P.H. OFFRINGA

Groningen

 
 
Tekst deels uit het boek : "Waar een wil is, is een weg", van K.W.S.  
  Het aller-prilste begin van Offringa dateert uit het midden van de negentiende eeuw, in die tijd voerde Rienk Offringa uit Drachten als zelfstandig aannemer diversen werken uit in o.a. Groningen.
Zijn zoon Johannes Offringa vestigde zich  als zelfstandig aannemer in 1876 in Uithuizermeeden dit word als start van het bedrijf Offringa gezien, als eerste werk nam hij het herstel van de kerk in Uithuizermeeden aan gevold door diversen openbare gebouwen, boerderijen en woningen, vaak trad Johannes daar op als ontwerper en architekt.
Eind negentiende eeuw begon ook de wegenbouw zijn belangstelling te trekkenen al snel nam hij wegenbouw opdrachten aan van provinciale waterstaat en gemeenten.
Kort na de eeuwwisseling kwam zijn zoon Pieter Hans in de zaak en richtte het bedrijf zich meer en meer op de wegenbouw.
In 1927 overlijd Johannes Offringa, het bedrijf was reeds overgenomen door Pieter Hans, en voerde veel werken uit voor het rijk de provincie en vele gemeente in het noorden van het land, onder zijn leiding groeide het bedrijf en bouwde een goede naam op bij zijn opdrachtgevers.
   
0005

Pieter Hans Offringa
archief KWS
   
2001


Inwassen en verdichten wegdek met leem

jaren '20

archief KWS
   
3001

jaren '30

archief Tiede de Graaf
   
3002


Aanleg bitumenweg verdichting met een tandemstoomwalsjaren '40

archief KWS
   
3005


Factuur
1930

archief KWS
   
4001

Advertentie
1940

nieuwsblad van het noorden
   
  Tijdens de tweede wereldoorlog leg het werk nagenoeg stil, Pieter Hans overleed in 1943, toen er na de oorlog weer gewekt kon worden werd het bedrijf geleid door de weduwe van Pieter Hans, mevrouw E.Offringa-Hofman bijgestaan door drie van haar zonen.
In 1949 werd het bedrijf omgezet in een vennootschap onder firma en werd geleid door Johannes Tjaart, Tjaart Johannes en Rienk Petrus Offringa, na afloop van zijn studie kwam ook de vierde zoon Lambertus Johannes in de zaak in die tijd begon men ook het eerste asfalt te verwerken bij de aanleg van de Hoofdweg in Assen, de vraag naar asfalt werd al snel zo groot dat men zich ging toeleggen op de productie van asfalt.
   
48011948
   
4901


Opbouw asfaltmoleneind jaren '40

archief Grontmij
   
4902


Molen in bedrijfeind jaren '40

archief Grontmij
   
4903


Menger aan het werk

eind jaren '40

archief Grontmij
   
4904


HANOMAG trekker voor de aandrijving van de molen
eind jaren '40

archief Grontmij
   
4905


Smalspoor

eind jaren '40

archief Grontmij
   
4906


Breker

eind jaren '40

archief Grontmij
   
4907


Asfaltmoleneind jaren '40

archief Grontmij
   
4908


Asfaltmolen


eind jaren '40

archief Grontmij
   
4909


Breker

eind jaren '40

archief Grontmij
   
4910


Brekereind jaren '40

archief Grontmij
   
4911


Breker

eind jaren '40

archief Grontmij
   
4912


Gebroken materiaal
eind jaren '40

archief Grontmij
   
4913


Gebroken materiaal


eind jaren '40

archief Grontmij
   
4914


Breker en smalspoorkipkarren
eind jaren '40

archief Grontmij
   
5001


ENSINK asfaltmolenjaren '50

archief VBW
   
5120


Advertentiejaren '50

   
  In 1952 wilden de broers het bedrijf dat nog steeds in Uithuizermeeden gevestigd was verplaatsen naar het centrum van de provincie in 1952 werd daarom een pand in Groningen betrokken, een klein half jaar later de eerste nevenvestiging, een kantoor met werkplaats in 't Harde.
5201

