aan de samenwerking en ieder besloot zijn eigen weg te gaan.
Door hun niet verklaarbare gebondenheid zijn zij naar een aantal jaren toch weer samengegaan in een tijd waarin er bijna geen werk was te vinden, de crisisjaren dertig.
In 1935 werd een sectie van de weg Alkmaar naar de Wieringermeer aangenomen en juist voor de oorlog een tweede sectie van het zelfde tracé.
Inmiddels was het materieelpark aardig uitgebreid, door durf en doorzettingsvermogen waren na lange en zware aflossingen twee draglines RUSTON 10 RB, twee FORD vrachtwagens, een rupstractor, transportbanden schaft- en directieketen en niet te vergeten de werf aan de Kooimeerlaan aangekocht.
   

3501

 

Rupstractor

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

 

   

3502

 

Rupstractor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

 

   

3503

 

Rupstractor

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

 

   

3504

 

Rupstractor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

 

   

3505

 

Rupstractor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

 

   

3506

Alkmaar

De eerste dragline een RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief Roel Kuiper

   

3507

Alkmaar

Draglinebak in de werkplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief de Moel

   

3508

Alkmaar

Revisie van een dragline in de werkplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

Archief De Moel

   

3601

Castricum

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3602

Castricum

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3603

Castricum

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3605

Castricum

De riolering word onderheid met houten palen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3606

Castricum

Heien van de houten palen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3607

Castricum

Op de palen word een balklaag aangebracht waarop de betonnen riool buizen worden geplaatst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3608

Castricum

Plaatsen rioolbuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3610

Oudkarspel

Aanleg waarddijk

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3611

Oudkarspel

Aanleg waarddijk

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3612

Oudkarspel

Aanleg waarddijk

 

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3613

Oudkarspel

Aanleg waarddijk

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3614

Oudkarspel

Aanleg waarddijk

 

 

 

 

 

1936

Archief de Moel

 

   

3801

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3802

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3803

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

Met een transportband word de grond afgevoerd

 

 

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3804

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3805

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

 

 

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3810

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

Geen vorstverlet !

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3811

Alkmaar - Hoeverweg

Aanleg riolering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1938

Archief De Moel

 

   

3901

Broek in Waterland

Winnen van zand met een ingehuurde baggermolen

 

 

 

 

 

1939

Archief De Moel

 

   

3902

Broek in Waterland.

 

 

 

 

 

 

 

 

1939

Archief De Moel

 

   

3903

Broek in Waterland

Aanleg wegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939

Archief De Moel

 

   
  In de tweede wereldoorlog werd veel materieel gevorderd, zo werd een dragline in de Grebbe-linie kapotgeschoten.
Een dragline bleef echter werken aan het indijken van de wadden in Noord Groningen een werk dat door de bezetters werd gedoogd, dankzij de opbrengst van deze machine konden de gezinnen van beide families deze moeilijke tijd hetzij schamel doorkomen.
Na de oorlog kon men direct aan de slag voor de Dienst Landbouwherstel en voor de gemeente Alkmaar.
Het dichten van tankvallen, opruimen van versperringen, slopen van bunkers werd met enthousiasme ter hand genomen.
   

4601

Wieringen

Ruilverkaveling

 

 

 

 

 

 

1946

Archief De Moel

 

   

4605

Schoorl

Ruilverkaveling

RUSTON dragline

 

 

 

 

 

1946

Archief De Moel

 

   

4606

Schoorl

Ruilverkaveling

RUSTON dragline

 

 

 

 

 

1946

Archief De Moel

 

   

4607

Schoorl

Ruilverkaveling

RUSTON dragline

 

 

 

 

 

1946

Archief De Moel

 

   
  In het voorjaar van 1947 openbaarde zich bij Jan de Moel een ernstige ziekte welke op 28 juni dat jaar de dood tot gevolg had, een klap voor het gezin en het bedrijf.
Met de inzet van het gehele gezin werd het bedrijf werd voortgezet onderleiding van
Jan Jozef de Moel die als voorman in mei 1945 in het bedrijf was begonnen. 
   
