Koninklijke Maatschappij Wegenbouw
Utrecht
 

 

 
 
Tekst deels uit het boek :
Waar een wil is is een weg, van de K.W.S.
 
  De Maatschappij Wegenbouw N.V. word opgericht in 1922, het bedrijf ontstaat door het samengaan van de ondernemingen : Stoomwalsenbedrijf v/h H. Boesewinkel uit Zutphen (opgericht in 1901) en Bitumenweg uit Utrecht (opgericht in 1921).
In dat jaar 1922 kwam de Bataafse Petroleum Maatschappij met asfaltproducten op de markt de Mij. Wegenbouw was de eerste die ze toepaste, aanvankelijk alleen voor oppervlakte behandelingen, het petroleumasfalt werd in een teermolentje gemengd met steenslag, dit apparaat was niet geschikt om de mengsels die in Engeland en Amerika toegepast werden te produceren, dat kon alleen met een asfaltmenginstallatie, echter de aanschaf daarvan was alleen verantwoord als er een opdracht was, die kwam in 1923 van de gemeente Amsterdam en de Mij. Wegenbouw importeerde een MILLAR asfaltinstallatie, de eerste op het vaste land van Europa deze werd opgebouwd op het uit te voeren werk op de Nassaukade.
De Materialen werden met de hand in de machine gestort als alles vlot verliep kon er 8 ton asfalt per uur verwerkt worden.
In 1926 werd door de gemeente Amsterdam een vijfjarig asfalt-contract afgesloten met de Mij. Wegenbouw.
Naast asfalt werd in 1923 de eerste betonweg gemaakt voor Rijkswaterstaat in de gemeente Heumen.
Tot 1940 kwam je de namen Boesewinkel en Bitumenweg nog tegen op het materieel, klik hier voor hun historie en foto's.
   
2301

Amsterdam

De eerste MILLARS asfaltinstallatie in Nederland op de Nassaukade

september 1923

archief VBW
   
2302

Amsterdam - Nassaukade

Van heinde en verre kwamen vakgenoten de installatie bewonderen


september 1923

archief Weg & Bouw museum
   
2501Nederlands oudste wals de 4711 Oorspronkelijk gekocht in 1901door Stoomwalsenbedrijf v/h H. Boesewinkel

jaren '20

archief stoomwalsenclub
   
2502

Utrecht - Oude Kerkhof1925

archief VBW
   
2701

Utrecht

Asfaltmolen

1927

archief VBW
   
2702

Utrecht - Maliesingel

Twee tandemwalsen

1927

archief VBW
   
2705

Amsterdam - Lairestraat1927

archief VBW
   
2802Aanbrengen gietasfalt in een fabriekshal


jaren '20

archief VBW
   
2901

Soesterberg

Aanleg Rijks-straatweg naar Amersfoort

Links een wals van de H.B.M. rechts een 10 tons MARCHAL wals van de MIJ. WEGENBOUW

 
1929

archief Reinier Brugman
   
3001

Advertentie1930

   
3101

Utrecht - Catherijnesingel


1931

archief Utrecht
   
3102

Utrecht - Catherijnesingel


1931

archief Utrecht
   
3103

Utrecht - Catherijnesingel


1931

archief Utrecht
   
3104

Utrecht - Catherijnesingel

1931

archief Utrecht
   
3201

Bussum - Brinklaan

1932

archief VBW
   
3301jaren '30

archief VBW
   
3401

Advertentie

1934

   
3601

Amsterdam


1936

archief gemeente Amsterdam
   
3602

Amsterdam1936

archief gemeente Amsterdam
   
3603

Amsterdam

 