Kantoor en werkplaats in 't Harde


1952

archief KWS
   
5202

't Harde

Kantoor en werkplaats
1952

archief KWS
   
5203

't Harde

Materieel geparkeerd voor de werkplaats
1952

archief Hans de Ruiter
   
5204

't Harde

Asfaltlaboratorium
1952

archief KWS
   
5205

't Harde

Asfaltlaboratorium1952

archief KWS
   
5210

Artikel


1952

Nieuwsblad van het Noorden
   
5301Een van de eerste asfaltafwerkmachines een BARBER-GREENE OLDING 879B1953

archief VBW
   
5302Een van de eerste asfaltafwerkmachines een BARBER-GREENE OLDING 879B

1953

archief VBW
   
5401

Uithuizen

N.C.K. 304

jaren '50

   
5403

Advertentie
Vakblad Wegen


1954

   
5405

Assen

Asfaltmolen bij het TT- circuit in wording
1954

archief Hans Rump
   
5406

Assen

Aanbrengen asfalt verharding op het TT- circuit

1954

archief KWS
   
5501

Artikel


1955

Overijselsch dagblad
   
5502

Artikel
1955

Asser courant
   
5505

Artikel1955

Heereveense Koerier
   
5510Asfalt leggen met een BARBER GREENE 879A, aanvoer asfalt met een GMC kipper


jaren ´50

archief VBW
   
5511jaren ´50

archief VBW
   
5512GREENS tandemwals


jaren ´50

archief VBW
   
5515Aanbrengen slijtlaag

jaren ´50

archief VBW
   
5520BARBER GREENE 879A 


jaren ´50

archief VBW
   
5521BARBER GREENE 879A en DAF "Zevenstreper" kipper

jaren ´50

archief VBW
   
5522jaren ´50

archief VBW
   
5601Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE 879B, aanvoer asfalt met een STEYR kipper1956

   
5701

Advertentie1957

nieuwsblad van het noorden
   
5702

Artikel
1957

nieuwsblad van het noorden
   
5703

Artikel1957

vrije volk
   
5704

Advertentie
1957

nieuwsblad van het noorden
   
5710

Assen - aanleg Rolderhoofdweg
1957

foto Drents Archief
   
  De onderneming Offringa  groeide sterk en de omzet steeg naar 8,1 miljoen gulden, in 1955 word de onderneming een besloten vennootschap met de vier broers als enige aandeelhouders, in dat jaar stonden er 645 medewerkers op de loonlijst.
1957 was een slecht jaar voor de wegenbouwers de overheid beperkte de bestedingen, bij Offringa liep de omzet terug naar 1,5 miljoen gulden in Bedum werd een bestaande machinefabriek omgebouwd naar een revisiewerkplaats een jaar later werd de vestiging Den Haag in gebruik genomen, de productie kwam dat jaar weer op gang.  
                                        
   
5801

Advertentie

1958

algemeen handelsblad
   
5802

Artikel1958

nieuwsblad van het noorden
   
5901

Zierikzee

BARBER GREENE 879A asfaltafwerkmachine


jaren '50

foto Zeeuws archief
   
5902

Zierikzee

Asfaltinstallatie

jaren '50

foto archief VBW
   
0004 


Advertentie
 
   
5903Asfalt leggen met de BARBER GREENE 879A

1959

foto archief VBW
   
5905

Advertentie

1959

nieuwsblad van het noorden
   
5906

Artikel1959

Fries dagblad
   
0002
   
6001

Veendam

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie
Capaciteit 60 ton/uur

jaren '60

foto Offringa
   
6002

Veendam

Laden van de doseurs met een MICHIGAN wiellader
jaren '60

foto Offringa
   
6003

Veemdam

De asfaltvoorraadsilo met een inhoud voor een kipperjaren '60

foto Offringa
   
6004

Veendam

Ontstoffingsinstallatie
jaren '60

foto Offringa
   
6005

Veendam

Commandocabine
jaren '60

foto Offringa
   
6006

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatiejaren '60

archief kws
   
6007

Gieten

jaren '60

archief VBW
   
6008

Gieten

jaren '60

archief VBW
   
6010

Gieten

Betonmenginstallatie

jaren '60

archief VBW
   
   De betonmeng-installatie werd in die tijd veelal opgebouwd bij een spoorlijn, cement werd dan aangevoerd met bulkwagons, ook grind werden veelal op die manier aangevoerd en met de NCK met grijper gelost en deze vulde ook de doseurs van de installatie
   