0006

J.J. de Moel
   
  Een mooi werk word gestart in 1948, samen met Hogenbirk word gestart met de aanleg van het circuit in de duinen van Zandvoort.
   

4810

Zandvoort

Aanleg circuit

Het tracé begint zich af te tekenen

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4811

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4812

Zandvoort

Aanleg circuit

Verdichten zandbed 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4813

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4814

Zandvoort

Aanleg circuit

Aanvoer puin met het smalspoor voor de fundatie 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4815

Zandvoort

Aanleg circuit

Puin depot, waarschijnlijk resten van gebouwen die vernield werden in de tweede wereldoorlog 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4816

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4817

Zandvoort

Aanleg circuit

Bouw brug

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4818

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4819

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

 

   

4820

Zandvoort

Aanleg circuit

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

 

   

4821

Zandvoort

Aanleg circuit

Aanbrengen asfalt

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4821

Zandvoort

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4823

Zandvoort

Luchtfoto

 

 

 

 

 

 

1948

Archief De Moel

 

   

4902

 

INTERNATIONAL bulldozer

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4903

 

Trilplaat op de achtergrond de 10 RB

 

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4904

 

Voorbereiding aanbrengen splitlaag

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4923

 

Verdichten zandbed

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4931

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4932

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   

4933

 

Verdichten puinfundering.

 

 

 

 

 

jaren '40

Archief De Moel

 

   
  In de jaren vijftig is men actief bij de ruilverkaveling Wieringen en werden er werken aangenomen en over een steeds groter gebied uitgevoerd in februari 1953, twee weken voor de watersnood, werd de weg Coevorden - Schoonebeek  aangenomen voor het toen der tijd gigantische bedrag van ca 3.000.000 gulden, dit project werd de aanzet voor het aannemen van werken over een geografisch groter gebied.
Op dit project werd het eerste zelf gemaakte asfalt verwerkt, gemaakt met een MILLARS asfaltmolen met een capaciteit van 15 ton/uur, gestookt met briketten, de productie hing ook af van de buitentemperatuur, de kwaliteit werd door de opzichter min of meer geschat als deze dacht, het is in orde, dan werd er geproduceerd.
   
5001
   

5002

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5003

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5004

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5005

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5006

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Machinist RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5007

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Leggen rioolbuizen

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5008

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Leggen rioolbuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5009

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Metselen put

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5010

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Metselen put

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5011

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

Jeep uit de dump

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5012

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5013

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

 

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5014

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5015

Zuidoostbeemster

Aanleg riolering en bestrating

CHEVROLET truck met kraan 

 

 

 

 

 

1950

Archief De Moel

 

   

5016

 

RUSTON 10RB

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5020

 

Aanbrengen bitumen

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5021

Zuidoostbeemster

Tandemwals

Water op de rollen met een gieter ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5022

 

Beton menginstallatie

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5045

 

GMC met BUCKEYE Model 70 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   
 

De BUCHEYE Model 70 is gebouwd door de Buckeye Traction Ditcher Company uit Findley, Ohio (USA). Krachtbron was een Buda Model K-393 benzine motor, 6 cilinder, 72 PK.In productie vanaf 1940, ook in licentie gebouwd door Gar Wood en andere, deze is waarschijnlijk afkomstig van de dumphandel.  (info Bertus Land)

   

5046

 

GMC met BUCKEYE Model 70 dragline.

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5101

Bergen

Riolering leggen op het voormalig militair vliegveld

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5102

Bergen

Voormalig militair vliegveld

Een zgn. motorjapanner

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5106

Bergen

Voormalig militair vliegveld

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5109

   

5110

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5111

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5112

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1951

   

5113

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

 

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5114

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

Een "afmaker" aan het werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5115

Bolsward

Aanleg verbindingsweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5116

Bolsward

Aanleg verbindingsweg.

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5117

Bolsward

Aanleg verbindingsweg.

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5130

Heerlerheide

Zilverzand winning

RUSTON ? dragline

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5131

Heerlerheide

Zilverzand winning

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5132

Heerlerheide

Zilverzand winning

RUSTON ? dragline

 

 

 

 

 

1951

Archief De Moel

 

   

5201

 

Verwerken asfalt

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5204

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5205

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5206

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5207

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5208

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5209

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5210

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

Aanvoer zand per binnenschip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5211

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

 

 

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5212

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg

Leggen betonverharding met de "betontrein"

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5213

Bolsward

Aanleg Hichtumerweg.