1936

archief gemeente Amsterdam
   
3604

Amsterdam


1936

archief gemeente Amsterdam
   
3605

 
jaren '30

archief VBW
   
3701

Amsterdam


1937

archief gemeente Amsterdam
   
3702

Amsterdam

1937

archief gemeente Amsterdam
   
3705

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam


1937

archief RWS
   
3706

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam


1937

archief RWS
   
3707

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 

1937

archief RWS
   
3708

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam
1937

archief RWS
   
3709

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 


1937

archief RWS
   
3710

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

1937

archief RWS
   
3711

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam


1937

archief RWS
   
3712

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam


1937

archief RWS
   
3713

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam


1937

archief RWS
   
3714

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 


1937

archief RWS
   
3715

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

Asfaltmolen


1937

archief RWS
   
3716

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

Asfaltmolen


1937

archief RWS
   
3717

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 


1937

archief RWS
   
3718

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 


1937

archief RWS
   
3719

Delft

Aanleg Rijksweg 13 Delft - Rotterdam

 


1937

archief RWS
   
  In 1936 voerde men 95 werken uit, riolering, grondwerk en klinker, beton en asfaltverhardingen, zo'n 700.000 m3 asfaltwegdek in dat jaar liep in het werkseizoen het aantal arbeiders op tot bijna 2000 man.

Na een sterke groei van de omzet in de begin jaren duikelde de omzet tijdens de crisisjaren dertig omlaag van 4,8 miljoen gulden in 1930 naar 1,7 miljoen gulden in 1938, men kwam deze zwarte periode maar net door, de problemen ontstonden door te lage materieelafschrijvingen, te hoge uitkeringen aan de directie en onverantwoorde buitenlandse avonturen, met name de uitgevoerde werken in Italië, men legde in die jaren o.a. de asfaltweg voor de scheve toren van Pisa aan en voerde werken uit in Milaan, Florence en Genua.
Aandeelhouder Kaarsenfabriek Gouda-Apollo zorgde ervoor dat in 1938 het bedrijf financieel werd gesaneerd, de Duitse Basalt A.G. werd uitgekocht, daarmee startte een nieuwe periode van opbouw en zuinig beheer.

De Mij. Wegenbouw investeerde halverwege de jaren dertig als eerste aannemer in Nederland in een laboratorium waar naast analyses ook plaats was voor wetenschappelijk onderzoek.
   
3801

 

 

1938

archief weg & bouw museum
   
3802

Amsterdam

Asfalt op de Amstellaan

 

1938

archief weg & bouw museum
   
3805

 

Mobiele asfaltmolen voor reparatiewerk

 

 

 

jaren '30

archief weg & bouw museum
   
4001

Utrecht - Catherijnensingel

 

 

 

 

 

1940

archief Utrecht
   

4201

Utrecht

Een tons Aveling & Barford wals voor het inwalsen van vluchtstroken met schrale beton op een werk van de HBM

 

 

 

 

 

1929

archief Reinier Brugman

   
  De tweede wereldoorlog zorgt ervoor dat aan de ontwikkeling en verbetering van het Nederlandse wegennet een abrupt een einde komt, de Mij Wegenbouw zat gedurende de oorlogsjaren nooit zonder werk, dit dankzij gemeenten die toen al vaste klant waren, het regenereren van oud asfalt en werk in de nieuwe Noordoostpolder. In 1944 was de omzet tot een historisch dieptepunt gedaald: 364,000,- maar omdat er niets kon geďnvesteerd bleef zelfs dat jaar een kleine winst over.
Na de oorlog was er nauwelijks geld voor de aanleg van nieuwe wegen, alle aandacht werd aanvankelijk gericht op het herstellen van de bestaande wegen.

In die tijd had de Mij. Wegenbouw al een asfaltrecyclingsmachine ontwikkeld, de zo genaamde "doodskist" daarmee werd het asfalt dat vrijkwam van o.a. in de bezettingstijd gebouwde start-en landingsbanen weer in nieuwe of te herstellen wegen toegepast.
Een in Zutphen gebouwde mengtrommel werd verwarmd met hogedrukstoom die werd geproduceerd door een stoomwals, het op gebroken asfalt werd hierdoor verwarmd en daarna opnieuw gemengd met een oude betonmolen.
   