6011

Gieten

Wagons met grind lossen

jaren '60

archief VBW
   
6012

Gieten

Beton-menginstallatie


jaren '60

archief VBW
   
6016

Artikel
1960

Friese koerier
   
6020

Advertentie

1960

nieuwsblad van het noorden
   
6021

Baflo

Overslag containers


1960

   
6025

Veendam

Baggeren vaart

NCK 3041960
   
6030VÖGELE super 100


jaren '60

Archief VBW
   
6031BARBER GREENR 879Ajaren '60

Archief VBW
   
6032VÖGELE super 150jaren '60

Archief VBW
   
6101

Oost Flevoland

ENSINK asfaltmolen op de dijk


jaren '60

foto nationaal archief
   
6102

Oost Flevoland

Aanbrengen asfaltbekleding op de dijk met een NCK 304
Let op de wals gemonteerd aan de lier van een halftrack


jaren '60

foto nationaal archief
   
6105

Artikel1961

Friese koerier
   
6106

Advertentie
1961

nieuwsblad van het noorden
   
6107

Artikel


1961

nieuwsblad van het noorden
   
6201

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken1962

foto Zeeuws archief
   
6202

Braakmanpolder - Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken

ENSINK asfaltmolen
1962

foto Zeeuws archief
   
6301

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken1962

foto Zeeuws archief
   
6302

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken.


1962

foto Zeeuws archief
   
6303

Braakmanpolder - Zeeuws Vlaanderen

Aanleg drinkwaterspaarbekken

Asfalt op de glooiing van het toegangskanaal voor het spaarbekken

1963

foto Zeeuws archief
   
6305

Uithuizen

Aanleg riolering


1963

   
6309

Advertentie
1963

volkskrant
   
6310

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie

1963

archief Heidemij
   
6311

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie
1963

archief Heidemij
   
6312

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

ALFELDER type Würzburg asfaltinstallatie


1963

archief Heidemij
   
6313

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BOMAG wals, INTERNATIONAL bulldozer en op de achtergrond een HOGRA kipper


1963

archief Heidemij
   
6314

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

INTERNATIONAL bulldozer

1963

archief Heidemij
   
6315

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine


1963

archief Heidemij
   
6316

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine


1963

archief Heidemij
   
6317

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879 asfaltafwerkmachine1963

archief Heidemij
   
6318

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

SCHEID 20.0 wals en een DC 3 Dakota
1963

archief Heidemij
   
6320

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

SCHEID 20.0 wals


1963

archief Heidemij
   
6321

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

GREENS tandemwals
1963

archief Heidemij
   
6322

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

GREENS tandemwals

1963

archief Heidemij
   
6325

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

CHEVROLET veegwagen1963

archief Heidemij
   
6326

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag

1963

archief Heidemij
   
6327

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag

1963

archief Heidemij
   
6328

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

Aanbrengen steenslag

BUFFALO wals1963

archief Heidemij
   
6329

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

CATERPILLAR D4 bulldozer


1963

archief Heidemij
   
6330

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A


1963

archief VBW
   
6331

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A

1963

archief VBW
   
6332

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen

BARBER GREENE 879A1963

archief VBW
   
6333

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen
1963

archief VBW
   
6334

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Aanleg taxibanen
1963

archief VBW
   
6403

Zuidhorn

O & K L251 dragline1964

archief Nick Meijer
   
6405

Artikel

1964

Vrije Volk
   
6410

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Bekisting/rail voor de betontrein
1964

