Koninklijke Maatschappij Wegenbouw
Utrecht
 

 

 
 
Tekst deels uit het boek :
Waar een wil is is een weg, van de K.W.S.
 
  De Maatschappij Wegenbouw N.V. word opgericht in 1922, het bedrijf ontstaat door het samengaan van de ondernemingen : Stoomwalsenbedrijf v/h H. Boesewinkel uit Zutphen (opgericht in 1901) en Bitumenweg uit Utrecht (opgericht in 1921).
In dat jaar kwam de Bataafse Petroleum Maatschappij met asfaltproducten op de markt de Mij. Wegenbouw was de eerste die ze toepaste, aanvankelijk alleen voor oppervlakte behandelingen, het petroleumasfalt werd in een teermolentje gemengd met steenslag, dit apparaat was niet geschikt om de mengsels die in Engeland en Amerika toegepast werden te produceren, dat kon alleen met een asfaltmenginstallatie, echter de aanschaf daarvan was alleen verantwoord als er een opdracht was, die kwam in 1923 van de gemeente Amsterdam en de Mij. Wegenbouw importeerde een MILLAR asfaltinstallatie, de eerste op het vaste land van Europa deze werd opgebouwd op het uit te voeren werk op de Nassaukade.
De Materialen werden met de hand in de machine gestort als alles vlot verliep kon er 8 ton asfalt per uur verwerkt worden.
In 1926 werd door de gemeente Amsterdam een vijfjarig asfalt-contract afgesloten met de Mij. Wegenbouw.
Naast asfalt werd in 1923 de eerste betonweg gemaakt voor Rijkswaterstaat in de gemeente Heumen.
   
2301

Amsterdam.

De eerste MILLAR asfaltinstallatie in Nederland op de Nassaukade.
september 1923

archief Weg & Bouw museum
   
2302

Amsterdam - Nassaukade.

Van heinde en verre kwamen vakgenoten de installatie bewonderen.

september 1923

archief Weg & Bouw museum
   
2501Nederlands oudste wals de 4711, oorspronkelijk gekocht door Stoomwalsenbedrijf v/h H. Boesewinkel.
jaren '20

archief stoomwalsenclub
   
2901

Soesterberg.

Aanleg Rijks-straatweg naar Amersfoort.

Links een wals van de H.B.M. rechts een 10 tons MARCHAL wals van de MIJ. WEGENBOUW.

 

 1929

archief Reinier Brugman
   
3601

Amsterdam.

 

 

1936

archief gemeente Amsterdam
   
3602

Amsterdam.

 

 


1936

archief gemeente Amsterdam
   
3603

Amsterdam.

 


1936

archief gemeente Amsterdam
   
3604

Amsterdam.

 

 

1936

archief gemeente Amsterdam
   
3701

Amsterdam.

 

 1937

archief gemeente Amsterdam
   
3702

Amsterdam.

 

 
1937

archief gemeente Amsterdam
   
  In 1936 voerde men 95 werken uit, riolering, grondwerk en klinker, beton en asfaltverhardingen, zo'n 700.000 m3 asfaltwegdek in dat jaar liep in het werkseizoen het aantal arbeiders op tot bijna 2000 man.

Na een sterke groei van de omzet in de begin jaren duikelde de omzet tijdens de crisisjaren dertig omlaag van 4,8 miljoen gulden in 1930 naar 1,7 miljoen gulden in 1938, men kwam deze zwarte periode maar net door, de problemen ontstonden door te lage materieelafschrijvingen, te hoge uitkeringen aan de directie en onverantwoorde buitenlandse avonturen, met name de uitgevoerde werken in Italië, men legde in die jaren o.a. de asfaltweg voor de scheve toren van Pisa aan en voerde werken uit in Milaan, Florence en Genua.
Aandeelhouder Kaarsenfabriek Gouda-Apollo zorgde ervoor dat in 1938 het bedrijf financieel werd gesaneerd, de Duitse Basalt A.G. werd utgekocht, daarmee startte een nieuwe periode van opbouw en zuinig beheer.