4501

Amsterdam  -  Schiphol

Herstel start en landingsbanen

RUSTON 10 RB

 

 

 

 

 

 

 

 

1945

archief weg & bouw museum
   
4502

Amsterdam  -  Schiphol

Herstel start en landingsbanen

 

 

 

 

 

1945

archief weg & bouw museum
   
4503

Amsterdam  -  Schiphol

Herstel start en landingsbanen

 

 

 

 

1945

archief weg & bouw museum
   

4601

De "doodskist " een asfalt recyclingmachine

 

 

 

 

 

1946

archief weg & bouw museum

   

4602

De "doodskist " een asfaltrecyclingmachine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946

archief weg & bouw museum

   
4801

 

RUSTON 10 RB op transport

 jaren '40

archief weg & bouw museum
   
  Na de oorlog werd asfalt ook gebruikt voor het bekleden van dijken en havendammen, aanvankelijk bleef het werk beperkt tot het ingieten van steen glooiingen, de Mij. Wegenbouw herstelde op die manier in een hoog tempo de kapot gebombardeerde dijk bij Westkapelle.
In 1948 werd asfalt voor het eerst op grote schaal toegepast bij de bouw van de havendammen van Harlingen, de Mij Wegenbouw beklede deze met zandasfalt, kort daarop volgden de zelfde werken bij de nieuwe Marinehaven in Den Helder.
   
4802

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen1948

archief weg & bouw museum
   
4803

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen 

Let op de aanvoer van het benodigde zand met de hand en via transportbanden

1948

archief weg & bouw museum
   
4804

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen 
1948

archief weg & bouw museum
   
4805

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen 1948

archief weg & bouw museum
   
4806

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen 1948

archief weg & bouw museum
   
4807

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen 1948

archief weg & bouw museum
   
4810


Advertentie vakblad  "Wegen"

1948

   
  Na de oorlog werd de wegenbouw in een snel tempo gemechaniseerd, in 1949 neemt de Mij. Wegenbouw als eerste aannemer in Nederland een asfalt spreid-en afwerkmachine in bedrijf een BARBER GREENE OLDING een dure investering.
De machine had een capaciteit van 3000 tot 6000 M2 per dag een hele vooruitgang bij het herstellen van wegen dat tot nu toe handmatig werd gedaan met langdurige wegafzettingen tot gevolg.
In 1950 had Nederland zo'n 75 miljoen vierkante meter asfalt wegdek, 20 % hiervan was door de Mij. Wegenbouw aangelegd.
   
4901

Amsterdam.

De eerste BARBER GREENE op Nederlandse bodem aan het werk 
1949

archief weg & bouw museum
   

4902

 

Millar asfaltmolen 


jaren '40

archief weg & bouw museum
   

4903

 

Millar asfaltmolenjaren '40

archief weg & bouw museum

 

 

4904

 

Millar asfaltmolen jaren '40

archief weg & bouw museum

 

 

4910

Amsterdam - Haarlemmerweg

BARBER GREENE OLDING1949

archief Amsterdam
   

4911

Amsterdam


Veel bekijks voor de eerste asfaltspreidmachine in Nederland

jaren '40

Archief VBW
   

4915

Amsterdam - Haarlemmerweg
1949
Archief VBW
   
4920

Advertentie


1949

   

5001

Dordrecht 

Een stoomwals op de Oranjelaan


1950

Archief VBW
   

5005

Amsterdam

Asfalt rondom het Olympisch stadion1950

Archief VBW
   

5012

Rhenen - Achterberg

MILLAR asfaltmolen

1950

Archief Utrecht
   

5013

Rhenen - Achterberg

MILLAR asfaltmolen

1950

Archief Utrecht
   

5014

Rhenen - Achterberg

BARBER GREENE OLDING asfaltafwerkmachine en INVICTA wals1950

Archief Utrecht
   

5015

Amsterdam

1950

Archief Amsterdam
   

5020

Advertentie

1950

   
  De Mij. Wegenbouw was de oorlogsjaren relatief goed doorgekomen, het bedrijf was erin geslaagd om buiten schot te blijven en had geen opdrachten voor de bezetter uitgevoerd,
Reden voor de directie om het predicaat "Koninklijk" aan te vragen ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan in 1951.
Bij het toekennen van het predicaat werd de datum waarop Boesewinkel zijn eerste stoomwals de 4711 kocht als uitgangspunt genomen.
   