Leggen betonverharding met de "betontrein".

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   
5219
   

5220

Bolsward

Uitbreiding begraafplaats

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5221

Bolsward

Uitbreiding begraafplaats

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5222

Bolsward

Uitbreiding begraafplaats

 

 

 

 

 

 

1952

Archief De Moel

 

   

5225

 

Een van de 10RB's  op zijn kant

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5230

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5240

Alkmaar

Salonwagen op de werf

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5241

Alkmaar

Werkplaats

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   

5242

Alkmaar

Werkplaats

Locomobiel

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Archief De Moel

 

   
  Begin 1953 word de weg Renesse - Scharendijke aangenomen, het werk is al in uitvoering als de stormramp op 1 februari plaats vind, Renesse blijft gespaard, het werk kan worden voortgezet echter om in Zeeland te geraken is een reisopdracht benodigd.
   

5301

Reisopdracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5302

Renesse - Scharendijke.

Aanbrengen bitumen en split.

Let op het ondergelopen land links !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5303

Renesse - Scharendijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5304

Renesse - Scharendijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5305

Renesse - Scharendijke.

Watersnood !

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5306

Renesse - Scharendijke.

Herstel van de dijken.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   
  In die jaren vijftig was men actief bij de ruilverkaveling Wieringen en werden er werken aangenomen en over een steeds groter gebied uitgevoerd in februari 1953, twee weken voor de watersnood, werd de weg Coevorden - Schoonebeek  aangenomen voor het toendertijd gigantische bedrag van ca 3.000.000 gulden, dit project werd de aanzet voor het aannemen van werken over een geografisch groter gebied.
Op dit project werd het eerste zelf gemaakte asfalt verwerkt, gemaakt met een MILLARS asfaltmolen met een capaciteit van 15 ton/uur, gestookt met briketten, de productie hing ook af van de buitentemperatuur, de kwaliteit werd door de opzichter min of meer geschat als deze dacht, het is in orde, dan werd er geproduceerd.
   
5330
   

5330

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen met een DODGE model D60 kipper.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   
 

De Dodge model D60 (s) voorzien van een 95 pk motor. Het chassis was ontworpen voor 3 ton, over verharde weg. In het terrein 1,5 ton. Dit model was op een groot aantaal punten gelijk aan de civiele uitvoering. Het overgrote deel werd in 4X2 uitvoering gemaakt, maar er zijn ook in 4X4 gemaakt, De produktie van deze modellen liep van ca 1937 tot aan 1947. Een echt werkpaard, geen GMC, maar toch. Ook o.a. in Canada gebouwd onder de naam Fargo en DeSoto. Ook door de NL krijgsmacht in grote aantallen gebruikt in Indonesië 1946-1951.  (info Bertus Land)

   

5331

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5332

Coevorden - Schoonebeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5333

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5334

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5335

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5336

Coevorden - Schoonebeek.

De eerste asfaltafwerkmachine een VÖGELE KL 50 met rollen in plaats van een afrijbalk

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5337

Coevorden - Schoonebeek.

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5338

Coevorden - Schoonebeek.

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5339

Coevorden - Schoonebeek.

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5340

Coevorden - Schoonebeek.

Luchtfoto van het wegtracé in aanleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5341

Coevorden - Schoonebeek.

MILLARS asfaltmolen vanuit de lucht, vrij uniek voor deze tijd deze luchtfoto´s !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5342

Coevorden - Schoonebeek.

Asfalt leggen gezien vanuit de lucht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5343

Coevorden - Schoonebeek.

Door het oliewingebied !

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5345

Coevorden - Schoonebeek.

Aanbrengen asfalt op een landbouwweg.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5346

Coevorden - Schoonebeek.

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5347

Coevorden - Schoonebeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5348

Coevorden - Schoonebeek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5350

Renesse / Scharrendijke.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5351

Renesse / Scharrendijke.