De Mij. Wegenbouw investeerde halverwege de jaren dertig als eerste aannemer in Nederland in een laboratorium waar naast analyses ook plaats was voor wetenschappelijk onderzoek.
   
3801

 

 

 

1938

archief weg & bouw museum
   
3802

Amsterdam

Asfalt op de Amstellaan.

 

1938

archief weg & bouw museum
   
3803

 

 

 


jaren '30

archief weg & bouw museum
   

4201

Utrecht.

Een tons Aveling & Barford wals voor het inwalsen van vluchtstroken met schrale beton op een werk van de HBM.

 

 

 

 

 

 

 

1929

archief Reinier Brugman

   
De tweede wereldoorlog zorgt ervoor dat aan de ontwikkeling en verbetering van het Nederlandse wegennet een abrupt een einde komt, de Mij Wegenbouw zat gedurende de oorlogsjaren nooit zonder werk, dit dankzij gemeenten die toen al vaste klant waren, het regenereren van oud asfalt en werk in de nieuwe Noordoostpolder.
In 1944 was de omzet tot een historisch dieptepunt gedaald: 364,000,- maar omdat er niets kon geďnvesteerd bleef zelfs dat jaar een kleine winst over.
Na de oorlog was er nauwelijks geld voor de aanleg van nieuwe wegen, alle aandacht werd aanvankelijk gericht op het herstellen van de bestaande wegen.

In die tijd had de Mij. Wegenbouw al een asfaltrecyclingsmachine ontwikkeld, de zo genaamde "doodskist" daarmee werd het asfalt dat vrijkwam van o.a. in de bezettingstijd gebouwde start-en landingsbanen weer in nieuwe of te herstellen wegen toegepast.
Een in Zutphen gebouwde mengtrommel werd verwarmd met hogedrukstoom die werd geproduceerd door een stoomwals, het op gebroken asfalt werd hierdoor verwarmd en daarna opnieuw gemengd met een oude betonmolen.
   

4601

 

De "doodskist " een asfaltrecyclingmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

archief weg & bouw museum

   

4602

 

De "doodskist " een asfaltrecyclingmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936

archief weg & bouw museum

   
4800

 

Advertentie in het blad : Wegen.

 1948

archief weg & bouw museum
   
4801

 

RUSTON 10 RB op transport.

 

jaren '40

archief weg & bouw museum
   
  Na de oorlog werd asfalt ook gebruikt voor het bekleden van dijken en havendammen, aanvankelijk bleef het werk beperkt tot het ingieten van steen glooiingen, de Mij. Wegenbouw herstelde op die manier in een hoog tempo de kapot gebombardeerde dijk bij Westkapelle.
In 1948 werd asfalt voor het eerst op grote schaal toegepast bij de bouw van de havendammen van Harlingen, de Mij Wegenbouw beklede deze met zandasfalt, kort daarop volgden de zelfde werken bij de nieuwe Marinehaven in Den Helder.
   
4802

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 

1948

archief weg & bouw museum
   
4803

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 

Let op de aanvoer van het benodigde zand met de hand en via transportbanden.
1948

archief weg & bouw museum
   
4804

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 

1948

archief weg & bouw museum
   
4805

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 1948

archief weg & bouw museum
   
4806

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 

1948

archief weg & bouw museum
   
4807

Harlingen of Den Helder ?

MILLAR asfaltmolen. 

1948

archief weg & bouw museum
   
  Na de oorlog werd de wegenbouw in een snel tempo gemechaniseerd, in 1949 neemt de Mij. Wegenbouw de eerste asfalt spreid-en afwerkmachine in bedrijf een BARBER GREENE een dure investering.
De machine had een capaciteit van 3000 tot 6000 M2 per dag een hele vooruitgang bij het herstellen van wegen dat tot nu toe handmatig werd gedaan met langdurige wegafzettingen tot gevolg.
In 1950 had Nederland zo'n 75 miljoen vierkante meter asfalt wegdek, 20 % hiervan was door de Mij. Wegenbouw aangelegd.
   
4901

Amsterdam.

De eerste BARBER GREENE op Nederlandse bodem aan het werk. 