archief Heidemij
   
6411

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdeler

1964

archief Heidemij
   
6412

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdeler
1964

archief Heidemij
   
6413

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonverdichter


1964

archief Heidemij
   
6414

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betontrein
1964

archief Heidemij
   
6415

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

VÖGELE betonafwerkmachine1964

archief Heidemij
   
6416

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

1964

archief Heidemij
   
6420

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

BARBER GREENE SA-40 asfaltafwerkmachine


1964

archief Heidemij
   
6421

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1964

archief Heidemij
   
6422

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1964

archief Heidemij
   
6423

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Aanbrengen kleeflaag
1964

archief Heidemij
   
6424

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Verdichten fundatielaag


1964

archief Heidemij
   
6425

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Spreiden betonfundatie met een ALLIS CHALMERS bulldozer
1964

archief Heidemij
   
6426

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Aanvoer beton


1964

archief Heidemij
   
6427

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Aanvoer beton


1964

archief Heidemij
   
6428

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen
1964

archief Heidemij
   
6429

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1964

archief Heidemij
   
6430

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Bemonstering asfalt

1964

archief Heidemij
   
6431

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Bemonstering asfalt
1964

archief Heidemij
   
  In 1964 werd samen met de Kon. Mij. Wegenbouw de Asfalt Combinatie Waddenzee opgericht, deze voerde in onderaanneming voor de Combinatie Lauwerszee de asfaltbekleding uit op de 13 kilometer lange afsluitdam van de Lauwerzee, het werk werd in 1969 opgeleverd.
   
6450

Lauwerszee

Werkeiland


1964

archief VBW
   
6451

Lauwerszee

Werkeiland
1964

archief VBW
   
6452

Lauwerszee

Asfaltinstallatie in opbouw, bitumentanks zijn opgesteld, vulstofsilo's liggen te wachten op plaatsing
1964

archief VBW
   
6453

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Droogtrommel


1964

archief VBW
   
6454

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Menger en warme ladder in transportstand
1964

archief VBW
   
6455

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - ontstoffing en doseurs

1964

archief VBW
   
6456

Lauwerszee

Asfaltinstallatie - Eindsilo

1964

archief VBW
   
6457

Lauwerszee

Asfalt-laboratorium
1964

archief VBW
   
6461

Lauwenszee

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie van de A.C.W.

Deze molen is later door Kon. Mij. Wegenbouw Utrecht overgenomen en op de Nederlandse Antillen opgebouwd


1964

archief kws
   
6462

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1964

archief VBW
   
6501
archief kws
   
6502Aanleg riolering
archief kws
   
6503Asfalt leggen met een BARBER GREENE SA-40, links een SCHEID wals1965

foto archief VBW
   
6505

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken


1965

foto Zeeuws archief
   
6506

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken1965

foto Zeeuws archief
   
6507

Usquert1965

foto archief VBW
   
6508

Veendam

Baggerwerk aan het Oosterdiep

NCK 304

1965

foto archief weg-en bouw museum
   
6510

Amsterdam  -  Bijlmermeer

NCK 304
1965

foto archief weg-en bouw museum
   
6520

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

1965

archief Heidemij
   
6521

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen


1965

archief Heidemij
   
6522

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen
1965

archief Heidemij
   
6523

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6524

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6525

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen1965

archief Heidemij
   
6526

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen
1965

archief Heidemij
   
6527

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

JOHS MOLLERS wals met cabine een bijzonderheid !
1965

archief Heidemij
   
6528

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen van Stelcon platen
1965

archief Heidemij
   
6529

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen van Stelcon platen

1965

archief Heidemij
   
6530

Zuiderwolde


1965

archief VBW
   
6531

Zuiderwolde

VÖGELE Super 100
1965

archief VBW
   
6532

Zuiderwolde

VÖGELE Super 100


1965

archief VBW
   
6540

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
  Midden jaren zestig gaat OFFRINGA op strategische locaties in het Noorden van het land stationaire asfaltinstallatie plaatsen, naast Veendam komt er een in Drachten en later in Assen
   