5101

Artikel 


1951

het vrije volk
   

5101

Artikel

1951

Nieuwsblad van het Noorden

 

   

5102

Utrecht 

Stoomwals "Pluisje" op de werf aan de Groenewoudsedijk
1951


 

 

5103

Utrecht

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING op de Groenewoudsedijk 

jaren '50

archief VBW

 

 

5104

Utrecht  -  Smakkelaarsbrug

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING, zonder afzetting !

jaren '50

archief VBW
   

5105

Utrecht  -  Smakkelaarsbrug

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING, zonder afzetting !

jaren '50

archief VBW
   

5106

Utrecht  -  Smakkelaarsbrug

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING, zonder afzetting !
jaren '50

archief VBW
   

5107

Utrecht 

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING

jaren '50

archief Utrecht
   

5110

Utrecht  -  Oudenoord

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING


1951

archief Utrecht
   

5111

Utrecht  -  Oudenoord

Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING


1951

archief Utrecht

 

 

5203

Utrecht  -  Vleutenseweg

Aanbrengen puinfundatie1952

archief Utrecht
   

5204

Utrecht  -  Vleutenseweg

Puinfundatie ingewassen met leem en verdicht met een wals


1951

archief Utrecht
   
  Op 1 februari 1953 schrikt Nederland wakker, de dijken in Zeeland blijken niet bestand te zijn tegen de storm en springvloed die nacht.
In de maanden na die rampzalige nacht moeten de dijken in een razend tempo worden hersteld, dit geschied ook met de toepassing van waterbouwasfalt, het asfaltmengsel hoeft in tegenstelling tot bij wegen, niet erg stabiel te zijn  een mengsel van zand en bitumen voldeed in het begin, bij taluds met een flinke golfslag werd een tot veertig centimeter dikke laag aangebracht.
Bij het herstel op Goeree werden twee lagen asfalt aangebracht, het asfalt werd verdicht met een wals die op eigen kracht reed, of met een lier op en neer werd gehaald op de taluds, bij het verwerken van gebitumineerd zand werd deze met stampers aangestampt.
   

5301

Goeree

Asfaltmolens op de dijk 
1953

Nationaal archief
   

5302

Goeree

Asfaltmolens op de dijk 1953

archief weg & bouw museum
   

5303

Goeree

Verdichten van op de dijk aangebracht gebitumineerd zand met planken en stampers 1953

archief weg & bouw museum
   

5304

Goeree

Afwalsen met de hand van het aangebrachte gebitumineerde zand 

1953

archief weg & bouw museum
   
  De Kon. Mij. Wegenbouw werkte op Goeree samen met de Hollandsche Beton Maatschappij, alle beschikbare asfaltmolens zijn toen verzameld en naar dit werk gebracht om voldoende productie te hebben, men was namelijk tijdens de uitvoering afhankelijk van de getijden.
Toen werd pijnlijk duidelijk dat de installaties behoorlijk verouderd waren, met een kapitaalinjectie van Van Hattum & Blankevoort kon de K.M.W. nieuwe installaties aanschaffen.
Van Hattum & Blankevoort werd hierdoor grootaandeelhouder van de K.M.W.
   

