De Moel & Hermes

Alkmaar

 
   
 

Informatie deels uit :                                                  Een korte terugblik bij een 50-jarig jubileum.

 
  De onderneming is ontstaan uit het stratenmakers bedrijf van Jan de Moel en zijn opperman Jan Hermes,
beide waren in dienst van de grootvader ook een Jan de Moel, maar spoedig werden ook eigen werken aangenomen van diverse opdrachtgevers zoals de gemeente Alkmaar, het hoogheemraadschap en Nederlandse Spoorwegen.
Op een zekere dag gingen ze samen naar de notaris om voor gezamenlijke rekening en risico werken te gaan aannemen, het was het begin van de onderneming De Moel & Hermes, we schrijven dan 1 februari 1927.
De eerste opdrachten behelsden de reconstructie van de stationsweg, leggen van riolering en bestrating van het Rochdale en het in onderaanneming aanbrengen van de fundering van De Laat, dit alles voor de Dienst Openbare Werken Alkmaar.
In 1930 ontvingen ze de opdracht voor de reconstructie van de weg Alkmaar naar Egmond aan de Hoef.
Echter in 1932 ging het mis een diepgaand meningsverschil tussen beide maakte een einde aan de samenwerking en ieder besloot zijn eigen weg te gaan.
Door hun niet verklaarbare gebondenheid zijn zij naar een aantal jaren toch weer samengegaan in een tijd waarin er bijna geen werk was te vinden, de crisisjaren dertig.
In 1935 werd een sectie van de weg Alkmaar naar de Wieringermeer aangenomen en juist voor de oorlog een tweede sectie van het zelfde tracé.
Inmiddels was het materieelpark aardig uitgebreid, door durf en doorzettingsvermogen waren na lange en zware aflossingen twee draglines RUSTON 10 RB, twee FORD vrachtwagens, een rupstractor, transportbanden schaft- en directieketen en niet te vergeten de werf aan de Kooimeerlaan aangekocht.
   

3501

 

Rupstractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

   

3502

 

Rupstractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

 

   

3503

 

Rupstractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

 

   

3504

 

Rupstractor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

   

3505

 

RUSTON 10RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

   

3506

 

Dragline bak in de werkplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

1935

 

   

 

In de tweede wereldoorlog werd veel materieel gevorderd, zo werd een dragline in de Grebbelinie kapotgeschoten.
Een dragline bleef echter werken aan het indijken van de wadden in Noord Groningen een werk dat door de bezetters werd gedoogd, dankzij de opbrengst van deze machine konden de gezinnen van beide families deze moeilijke tijd hetzij schamel doorkomen.
Na de oorlog kon men direct aan de slag voor de Dienst Landbouwherstel en voor de gemeente Alkmaar.
Het dichten van tankvallen, opruimen van versperringen, slopen van bunkers werd met enthousiasme ter hand genomen.
In het voorjaar van 1947 openbaarde zich bij Jan de Moel een ernstige ziekte welke op 28 juni dat jaar de dood tot gevolg had, een klap voor het gezin en het bedrijf.
Met de inzet van het gehele gezin werd het bedrijf werd voortgezet onderleiding van
Jan Jozef de Moel die als voorman in mei 1945 in het bedrijf was begonnen. 
   
0006

J.J. de Moel
   

5001

 

RUSTON dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

   

5002

 

Tandem wals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

   

5003

 

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

   

 

In die jaren vijftig was men actief bij de ruilverkaveling Wieringen en werden er werken aangenomen en over een steeds groter gebied uitgevoerd in februari 1953, twee weken voor de watersnood, werd de weg Coevorden - Schoonebeek  aangenomen voor het toendertijd gigantische bedrag van ca 3.000.000 gulden, dit project werd de aanzet voor het aannemen van werken over een geografisch groter gebied.
Op dit project werd het eerste zelf gemaakte asfalt verwerkt, gemaakt met een MILLARS asfaltmolen met een capaciteit van 15 ton/uur, gestookt met briketten, de productie hing ook af van de buitentemperatuur, de kwaliteit werd door de opzichter min of meer geschat als deze dacht, het is in orde, dan werd er geproduceerd.
   

5501

 

De eerste MILLARS asfaltmolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

   

5502

 

MILLARS asfaltmolen. 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

   

5503

 

VÖGELE KL 50 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

   

5504

 

Advertentie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren vijftig

 

 

 
  In steeds meerdere mate werden rijks- en provinciale wegen in het gehele land aangelegd, om vanuit een wat bredere basis te kunne opereren werd in 1959 het bouwbedrijf van de heer Buur overgenomen en worden er woningen en later utiliteit projecten gebouwd.