6541

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6542

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie1965

archief VBW
   
6543

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie1965

archief VBW
   
6544

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

Laden doseurs Met een INTERNATIONAL HOUGH H 50 Payloader

1965

archief VBW
   
6545

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6546

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6547

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie1965

archief VBW
   
6548

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6549

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6550

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6551

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6552

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6553

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6554

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie


1965

archief VBW
   
6555

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

1965

archief VBW
   
6556

Veendam

ALFELDER Würtzburg asfaltinstallatie

Weegbrug

1965

archief VBW
   
6560

Warfum

1965

archief VBW
   
6570

Laurenszee

Aanleg zeedijk1965

archief VBW
   
6571

Laurenszee

Aanleg zeedijk

1965

archief VBW
   
6572

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6573

Laurenszee

Aanleg zeedijk

INTERNATIONAL rupslader
1965

archief VBW
   
6574

Laurenszee

Aanleg zeedijk1965

archief VBW
   
6575

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6576

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6577

Laurenszee

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6578

Laurenszee - Werkhaven

Aanleg zeedijk
1965

archief VBW
   
6579

Laurenszee

ALFELDER Würzburg installatie
1965

archief VBW
   
6601In 1966 verschijnt het eerste nummer van het huisorgaan "Wegwijzer"


1966

   
6602NCK 304 dragline
1966

foto archief weg- en bouw museum
   
6603

Usquert - Warfum

NCK 3041966

foto Niek Meijer
   
6604

Usquert - Warfum

NCK 304

1966

foto Niek Meijer
   
6605Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt


1966

foto weg en bouw museum
   
6606Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt
1966

foto weg en bouw museum
   
6607Aanleg landbouwweg met gewapend asfalt
1966

foto weg en bouw museum
   
6610

Oude Tonge - Middelharnis

Aanleg N 215

O&K RH 61966

foto Niek Meijer
   
6611

Oude Tonge - Middelharnis

Aanleg N 215

O&K RH 6
1966

foto Niek Meijer
   
6615


Advertentie


1966

nieuwsblad van het noorden
   
6616


Artikel
1966

nieuwsblad van het noorden
   
6702

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging

O&K  RH 6

1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6703

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging.1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6705


Advertentie
1967

vrije volk
   
6710

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht

1967

archief Heidemij
   
6711

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht1967

archief Heidemij
   
6712

Rotterdam - vliegveld Zestienhoven

Uitbreiding platform en taxibanen

Leggen beton in de nacht
1967

archief Heidemij
   
6801

Holten - Markelo

Aanleg E 81968

foto Offringa Wegwijzer
   
6802

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Tijdelijke hulpbrug over een zijtak van de Boterbeek
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6803

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Heiwerk voor de brug over een zijtak van de Boterbeek
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6804

Holten - Markelo

Aanleg E 8

De asfaltinstallatie word aangevoerd, een ALFELDER type "Amsterdam"

De "menger" met een gewicht van 30 ton word opgesteld op STELCON platen
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6805

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

De "Zevenkast" word op de menger geplaatst1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6806

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de "warme ladder"


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6807

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

De "droogtrommel" met een gewicht van 15 ton word tegen de warme ladder geplaatst

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6808

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de 50 tons voorraadsilo1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6809

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van de "doseurs" en transportbanden1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6810

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Montage van vier stuks vulstofsilo's capaciteit 50 ton (per stuk)
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6811

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Opstellen asfaltinstallatie

Na het plaatsen van de bitumentanks, ontstoffingsinstallatie en het aansluiten van vele kabels kan het eerste asfalt geproduceerd worden1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6815

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6816

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6817

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Leggen van het eerste zandasfalt

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6818

Holten - Markelo

Aanleg E 8

SCHEID bandenwals1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6819

Holten - Markelo

Aanleg E 8

Meten van de temperatuur van het aan gebrachte asfalt

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6820

Holten - Markelo

Aanleg E 8
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6821

Holten - Markelo

Aanleg E 8

ALFELDER type Amsterdam in vol bedrijf1968

foto archief VBW
   
6822

Holten - Markelo

Aanleg E 81968

foto archief VBW
   
6823

Artikel1968

Dagblad Tubania
   
6824

Artikel
1968

Dagblad Tubania
   
6825

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O&K RH 5


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6826

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O&K RH 51968

foto Offringa Wegwijzer
   
6827

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O&K RH 5

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6828

Artikel

1968

Dagblad Tubania
   
6830

Brielle

Callandkanaal

Aanbrengen oeverbescherming


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6832

Brielle

Callandkanaal

Voorraadsilo van de ALFELDER type Amsterdam, hier worden de trucks gevuld met gietasfalt