5305

Goeree

Asfaltmolens onder aan de dijk

1953

archief watersnoodmuseum
   

5306

Goeree

Asfaltmolens onder aan de dijk


1953

archief watersnoodmuseum
   

5307

Goeree

Asfaltmolens onder aan de dijk1953

archief watersnoodmuseum
   

5501

Dordrecht  -  Krispijnseweg
1955

Archief Dordrecht
   

5502

Dordrecht  -  Krispijnseweg

Spreiden van het asfalt met de hand1955

Archief Dordrecht
   

5503

Dordrecht  -  Krispijnseweg
1955

Archief Dordrecht
   

5504

Dordrecht  -  Krispijnseweg

Links een tandemwals rechts een drieroller


1955

Archief weg en bouw museum
   

5505

Dordrecht  -  Krispijnseweg
1955

Archief weg en bouw museum
   

5510

Eindhoven  -  Willemstraat

Asfalt leggen

BARBER GREENE OLDING en JOHS MOLLERS wals

1955

archief gemeente Eindhoven
   

5511Deense JOHS MOLLERS wals een zeer moderne wals voor die tijd


1955

archief VBW
   

5512

Utrecht  


1955

archief VBW
   

5521

Utrecht -  Nachtegaalstraat

Opbreken wegdek met een CATERPILLAR D6 rupslader

1955

Archief Utrecht
   

5522

Utrecht -  Nachtegaalstraat

Opbreken wegdek met een CATERPILLAR D4 rupslader met ripper

1955

Archief Utrecht
   

5523

Utrecht -  Nachtegaalstraat

Opbreken wegdek met een CATERPILLAR D6 rupslader
1955

Archief Utrecht
   

5524

Utrecht -  Nachtegaalstraat

Opbreken wegdek met een CATERPILLAR D4 rupslader met ripper

1955

Archief Utrecht
   

5525

Utrecht -  Nachtegaalstraat

Opbreken wegdek met een CATERPILLAR D6 rupslader
1955

Archief Utrecht
   

5526

Utrecht -  Nachtegaalstraat

CATERPILLAR D4 rupslader met dozerblad en ripper
1955

Archief Utrecht
   

5530

Eindhoven  - Mathildelaan

Asfalt leggen nabij het station


1955

archief gemeente Eindhoven
   

5540

 

CATERPILLAR 955 rupslader
1955

Caterpillar activiteiten
   

5541

Utrecht  -  Kanaleneiland

CATERPILLAR 955 rupslader  in de problemen
1955

Archief Utrecht
   

5601

Eindhoven  - Mathildelaan

 


1956

archief gemeente Eindhoven
   

5605


1956

archief VBW
   

5610

Advertentie

 

 


1956

   

5615

Amsterdam - Olympisch stadion
1956

archief VBW
   

5620

Rotterdam - Zestienhoven

Asfalt op de taxibanen
1956

archief VBW
   

5630

Duivendrecht - Molenkade

De eerste vaste automatische asfaltinstallatie in Nederland

1956

archief VBW
   

5701

Rotterdam

In de jaren vijftig werden de eerste werken buiten de landsgrenzen uitgevoerd, hier word een CATERPILLAR bulldozer met laadframe  ingescheept voor een reis naar Suriname

jaren '50

archief weg & bouw museum
   

5702

Rotterdam

Inschepen van een JOHS MOLLERS wals

jaren '50

archief weg & bouw museum
   

6001

Moordrecht

AMMANN asfaltinstallatie1960

archief weg en bouw museum
   

6002

Moordrecht

AMMANN asfaltinstallatie1960

archief weg en bouw museum
   

6003

Moordrecht

AMMANN asfaltinstallatie

Bedieningspaneel in de commando cabine
1960

archief weg en bouw museum
   

6004

Moordrecht

AMMANN asfaltinstallatie

Monitor paneel voor de materiaalstromen1960

archief weg en bouw museum
   

6005

Dordrecht - Dubbeldamseweg

1960

archief weg en bouw museum
   

6006

Amsterdam - Haarlemseweg


1960

archief weg en bouw museum
   

6007

Amsterdam - Leidsestraat

 

 

 

 


1960

archief weg en bouw museum
   

60101960

archief weg en bouw museum
   
  In 1961 bereikte de Koninklijke Maatschappij Wegenbouw een omzet van 36 Miljoen gulden, de KMW had dat jaar ruim 20 procent van de totale asfaltmarkt in Nederland.
   