1949

archief weg & bouw museum
   

4902

 

Asfaltmolen. 

jaren '40

archief weg & bouw museum
   

4903

 

Asfaltmolen. 

jaren '40

archief weg & bouw museum

 

 

4904

 

Asfaltmolen. 

jaren '40

archief weg & bouw museum

 

 

5001

Dordrecht. 

Een stoomwals op de Oranjelaan.
1950

Archief weg & bouw museum
   
  De Mij. Wegenbouw was de oorlogsjaren relatief goed doorgekomen, het bedrijf was erin geslaagd om buiten schot te blijven en had geen opdrachten voor de bezetter uitgevoerd,
Reden voor de directie om het predicaat "Koninklijk" aan te vragen ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan in 1951.
Bij het toekennen van het predicaat werd de datum waarop Boesewinkel zijn eerste stoomwals de 4711 kocht als uitgangspunt genomen.
   

5101

Krantartikel. 1951

archief het vrije volk

 

 

5102

Utrecht. 

Stoomwals "Pluisje"op de werf aan de Groenewoudsedijk.1951

 

 

5103

Utrecht

Asfalt leggen met de BARBER GREENE op de Groenewoudsedijk. jaren '50

archief weg & bouw museum

 

 

5201

Rotterdam

In de jaren vijftig werden de eerste werken buiten de landsgrenzen uitgevoerd, hier word een bulldozer ingescheept voor een reis naar Suriname.jaren '50

archief weg & bouw museum

 

 
  Op 1 februari 1953 schrikt Nederland wakker, de dijken in Zeeland blijken niet bestand te zijn tegen de storm en springvloed die nacht.
In de maanden na die rampzalige nacht moeten de dijken in een razend tempo worden hersteld, dit geschied ook met de toepassing van waterbouwasfalt, het asfaltmengsel hoeft in tegenstelling tot bij wegen, niet erg stabiel te zijn  een mengsel van zand en bitumen voldeed in het begin, bij taluds met een flinke golfslag werd een tot veertig centimeter dikke laag aangebracht.
Bij het herstel op Goeree werden twee lagen asfalt aangebracht, het asfalt werd verdicht met een wals die op eigen kracht reed, of met een lier op en neer werd gehaald op de taluds, bij het verwerken van gebitumineerd zand werd deze met stampers aangestampt.
   

5301

Goeree

Asfaltmolens op de dijk. 

1953

archief weg & bouw museum
   

5302

Goeree

Asfaltmolens op de dijk. 

1953

archief weg & bouw museum
   

5303

Goeree

Verdichten van op de dijk aangebracht gebitumineerd zand met planken en stampers. 


1953

archief weg & bouw museum
   

5304

Goeree

Afwalsen met de hand van het aangebrachte gebitumineerde zand. 1953

archief weg & bouw museum
   
  De Kon. Mij. Wegenbouw werkte op Goeree samen met de Hollandsche Beton Maatschappij, alle beschikbare asfaltmolens zijn toen verzameld en naar dit werk gebracht om voldoende productie te hebben, men was namelijk tijdens de uitvoering afhankelijk van de getijden.
Toen werd pijnlijk duidelijk dat de installaties behoorlijk verouderd waren, met een kapitaalinjectie van Van Hattum & Blankevoort kon de K.M.W. nieuwe installaties aanschaffen.
Van Hattum & Blankevoort werd hierdoor grootaandeelhouder van de K.M.W.
   

5501

Dordrecht. 

Krispijnseweg.

Asfalteren.1955

Archief weg en bouw museum
   

5502

Dordrecht. 

Krispijnseweg.

Spreiden van het asfalt met de hand.1955

Archief weg en bouw museum
   

5503

Dordrecht. 

Krispijnseweg.

Asfalteren.1955

Archief weg en bouw museum
   

5504

Dordrecht. 

Krispijnseweg.

Links een tandemwals rechts een drieroller.1955

Archief weg en bouw museum
   

5505

Dordrecht. 

Krispijnseweg.

Asfalteren.


1955

Archief weg en bouw museum
   

5510

Eindhoven

Asfalt leggen in de Willemstraat.1955

archief gemeente eindhoven
   

5511

Deense JOHS MOLLERS wals.  1955

archief weg & bouw museum
   

5512

Utrecht.  