MILLARS asfaltmolen en OPEL Blitz kipper,  voor en tijdens oorlog vanaf ca 1935 door Opel en Mercedes gebouwd. De productie liep door tot ca 1953.

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5352

Renesse / Scharrendijke.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5353

Renesse / Scharrendijke.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5354

Renesse / Scharrendijke.

MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5355

Renesse / Scharrendijke.

Overslag puin voor de wegfundering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5356

Renesse / Scharrendijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5357

Renesse / Scharrendijke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5358

Renesse / Scharrendijke.

Weg verkanting in beton.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5359

Renesse / Scharrendijke.

Aanbrengen puinverharding.

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5360

Renesse / Scharrendijke.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1953

   

5401

 

Laden van een truck van Schot Alkmaar met een "mobiele" RUSTON 10RB.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1954

   

5402

 

SCANIA VABIS van Schot Alkmaar.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1954

   

5403

 

Leggen asfalt met de VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1954

   

5404

 

Verdichten puinfundatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1954

   

5405

 

Loonzakje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1954

   

5501

Spaarndam.

Betonmenginstallatie in vol bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5504

 

CATERPILLAR D4 op het strand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5510

 

Verdichten zandlichaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5511

 

Montage ophaalbrug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5515

 

Aanbrengen kleeflaag.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5516

 

Aanbrengen kleeflaag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5520

 

Opbreken oude verharding.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5521

 

Uitgraven nieuw weg tracé.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5522

 

Zandlichaam in profiel gezet.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5523

 

RUSTON 10RB.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5524

 

Aanbrengen asfalt verharding.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1955

   

5550

Alkmaar

Werkplaats.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5551

Alkmaar

De monteurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5552

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5553

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

Onderstel menger.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5554

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5555

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5556

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5557

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5558

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5559

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5560

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5561

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

Aangedreven door een tractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5562

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

Proefdraaien.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5563

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

Poseren met alle monteurs !

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5564

Alkmaar

Revisie MILLARS asfaltmolen.

Poseren met alle monteurs !

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '50

   

5601

Berverwijk.

Opbouw betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5602

Beverwijk.

Opbouw betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5603

Beverwijk.

Opbouw betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5604

Beverwijk.

Opbouw betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5605

Beverwijk.

Betonmenginstallatie in bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5606

Advertentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1956

   

5701

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfaltverharding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5702

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfalt met de

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5703

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfalt met de

VÖGELE KL 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5704

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5705

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5706

Enschede - Boulevard 1945

Aanbrengen asfalt met de VÖGELE KL 50 aanvoer asfalt met een DODGE kipper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   
5710
   

5711

Wamel.

Jakobsladder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5712

Wamel.

Verdichten fundatie van gestabiliseerd grind. 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5713

Wamel.

Spreiden gestabiliseerd grind.

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5714

Wamel.

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5715

Wamel.

Sproeien bitumen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5716

Wamel.

Aanbregen split. 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   
5719
   

5720

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5721

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5722

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5723

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5724

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5725

Beverwijk - Velsen.

Aanleg RW 9 toegangswegen tot de Velsertunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5810

Bergen.

MILLARS asfaltmolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5811

Bergen.

MILLARS asfaltmolen uitgebreid met een eindsilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5812

Bergen.

MILLARS asfaltmolen uitgebreid met een eindsilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   
  In steeds meerdere mate werden rijks- en provinciale wegen in het gehele land aangelegd, om vanuit een wat bredere basis te kunnen opereren werd in 1959 het bouwbedrijf van de heer Buur overgenomen en worden er woningen en later utiliteit projecten gebouwd.
   
5901
   

5902

Texel.

Transport materieel naar het eiland met de boot.

 

 

 

 

Archief De Moel

1959

   

5903

Texel  - Lange Waalderweg.

Aanbrengen asfalt met een ALFELDER afwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5904

Texel  - Lange Waalderweg.

Aanbrengen asfalt met een ALFELDER afwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5905

Texel  - Lange Waalderweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

5906

Texel  - Lange Waalderweg.

De eerste ALFELDER asfaltinstallatie in vol bedrijf op de voorgrond een WERKLUST wiellader.