6101

Deltawerken - Veersedam


1961

archief vbw
   

6102

Deltawerken - Veersedam

Drie asfaltinstallaties op een rij1961

archief Rijkswaterstaat
   

6103

Deltawerken - Veersedam
1961

archief vbw
   

6104

Deltawerken - Veersedam

1961

archief Rijkswaterstaat
   

6110

Deltawerken - Veersedam
1961

archief Rijkswaterstaat
   

6111

Deltawerken - Veersedam
1961

archief Rijkswaterstaat
   

6112

Deltawerken - Veersedam
1961

archief Rijkswaterstaat
   

6113

Deltawerken - Veersedam
1961

archief VBW
   

6120

Deltawerken - Grevelingendam

Vullen van de doseurs met de grijper1961

archief Rijkswaterstaat
   

6121

Deltawerken - Grevelingendam

BARBER GREENE asfaltinstallatie1961

archief Rijkswaterstaat
   

6125

Deltawerken - Grevelingendam1961

archief Rijkswaterstaat
   

6130

 

BARBER GREENE asfaltinstallatie1961

archief VBW
   

6150

Amsterdam - Buitenveldert - Europabaan

BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine op banden


1961

archief VBW
   

6160

Duivendrecht
1961

archief VBW
   

6201

Utrecht - Julianaparkweg

Asfalt leggen met de BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine op banden


1962

archief VBW
   

6202

Utrecht - Julianaparkweg

Asfalt leggen met de BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine


1962

archief VBW
   

6203

Utrecht - Julianaparkweg

Asfalt leggen met de BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine
1962

archief VBW
   

6204

Utrecht - Julianaparkweg

Asfalt leggen met de BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine
1962

archief VBW
   

6205

Utrecht - Julianaparkweg

Asfalt leggen met de BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine


1962

archief VBW
   

6210

 

BLAW-KNOX asfaltafwerkmachine
1962

archief VBW
   

6215

Krimpen a/d IJssel - Tiendweg

1962

archief VBW
   

6216

Krimpen a/d IJssel - Tiendweg

1962

archief VBW
   

6217

Krimpen a/d IJssel - Tiendweg
1962

archief VBW
   

6220

Advertentie


1962

Vrije Volk
   

6301

Utrecht

Sneeuwruimer voor het station met een Tractomotive TL 12  wiellader
1963

archief weg en bouw museum
   

6302

Utrecht

Tractomotive TL 12  wiellader

Tractomotive is later overgenomen door Allis-Chalmers1963

archief weg en bouw museum
   

6305

Utrecht - Artileriestraat

1962

archief VBW
   

6306

Utrecht - Artileriestraat

1962

archief VBW
   

6307

Utrecht - Artileriestraat
1962

archief VBW
   

6310

Utrecht - Artileriestraat


INVICTA wals
1962

archief VBW
   

6315

Achthuizen

Aanleg Provincialeweg
1963

archief VBW
   

6316

Achthuizen

Aanleg Provincialeweg
1963

archief VBW
   

6401

Utrecht

Aanleg RW 22
1964

archief VBW
   

6402

Utrecht

Aanleg RW 22


1964

archief VBW
   

6403

Utrecht

Aanleg RW 22


1964

archief VBW
   

6404

Utrecht

Aanleg RW 22

1964

archief VBW
   

6405

Utrecht

Aanleg RW 22

1964

archief VBW
   

6406

Utrecht

Aanleg RW 22

Eerste inzet BARBER GREENE SA 40 met verbreedbare balk


1964

archief VBW
   

6407

Utrecht

Aanleg RW 22


1964

archief VBW
   

6408

Utrecht

Aanleg RW 221964

archief VBW
   

6409

Utrecht

Aanleg RW 22

1964

archief VBW
   

6410

Utrecht - Berekuil

 