1955

archief weg & bouw museum
   

5601

Eindhoven

Asfalt leggen in de Mathildelaan.

1956

archief gemeente eindhoven
   

6001

Moordrecht.

AMMANN asfaltinstallatie.
1960

archief weg en bouw museum
   

6002

Moordrecht.

AMMANN asfaltinstallatie.
1960

archief weg en bouw museum
   

6003

Moordrecht.

AMMANN asfaltinstallatie.

Bedieningspaneel in de commando cabine.

1960

archief weg en bouw museum
   

6004

Moordrecht.

AMMANN asfaltinstallatie.

Monitor paneel voor de materiaalstromen.
1960

archief weg en bouw museum
   

6005

Dordrecht.

Dubbeldamseweg.


1960

archief weg en bouw museum
   
  In 1961 bereikte de Koninklijke Maatschappij Wegenbouw een omzet van 36 Miljoen gulden, de KMW had dat jaar ruim 20 procent van de totale asfaltmarkt in Nederland.
   

6201

Advertentie.
1960

Vrije Volk
   

6301

Utrecht.

Sneeuwruimer voor het station met een Tractomotive TL 12  wiellader.

1963

archief weg en bouw museum
   

6302

Utrecht.

Tractomotive TL 12  wiellader

Tractomotive is later overgenomen door Allis Chalmers
1963

archief weg en bouw museum
   

6501

Amsterdam

AMMANN asfaltinstallatie.

1965

archief weg en bouw museum
   

6502

Amsterdam

Salonwagens op het terrein van de asfaltinstallatie.1965

archief weg en bouw museum
   

6503

Utrecht.

Veel asfalt werk in het midden van het land vraagt om een grote fabricage capaciteit, dus drie AMMANN asfaltinstallaties bij elkaar.1965

archief weg en bouw museum
   

6504

 

AMMANN asfaltinstallatie.1965

archief weg en bouw museum
   

6505

Kats.

Aanleg toegangsweg naar het werkterrein van de Oosterschelde brug.
1965

archief weg en bouw museum
   

6506

 

BARBER GREENE SA 41.

 

 

 

 

 

 
1965

archief weg en bouw museum
   

6507

Amsterdam.

Werkzaamheden op een kruispunt.

 

 

 

 

 

 
1965

archief weg en bouw museum
   
 
   
  Verkeersplein Oudenrijn was uitgegroeid tot een hinderlijk obstakel in het doorgaande verkeer, in 1965 werd het omgebouwd tot "stuiver" en in 1968 tot klaverblad en werk van de KMW.
   

6601

Utrecht.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie op het verkeersplein Oudenrijn / RW 12.

Vögele BVM 2 stabilisatiefrees.1966

archief weg en bouw museum
   

6602

Utrecht.

Verkeersplein Oudenrijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

REO bulk / cementspreider.1966

archief weg en bouw museum
   

6603

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6604

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.
1966

archief weg en bouw museum
   

6605

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6606

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.


1966

archief weg en bouw museum
   

6607

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6608

Utrecht.

Het oude verkeersplein Oude Rijn voor de ombouw naar klaverblad. 

1966

archief weg en bouw museum
   

6609

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

Verplaatsen van de Vögele BVM 2.
1966

archief weg en bouw museum
   

6610

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6611

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

Afwalsen met een RICHIER bandenwals.

1966

archief weg en bouw museum
   

6612

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.

1966

archief weg en bouw museum
   

6613

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6614

Utrecht.

Verkeersplein Oude Rijn / RW 12.

Aanbrengen zand / cement stabilisatie.1966

archief weg en bouw museum
   

6701

 

AMMANN asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6702

 

AMMANN asfaltinstallatie.

1967

archief weg en bouw museum
   

6703

 

AMMANN asfaltinstallatie.
1967

archief weg en bouw museum
   

6704

Schoonebeek.

Asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6705

Schoonebeek.

AMMANN asfaltinstallatie.1967

archief weg en bouw museum
   

6706

Schoonebeek.