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

1957

   

6001

 

O & K L 251 en GMC kipper.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '60

   

6002

 

Sloten "trekken" met de O & K L 251.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '60

   

6003

 

O & K L 251.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '60

   

6004

 

O & K L 251.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '60

   

6005

 

Aanbrengen slijtlaag. 

 

 

 

 

Archief De Moel

jaren '60

   
6301
   

6302

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

P & H dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6303

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6304

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

N.C.K. dragline.

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6305

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

N.C.K. dragline. 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6306

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

Slopen oude riolering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6307

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

HOVERS Duo wals. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6308

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

Betoncentrale. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto regionaal archief west Brabant

1963

   

6309

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

Betoncentrale. 

 

 

 

 

 

 

Foto archief Breda

1963

   

6310

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

Betoncentrale. 

 

 

 

 

 

 

Foto archief Breda

1963

   

6311

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1963

   

6312

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1963

   

6313

Etten Leur

Aanleg RW 56 omlegging Etten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1963

   
6401
   

6402

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

Een nieuwe ALFELDER type Nürburg N met de servicewagen van de importeur Van Kooten.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   

6402a

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

ALFELDER type Nürburg N op een folder van ALFELDER.

 

 

 

archief Huub van Dijk

1964

6402b
   

6404

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

ALFELDER type Nürburg N capaciteit 35 ton/uur rechts een WERKLUST wiellader.

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   

6405

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

Aanleg riolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   

6406

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

Aanleg riolering.

O & K  L251 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   

6407

Hoogeveen

Aanleg Prov. weg 16.

Aanleg riolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   
6410
   

6411

Numansdorp

Aanleg Rijksweg 19

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1964

   

6415

Numansdorp

Aanleg Rijksweg 19

Voor de Haringvlietbrug werd tol geheven, echter de tolhuisjes waren niet tijdig gereed, dus werden er tijdelijk schaftketen van de Moel ingezet. 

 

 

foto L. van Nieuwaal

1964

   
6501
   

6502

Meppel

Aanleg Prov. weg Zwartsluis - Meppel

VÖGELE Super 150

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6503

Meppel

Aanleg Prov. weg Zwartsluis - Meppel

VÖGELE Super 150 leggen zandasfalt.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6504

Meppel

Aanleg Prov. weg Zwartsluis - Meppel

Nieuwe bandenwals ingezet, wellicht nog even oefenen !

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6505

Meppel

Aanleg Prov. weg Zwartsluis - Meppel

Nieuwe SCHEID bandenwals

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   
6510
   

6511

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

NORTH WEST dragline.

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6512

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

ALFELDER type Nürburg N met MICHIGAN wiellader

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6513

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

ALFELDER type Nürburg N

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6514

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

ALFELDER type Nürburg N

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6515

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

ALFELDER type Nürburg N

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6516

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

In de comandocabine van de ALFELDER installatie

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6517

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

VÖGELE Super 150

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6518

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

VÖGELE Super 150

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6519

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

VÖGELE Super 150

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6521

Noordwijkerhout

Aanleg Herenweg / Zilkerduinweg

Keten en salonwagens

 

 

 

archief de Moel

1965

   
  Op 2 november 1965 komt de heer Hermes te overlijden, zijn familie geeft te kennen om zich geheel uit het bedrijf te willen terugtrekken, na een overgangsperiode wordt de naam van de onderneming gewijzigd in : De Moel beheermaatschappij N.V. later een werd het een B.V.
   

6530

Colijnsplaat

Aanleg toegangswegen Oosterscheldebrug

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6531

Colijnsplaat

Aanleg toegangswegen Oosterscheldebrug

 

 

 

 

 

archief de Moel

1965

   

6535

 

ZETTELMEIJER tandemwals met machinist Roel Kuiper

 

 

 

 

 

 

 

 

archief Roel Kuiper

1965

   

6601

Moordrecht

Onderhoud rijksweg 20

ALFELDER type Würtzburg capaciteit 60 ton/uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6602

Moordrecht

Onderhoud rijksweg 20

ALFELDER type Würtzburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6603

Moordrecht

Onderhoud rijksweg 20

ALFELDER type Würtzburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6604

Moordrecht

Onderhoud rijksweg 20

ALFELDER type Würtzburg

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6605

Moordrecht

Onderhoud rijksweg 20

ALFELDER type Würtzburg met grote eindsilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6610

Alkmaar

De mensen van kantoor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

jaren '60

   

6611

 

Advertentie.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsblad van het Noorden

1966

   
6801
   

6802

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

CATERPILLAR D4 bulldozer.