 
1964

archief VBW
   

6411

Utrecht

Aanleg RW 22


1964

archief VBW
   

6420

Deltawerken - Grevelingendam

Aanleg RW 591964

archief Rijkswaterstaat
   

6421

Deltawerken - Grevelingendam

Aanleg RW 59

1964

archief Rijkswaterstaat
   

6430

Deltawerken - Brouwersdam

BARBER GREENE asfaltinstallatie

1964

archief VBW
   

6431

Deltawerken - Brouwersdam

BARBER GREENE asfaltinstallatie

1964

archief VBW
   

6432

Deltawerken - Brouwersdam

BARBER GREENE asfaltinstallatie1964

archief VBW
   

6501

Amsterdam

AMMANN asfaltinstallatie


1965

archief weg en bouw museum
   

6502

Amsterdam

Salonwagens op het terrein van de asfaltinstallatie1965

archief weg en bouw museum
   

6503

Utrecht- Groenewoudse Dijk

Veel asfalt werk in het midden van het land vraagt om een grote fabricage capaciteit, dus drie AMMANN asfaltinstallaties bij elkaar1965

archief weg en bouw museum
   

6504

 

AMMANN asfaltinstallatie

1965

archief weg en bouw museum
   

6505

Kats

Aanleg toegangsweg naar het werkterrein van de Oosterschelde brug1965

archief weg en bouw museum
   

6506

 

BARBER GREENE SA 41

 

 

 

 
1965

archief weg en bouw museum
   

6507

Amsterdam

Werkzaamheden op een kruispunt

 

 

 

 

 
1965

archief VBW
   

6510

 

POCLAIN TC 45

 

 

 

 

 

 
1965

archief weg en bouw museum
   

6511

 

JOHS MOLLERS wals

 

 

 

 
1965

archief VBW
   

6512

 

AMMANN asfaltinstallatie

 
1965

archief VBW
   

6515

Deltawerken - Brouwersdam

BARBER GREENE asfaltinstallatie

 
1965

archief VBW
   

6520

Utrecht

Aanleg riolering

RUSTON BUCYRUS 19RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1965

archief weg & Bouw Museum
   

6521

Utrecht

Aanleg riolering

RUSTON BUCYRUS 19RB

 

 

 
1965

archief weg & Bouw Museum
   

6522

Utrecht

 

 

 

 
1965

archief VBW
   

6530

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie met assistentie van een LE TOURNEAU RG SC-5 kraan

 

 

 

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6531

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6532

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Eindsilo

 

 

 

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6533

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

 

 

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6534

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Bitumentanks

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6535

 

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

 

 

 

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6540

 

Afzetting

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   

6540

 

Afzetting 

 

 

 

 
jaren '60

archief VBW
   
   
 
   
  Verkeersplein Oudenrijn was uitgegroeid tot een hinderlijk obstakel in het doorgaande verkeer, in 1965 werd het omgebouwd tot "stuiver" en in 1968 tot klaverblad en werk van de KMW.
   

6601

Utrecht.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie op het verkeersplein Oudenrijn / RW 12.

Vögele BVM 2 stabilisatiefrees.1966

archief weg en bouw museum
   

6602

Utrecht.

Verkeersplein Oudenrijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

REO bulk / cementspreider.1966

archief weg en bouw museum
   

6603

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6604

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.
1966

archief weg en bouw museum
   

6605

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6606

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.


1966

archief weg en bouw museum
   

6607

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6608

Utrecht.

Het oude verkeersplein Oude Rijn voor de ombouw naar klaverblad. 

1966

archief weg en bouw museum
   

6609

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

Verplaatsen van de Vögele BVM 2.
1966

archief weg en bouw museum
   

6610

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6611

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

Afwalsen met een RICHIER bandenwals.

1966

archief weg en bouw museum
   

6612

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6613

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6614

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6701

 

AMMANN asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6702

 

AMMANN asfaltinstallatie.