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6833

Brielle

Callandkanaal

Lossen gietasfalt


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6834

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6835

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt


    1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6836

Brielle

Callandkanaal

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6837

Brielle

Callandkanaal1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6840

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6841

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6842

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA

Het eerste geproduceerde asfalt word verwerkt op het eigen terrein
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6845SCHEID 25.0 tandemwals
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6846

't Harde

BARBER GREENE SA 41


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6847

't Harde

De meetdienst in actie

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6850

Assen

Plaatsen vulstofsilo bij een asfaltinstallatie
1968

foto archief VBW
   
6855

Elburg

Stand op een beurs
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6859

Advertentie
1968

Dagblad Tubania
   
6860

't Harde

De DAF trucks van de afdeling transport


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6862

Holten - Markelo

Aanleg E 8


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6865

Brielle
1968


   
6870Advertentie

1968

   
6901

Rotterdam

Dintelhaven

SMITH 14 dragline


1969

foto Niek Meijer
   
6902HENSCHEL kipper en INTERNATIONAL HOUGH payloader1969

archief kws
   
6903

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk1969

foto archief VBW
   
6904

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

let op de half-track bovenaan de dijk uitgerust met een lier waar de wals aan bevestigd is
1969

foto archief VBW
   
6905

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader1969

foto archief VBW
   
6906

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk
1969

foto archief VBW
   
6907

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk
1969

foto archief VBW
   
6908

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader


1969

foto archief VBW
   
6909

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

DUOMAT wals


1969

foto archief VBW
   
6910

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk

1969

foto archief VBW
   
6911

Lauwerszee

ALFELDER asfaltinstallatie


1969

foto archief VBW
   
6915

Zeeland

Aanbrengen slijtlaag op een van de Walcherse wegen

1969

foto archief VBW
   
6920

Stroe

BARBER GREENE SA c41, RURHEMEYER en ZETTLEMEYER wals

1969

foto archief VBW
   
6925Advertentie

Limburgs dagblad

1969

   
  In 1969 hoorde Offringa bij de top 5 van grote wegenbouwers in Nederland, had een omzet van 30 miljoen gulden en een personeelsbestand van 300 medewerkers, in 1952 waren er dat nog 655 voor een omzet van enkele miljoenen guldens, de productiviteit was dus inmiddels fors gestegen door de mechanisatie.
   
7001


ALFELDER type "Amsterdam" asfaltinstallatie met een capaciteit van 120 ton/uur.


jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
7002

Assen

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie

Offringa bracht een aantal vaste asfaltinstallaties onder bij een dochteronderneming onder de naam VIASSA met asfaltinstallaties in Veendam, Drachten en Assen, onder de voorraadsilo staat een DAF AZ 1900 6x6 kipper met een Bulthuis kipper van Gebr. Greving te Groningen1970