 

 

6101

 

Aanleg riolering op de achtergrond een O.& K.  L 102 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren zestig

 

 

6301

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6302

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

N.C.K dragline.

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6303

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6304

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6305

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6306

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

Sloop oude riolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6307

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

HOVERS Duowals.

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6308

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6309

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6310

Etten - Leur

Aanleg RW 58.

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

1963

reg. archief west brabant

   

6401

 

Eerste asfaltinstallatie van het merk ALFELDER.

 

 

 

 

 

 

 

jaren zestig

 

   

6501

 

Roel Kuiper voor een ZETTELMEYER tandemwals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

jaren '60

   
  Op 2 november 1965 komt de heer Hermes te overlijden, zijn familie geeft te kennen om zich geheel uit het bedrijf te willen terugtrekken, na een overgangsperiode wordt de naam van de onderneming gewijzigd in : De Moel beheermaatschappij N.V. later een werd het een B.V.
   

6601

Alkmaar

De mensen van het kantoor ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief André Rood

jaren '60

   

6602

Zevenbergen

Aanleg deel van RW 17.

 

 

 

 

 

 

 

1966

Archief RWS

   

6603

Zevenbergen

Aanleg deel van RW 17.

Vögele super 150.

 

 

 

 

 

 

 

1966

Archief RWS

   

6604

Zevenbergen

Aanleg deel van RW 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

Archief RWS

   

6701

 

BARBER GREENE SA 41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   

6801

 

WERKLUST VL 1200.

 

 

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

jaren '60

   

6901

 

Aanbrengen kleeflaag, op de achtergrond een VÖGELE Super 150.

 

 

 

 

 

Archief Roel Kuiper

jaren '60

   

6902

 

Op werkbezoek bij een ALFELDER type Wien asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief André Rood

jaren '60

   

6903

 

Ton Rood op een VÖGELE Super 150 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

Archief André Rood

jaren '60

   

6905

 

Jaaropgave  1969 van een machinist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief Ronald Koopman

1969

   

6906

 

FIAT AD5 bulldozer.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

Archief Ronald Koopman

   

6907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

Archief Ronald Koopman

   
  Begin jaren zeventig is er een nieuwe naam en logo, De Moel Beheermaatschappij N.V.

Inmiddels is er van de dienst Openbare Werken in Brussel (B) de opdracht verkregen tot het aanleggen van een gedeelte van de autoweg Antwerpen - Breda (E 10), dit betekend werk uitvoeren in het nabije buitenland.
   
 
   

7001

Zevenbergen

Onderhoud aan de salonwagen van de familie Koopman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70.

Archief Ronald Koopman.

   
  In het seizoen 1971 word het omvangrijke werk aan de E 10 Antwerpen - Nederlandse grens, aangevangen en voltooid, in 1972 en 1973 worden in onderaanneming grote asfaltwerken uitgevoerd op de E 5 Brussel - Luik en de Route Wallonië Doornik - Mons onder de naam Nederlandse Wegenbouw Maatschappij in het gebied Belgisch Limburg wordt de Moel N.V. langzamerhand erkend als streek aannemer en worden een aantal wegen gebouwd in de omgeving van Lommel en Mol.
   

7201

Vollenhove

NOBAS UB 1212 dragline en TEREX wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   

7202

Velle (B)

Aanleg E 17 Antwerpen - Gent.

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Archief Ronald Koopman

   

7202

 

Scania 111 met Nootenboom aanhanger met als lading  een HUBER grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Archief Ronald Koopman

   

7301

 

Aanleg N9 Alkmaar - Den Helder.

P & H 320 dragline.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7302

 

Aanleg N9 Alkmaar - Den Helder.

P & H 320 dragline.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7303

 

Aanleg N9 Alkmaar - Den Helder.

P & H 320 dragline.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7304

 

Aanleg N9 Alkmaar - Den Helder.

P & H 320 dragline.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7305

Soest.

KLÖCKNER BAMACO show.

FRISCH F 85 Grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug. 1973

Foto Huub van Dijk

   

7307

Bolsward.

Aanleg A 7.

HANOMAG bulldozer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7308

Bolsward.

Aanleg A 7.

HANOMAG bulldozer.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7311

Bolsward.

Aanleg A 7.

ALFELDER Würzburg asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7312

Bolsward.

Aanleg A 7.

ALFELDER asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7313

Bolsward.

Aanleg A 7.