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6803

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

O & K RH 6

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6804

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

POCLAIN  TY 45

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6805

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

NCK 304 en REO kipper.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6806

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

NCK 304 en O & K  R 12.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6807

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

NCK 304 en O & K  R 12 en L 251.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6808

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6809

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6810

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6811

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

FIAT 50CI  bulldozer.

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6812

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6813

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6814

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6815

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6816

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6817

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6818

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6819

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6820

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6821

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6822

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6823

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

O & K  R12 en L251 (achtergrond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6824

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6825

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

CATERPILLAR D4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6830

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Leggen hoofdriool.

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6831

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Bomen rooien.

O & K   RH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6832

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Bomen rooien.

O & K   RH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6833

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Bomen rooien.

O & K   RH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6834

Weert / Nederweert

Aanleg  Eindhovense weg

Keten park

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   
6840
   

6841

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6842

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6843

Moerdijk

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

 

 

 

 

 

 

 

archief VBW

1968

   

6844

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Twee ALFELDER asfaltinstallaties in vol bedrijf

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6845

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Twee ALFELDER asfaltinstallaties in vol bedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6846

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

ALFELDER type Wien

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6847

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Twee ALFELDER asfaltinstallaties in vol bedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6848

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

ALFELDER type Wien

Capaciteit 60/80 ton-uur

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6849

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

ALFELDER type Wien

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6850

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6851

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Asfaltploeg 1 met een VÖGELE S 150, links de HOVERS duowals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6852

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Asfaltploeg 1

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6853

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6854

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Asfaltploeg 2 met een VÖGELE S 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6855

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

Asfaltploeg 3 met een BARBER GREENE SA 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6856

Zevenbergen

Rijksweg 17 deel Zevenbergen tot rijksweg 16 ( Klaverpolder )

WERKLUST VL 1500 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1968

   

6901

 

Het asfaltlaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6902

 

Het asfaltlaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6903

 

Het asfaltlaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6904

 

Het asfaltlaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6905

 

ALFELDER type `Wien`

Op werkbezoek

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6906

 

VÖGELE Super 150

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6908

 

Jaaropgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   

6915

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1969

   
7001
   

7002

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7003

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7004

Assen - Gieten

Aanleg N 33

Zandwinning met een zandzuiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7005

Assen - Gieten

Aanleg N 33

v.b.n.b. NCK dragline, CAT D6B , Oleomat, REO kipper en O & K RH 6

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7006

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7007

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7008

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7009

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7010

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7011

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7012

Assen - Gieten

Aanleg N 33

Asfalt leggen met een VÖGELE Super 204, links een NCK 304 dragline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7013

Assen - Gieten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7014

Assen - Gieten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7015

Assen - Gieten

Aanleg N 33

ALFELDER type "Wien"

Aanvoer grind per trein

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7016

Assen - Gieten

Aanleg N 33

ALFELDER type "Wien"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7017

Assen - Gieten

Aanleg N 33

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7018

Assen - Gieten

BARBER GREENE SA 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7019

Assen - Gieten

Grondverzet met een ladderscraper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   
7020
   

7021

 

Rijksweg 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7022

 

Rijksweg 4

Asfalt leggen met de VÖGELE Super 204 en de HOVERS DUO wals (onder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7023

 

Rijksweg 4

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7024

 

Rijksweg 4

 

 

 

 

 

 

archief de Moel

1970

   

7040

Briefhoofd

 

 

 

archief de Moel

1970

   
  Na het overlijden van de heer Hermes in 1965, had de familie te kennen gegeven zich uit de onderneming terug te willen trekken, na een overgangsperiode word de naam in 1970 veranderd in De MOEL beheermaatschappij N.V.
Het verdere verloop van de historie vind je dan ook onder De MOEL.