1967

archief weg en bouw museum
   

6703

 

AMMANN asfaltinstallatie.
1967

archief weg en bouw museum
   

6704

Schoonebeek.

Asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6705

Schoonebeek.

AMMANN asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6706

Schoonebeek.

AMMANN asfaltinstallatie.
1967

archief weg en bouw museum
   
  In 1968 bestaat het materieelpark van de KMW uit :

* 29 Asfaltinstallaties
* 26 Asfaltroerketels
* 27 Asfaltafwerkmachines
* 94 Walsen
*   8 Betoninstallaties
*   8 Betonspreiders en trilmachines (betontreinen)
*   5 Stabilisatiemachines
* 50 Grondverzetmachines

De omzet bedraagt dat jaar 130 miljoen gulden, Te Siepe is inmiddels een volledige dochter geworden met behoud van de eigen identiteit.
Grote werken in die tijd : Amsterdamse Metro, Vliegveld Zestienhoven, Uitbreiding Schiphol, haven IJmuiden.
   

6801

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.


1968

archief weg en bouw museum
   

6802

 

Twee AMMANN asfaltinstallaties.
1968

archief weg en bouw museum
   

6803

 

REO bulk / cement spreider.1968

archief hans de ruiter
   

6804

 

Vögele BVM 1 stabilisatiefrees en een BLAW KNOX bandenwals van Te Siepe.1968

archief hans de ruiter
   

6805

 

Vögele BVM 1 stabilisatiefrees.
1968

archief hans de ruiter
   

6806

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   

6807

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   

6808

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.


1968

archief weg en bouw museum
   

6809

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   
  In 1969 gaat de KMW definitief samenwerken met Te Siepe er vind een aandelenruil plaats zodat de bedrijven in feite geďntegreerd worden, doel een kostenbesparing door gezamenlijk te zorgen voor research, productie-en kwaliteitscontrole, computertoepassing en inkoop van materiaal en materieel.
   

6901

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6902

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6903

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6904

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine en RICHIER bandenwals.
1969

archief weg en bouw museum
   

6905

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

7001

 

Stoomwals 4711 op een evenement.


1970

archief weg en bouw museum
   

7005

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie, vervangt op deze locatie drie oude installaties.

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7006

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7007

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7008

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7009

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7010

Utrecht.

Op deze foto goed te zien dat het eigenlijk twee installaties zijn die samengebouwd worden. 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7011

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

De buitenbeplating is nog niet helemaal aangebracht maar het eerste proefmengsel word bereid in de eerste van de twee installaties.

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7012

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Het eerste zand en grind in de doseurs.

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7013

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Het bedieningspaneel van de tweede installatie in de commandocabine is nog niet helemaal afgemonteerd.

 

 1970

archief weg en bouw museum
   

7014

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7015

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7016

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

De eerste vrachtwagens onder de voorrraadsilo.
1970

archief weg en bouw museum
   

7017

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Installatie in bedrijf !

1970

archief weg en bouw museum
   

7018

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7101

?

Excursie naar de asfaltinstallatie.

 


1971

archief weg en bouw museum
   

7102

 

Asfaltploeg in ruste op RW 2.

 
1971

archief weg en bouw museum
   

7301

 

Advertentie.

 

 

1973

Nieuwsblad van het Noorden
   
  In 1973 is er opeens de STEVIN Groep, dit na een "vijandige" overname van KMW en Te Siepe door deze STEVIN Groep, welke in 1970 was ontstaan door een fusie van : Van Hattum en Blankevoort, Boele & van Eesteren en Van Splunder.
De STEVIN Groep kocht de aandelen KMW op en kreeg daardoor de meerderheid van de aandelen in zijn bezit zodat KMW overgenomen kon worden zonder dat men er iets tegen kon doen, eerder dat jaar had de STEVIN Groep Offringa al ingelijfd, Te Siepe behoorde al tot de KMW en dus werden deze drie bedrijven onder gebracht in de nieuwe divisie van de groep : Wegen en Asfalt.