HANOMAG bulldozer.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7314

Makkum.

Aanleg rondweg.

De NOBAS UB 1212 dragline in de problemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7315

Makkum.

Aanleg rondweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7316

Makkum.

Aanleg rondweg.

Hulp genoeg aanwezig !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7317

Bolsward.

Aanleg A 7.

FRISCH grader op transport.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7318

Bolsward.

Aanleg A 7.

FRISCH grader op transport.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7319

Egmond aan de Hoef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7320

 

FRISCH grader.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7321

 

FRISCH grader.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7322

 

Reconstructie weg.

TEREX wiellader.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7323

 

Reconstructie weg.

FRISCH grader.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7324

 

 

TEREX wiellader.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7325

 

Uitgraven watergang.

NOBAS UB 1212 dragline.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7326

 

Klein klusje !

TEREX wiellader.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7327

 

 

FRISCH grader.

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7328

 

 

P & H dragline en een WERKLUST WG 40 wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   
  In 1971 waren de eerste werken uitgevoerd in België, wat in 1973 leid tot het oprichten van een zelfstandige werkmaatschappij met als vertigingsplaats Schoten (B).
   

7401

Lommel (B)

De Moelstraat.

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   

7402

België

 

CMI slipform paver op transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ab Haaiman

   

7405

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

HANOMAG bulldozer.

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7406

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7407

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

Vlak zetten zandbaan met de FRISCH Grader.

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7408

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

FRISCH Grader met rechts het nieuwe kantoor van De Moel in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7409

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

Aanbrengen eerste laag asfalt.

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7410

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

VÖGELE S 150.

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7411

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

VÖGELE S 150 en TEREX wiellader.

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7412

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

Asfalt leggen voor het nieuwe hoofdkantoor.

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7413

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

De FRISCH F 85 als vlaggenmast.

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7414

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

 

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7415

Alkmaar.

Aanleg Bergerweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

Archief Ronald Koopman

   

7501

Alkmaar.

Nieuwe Hoofdkantoor aan de Bergerweg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

Folder De Moel

   

7503

 

Leggen van beton met een VÖGELE super 1700.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70 

Folder De Moel.

   

7504

 

Aanleg riolering.

O & K  RH 6.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief André Rood

   

7505

 

Aanleg riolering.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief André Rood

   

7506

 

Aanleg riolering.

O & K  RH 6.

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief André Rood

   

7507

 

Hijsen van een vijzel voor een gemaal. 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief André Rood

   

7508

 

Salonwagen op transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

7509

 

Asfalt leggen met een DYNAPAC, HAMM en RAY GO wals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

 

   
  Na de eerste energiecrisis eind 1973 en met de daaruit door de regering getroffen maatregel, het inkrimpen van het wegenbouwbudget met 100 miljoen gulden, is het voor de directie van De Moel duidelijk, men moest zich gaan oriënteren op werken buiten Europa, na veel onderzoek en serieuze pogingen leid e.a. tot het stichten van een werkmaatschappij in Nigeria en van een joint venture met de Ballast Nedam Groep in Saoedi-Arabië, een land vol mogelijkheden op het gebied van bouw.
   

7600

 

Logo Saudi de Moel Ltd. 

 

   

7601

Groenlo

FRISCH F 85 grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7602

 

Nieuwe CATERPILLAR 920 wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7605

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7606

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7607

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7608

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Zandstorm.

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7609

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Bailey brug voor het zandtransport.

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   

7610

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

TEREX wiellader en TERBERG kipper.

 

 

 

 

 

 

 

1976

Archief Ronald Koopman

   
  Op 1 januari 1977 neemt De Moel de aandelen over van de Noord Nederlandse Wegenbouw en word het bedrijf geïntrigeerd in de onderneming, de huisstijl word overgenomen het logo van de N.N.W. blijft nog een aantal jaren.
   

7701

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

TEREX wiellader en N.C.K. 605 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7702

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7703

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

ALFELDER AE 150 asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7704

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

ALFELDER AE 150 asfaltinstallatie.

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7707

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7708

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Bouw transportband voor overslag zand wat per schip word aangevoerd.

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7709

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Lossen van de schepen geschied met een N.C.K. 406 met grijper welke op een ponton is geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7710

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Bouw transportband.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7711

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Los-installatie in gebruik, een Mercedes kipper van Spaansen onder de trechter.

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7712

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7713

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7714

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7715

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7720

Alkmaar

50 jarig jubileum van De Moel.