AMMANN asfaltinstallatie.
1967

archief weg en bouw museum
   
  In 1968 bestaat het materieelpark van de KMW uit :

* 29 Asfaltinstallaties
* 26 Asfaltroerketels
* 27 Asfaltafwerkmachines
* 94 Walsen
*   8 Betoninstallaties
*   8 Betonspreiders en trilmachines (betontreinen)
*   5 Stabilisatiemachines
* 50 Grondverzetmachines

De omzet bedraagt dat jaar 130 miljoen gulden, Te Siepe is inmiddels een volledige dochter geworden met behoud van de eigen identiteit.
Grote werken in die tijd : Amsterdamse Metro, Vliegveld Zestienhoven, Uitbreiding Schiphol, haven IJmuiden.
   

6801

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.


1968

archief weg en bouw museum
   

6802

 

Twee AMMANN asfaltinstallaties.
1968

archief weg en bouw museum
   

6803

 

REO bulk / cement spreider.1968

archief hans de ruiter
   

6804

 

Vögele BVM 1 stabilisatiefrees en een BLAW KNOX bandenwals van Te Siepe.1968

archief hans de ruiter
   

6805

 

Vögele BVM 1 stabilisatiefrees.
1968

archief hans de ruiter
   

6806

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   

6807

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   

6808

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.


1968

archief weg en bouw museum
   

6809

Leeuwarden.

AMMANN asfaltinstallatie.
1968

archief weg en bouw museum
   
  In 1969 gaat de KMW definitief samenwerken met Te Siepe er vind een aandelenruil plaats zodat de bedrijven in feite geďntegreerd worden, doel een kostenbesparing door gezamenlijk te zorgen voor research, productie-en kwaliteitscontrole, computertoepassing en inkoop van materiaal en materieel.
   

6901

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6902

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6903

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

6904

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine en RICHIER bandenwals.
1969

archief weg en bouw museum
   

6905

 

ABG TITAN 300 asfaltafwerkmachine.
1969

archief weg en bouw museum
   

7001

 

Stoomwals 4711 op een evenement.


1970

archief weg en bouw museum
   

7005

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie, vervangt op deze locatie drie oude installaties.

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7006

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7007

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7008

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7009

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7010

Utrecht.

Op deze foto goed te zien dat het eigenlijk twee installaties zijn die samengebouwd worden. 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7011

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

De buitenbeplating is nog niet helemaal aangebracht maar het eerste proefmengsel word bereid in de eerste van de twee installaties.

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7012

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Het eerste zand en grind in de doseurs.

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7013

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Het bedieningspaneel van de tweede installatie in de commandocabine is nog niet helemaal afgemonteerd.

 

 1970

archief weg en bouw museum
   

7014

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7015

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7016

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

De eerste vrachtwagens onder de voorrraadsilo.
1970

archief weg en bouw museum
   

7017

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

Installatie in bedrijf !

1970

archief weg en bouw museum
   

7018

Utrecht.

Bouw nieuwe stationaire AMMAN asfaltinstallatie

 

 
1970

archief weg en bouw museum
   

7101

?

Excursie naar de asfaltinstallatie.

 


1971

archief weg en bouw museum
   

7102

 

Asfaltploeg in ruste op RW 2.

 
1971

archief weg en bouw museum
   

7301

 

Advertentie.

 

 

1973

Nieuwsblad van het Noorden
   
  In 1973 is er opeens de STEVIN Groep, dit na een "vijandige" overname van KMW en Te Siepe door deze STEVIN Groep, welke in 1970 was ontstaan door een fusie van : Van Hattum en Blankevoort, Boele & van Eesteren en Van Splunder.
De STEVIN Groep kocht de aandelen KMW op en kreeg daardoor de meerderheid van de aandelen in zijn bezit zodat KMW overgenomen kon worden zonder dat men er iets tegen kon doen, eerder dat jaar had de STEVIN Groep Offringa al ingelijfd, Te Siepe behoorde al tot de KMW en dus werden deze drie bedrijven onder gebracht in de nieuwe divisie van de groep : Wegen en Asfalt.