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7722

Alkmaar

Organogram van de onderneming in het jubileumjaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7723

Alkmaar

Overzicht grondverzetmaterieel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7724

Alkmaar

Overzicht asfalt / beton materieel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7726

Amsterdam

Asfalt leggen op de A 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977

Archief Ronald Koopman

   

7801

Egmond aan Zee.

Aanleg parkeerplaats aan zee.

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7802

Egmond aan Zee.

Aanleg parkeerplaats aan zee.

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7805

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief André Rood

   

7806

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Overslag zand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7807

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Overslag zand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7808

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Achteruit tegen een dumper aangereden !

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7809

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

Ketenpark.

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7810

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7811

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

De FRISCH in de sneeuw.

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7812

Amsterdam.

Aanleg RW 10. 

MAGIRUS kipper van het talud gegleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

Archief Ronald Koopman

   

7901

Lexmond.

 

Salonwagen familie Koopman.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Archief Ronald Koopman

   

8001

 

Nieuwe LIEBHERR 902 mobiele graafmachine.

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Niek Meijer

   

8101

 

ALFELDER type Wurzburg asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8102

 

ALFELDER type Wurzburg asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8103

 

ALFELDER type Wurzburg asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8201

 

 

VÖGELE super 1700 asfaltafwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8202

 

 

HAMM trilrolwals.

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8203

 

 

MAGIRUS kleef / veeg wagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8204

 

 

Plaatsen betonnen put met een O & K MH 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Niek Meijer.

   
  Begin jaren tachtig gaat de MOEL vliegas verwerken tot funderingsslakken.
De vliegas is een restproduct van de vuilverbrandingsinstallaties AVR in Rotterdam en HVC in Alkmaar, hiervoor richt men de onderneming FENIKS B.V. op.
   

8301

Amsterdam

Funderingslakken-verwerkingsinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8302

Rotterdam-Rijnmond

Funderingsslakken-verwerkingsinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   
8303
   

8304

 

Productieproces Funderingsslakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8305

 

Aanbrengen Feniks-slakfundering onder een landbouwweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8306

 

Aanbrengen Feniks-slakfundering onder een wegdek.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8307

 

Aanbrengen asfalt met de VÖGELE super 1700 en een DYNAPAC CC10 wals. 

 

 

 

jaren '80

Archief Ronald Koopman

   

8308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8309

 

Bouwrijp maken terrein voor de woningbouw.

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8310

 

Bouwrijp maken terrein voor de woningbouw.

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8311

 

Bouwrijp maken terrein voor de woningbouw.

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8312

 

Aftanken van een AKERMAN H 12 van onderaannemer B.C. van der Vis. 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8401

Afsluitdijk.

Vernieuwen wegdek.

 

 

 

 

jaren '80

Archief

   

8501

Akersloot.

Aanleg Rijksweg 9.

ALFELDER AE 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief Joop Mennink

   

8502

Akersloot.

Aanleg Rijksweg 9.

Vullen van de doseurs van de asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8503

Akersloot.

Aanleg Rijksweg 9.

Gevonden oorlogsmunitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8601

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

Molenterrein

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8602

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

De tweede asfaltinstallatie op het terrein een ALFELDER type Wien.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8603

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

Molenterrein

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8604

   

8605

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

Excursie op het werk.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8606

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

Molenterrein

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8607

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

Bouw viaduct gezien vanaf de asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8608

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8611

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8612

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

HAMM badenwals.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8613

Akersloot

Aanleg Rijksweg 9

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8614

 

Aanbrengen steenslag met een zelf ontworpen spreider.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8701 

 

Programmaboekje betreffende de feestelijkheden ter gelegenheid van het Zestig jarig jubileum van De Moel.

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   

8702 

 

Bouwrijp maken terrein.

PRIESTMAN dragline van een onderaannemer.

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8703 

 

Bouwrijp maken terrein.

PRIESTMAN dragline van een onderaannemer.

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8704 

 

Wegdek reparatie, gezien vanuit een woning.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Archief André Rood

   

8706 

Den Helder

Aanbrengen asfaltverharding op de Marinekazerne.

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   

8708 

Den Helder

Aanbrengen asfaltverharding op de Marinekazerne.

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   

8709 

Den Helder

Aanbrengen asfaltverharding op de Marinekazerne.

VÖGELE Super 150

 

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   

8710 

 

Aanbrengen asfaltverharding in een park.

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   

8711 

 

Aanbrengen asfaltverharding in een park.

VÖGELE Super 1700 en BOMAG tandemwals.

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief André Rood

   
  Word Vervolgd.