foto Ben Sterenberg
   
7003

Veendam

Stoomwals van OFFRINGA tijdens een straatparade1970

foto Hr. Witteveen
   
7004

Veendam

Aanbrengen slijtlaag1970

foto Hr. Witteveen
   
7005

Veendam

Aftanken LIEBHERR 400

1970

foto Hr. Witteveen
   
7006

Veendam

O&K RH6


1970

foto Hr. Witteveen
   
7007

Veendam

DAF kipper voor de keet


1970

foto Hr. Witteveen
   
7008

Veendam

Profieleren van de zandbaan met een BM VOLVO grader

1970

foto Hr. Witteveen
   
7009

Veendam

BM VOLVO grader

1970

foto Hr. Witteveen
   
70109

Veendam

BM VOLVO grader

1970

foto Hr. Witteveen
   
7011

Veendam

Aanbrengen eerste laag zandasfalt met een BARBER GREENE SA 35


1970

foto Hr. Witteveen
   
7012

Veendam

Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE SA 41


1970

foto Hr. Witteveen
   
7013

Veendam

RUTHEMEIJER walsen1970

foto Hr. Witteveen
   
7014

Veendam

RUTHEMEIJER walsen1970

foto Hr. Witteveen
   
7015

Veendam

HANOMAG-HENSCHEL bezemwagen

1970

foto Hr. Witteveen
   
7016

Veendam

Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE SA 41


1970

foto Hr. Witteveen
   
7017

Veendam

1970

foto Hr. Witteveen
   
7018

Rotterdam - Europoort

ALFELDER asfaltinstallatie


1970

foto archief VBW
   
7030

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

CATERPILLAR D8 Bulldozer


1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7031

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

CATERPILLAR D8 Bulldozer


1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7040

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7041

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7042

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

Commando cabine ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7043

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

Commando cabine ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7044

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

Droogtrommel ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie


1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7045

Rotterdam - Vaanplein - aanleg RW 15

ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie


1970

foto archief Tjeerd van der Zee
   
7101

Rotterdam - Maasvlakte

ALFELDER type AE 200 asfaltinstallatie met een capaciteit van 200 ton/uur
jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
7102Een nieuwe BM-VOLVO LM 1640 word afgeleverd
jaren '70

foto archief Niek Meijer
   
7103ALFELDER type "Amsterdam"jaren '70

foto archief VBW
   
7104

't Harde

Salonwagen familie Meijer


jaren '70

foto archief Niek Meijer
   
7105
jaren '70

foto archief RWS
   
7106


Stoomwals bouwjaar 1927

Fabrikaat : Berliner Machinebau Berlin


1971

foto Offringa Wegwijzer
   
7107


HAMM bandenwals hier nog niet voorzien van de bedrijfskleur
1971

foto Offringa Wegwijzer
   
7108

Zeist

Aanleg riolering

NCK 304

1971

foto Offringa Wegwijzer
   
7109

Zeist

Aanleg riolering

NCK 304

1971

foto Offringa Wegwijzer
   
7110

Hekelingen

BARBER GREENE SA 41

1971

foto archief VBW
   
7115

Groningen - Grote Markt

1971

foto archief VBW
   
7120

Westenschouwen - Damaanzet Oosterscheldedam

Links boven ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie

1971

foto Bart Hofmeester
   
7121

Westenschouwen - Damaanzet Oosterscheldedam1971

foto Bart Hofmeester
   
7130

Rotterdam - Giessenweg

ALFELDER stationaire asfaltinstallatiejaren '70

foto Bart Hofmeester
   
7201

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

ALFELDER AE 250 asfaltinstallatie op
Neeltje Jans


1972

archief Tiede de Graaf
   
  In 1972 gaat OFFRINGA ook werk uitvoeren voor het Deltaplan, voor de Combinatie Oosterschelde nam men het asfaltwerk voor hun rekening, er was toen nog sprake van een afsluiting door een dichte dam.
Men plaatste twee asfaltinstallaties op de werkeilanden, op Neeltje Jans Een ALFELDER AE 250 en Noordland een ALFELDER "Wurzburg" samen goed voor de productie van :
 - 35.000 ton gietasfalt
 - 23.000 ton zandasfalt
 - 78.000 ton asfalt voor taluds en kruinbekleding
 - 9000 ton grindasfalt voor de wegen
   
7202

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel Oosterscheldedam


1972

archief Tiede de Graaf
   
7203

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Afleveren nieuwe REX stabilisatiefrees


1972

archief Tiede de Graaf
   
7203

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel aanschaf zand-cement stabilisatie "trein".1972

archief Tiede de Graaf   
  Samen met de Kon. Mij. Wegenbouw werd een zand-cement stabilisatie "trein" aangeschaft welke bestond uit een DAF cementspreider, REX freesmachine en een HAMM bandenwals en die ging draaien onder de naam Algemene Cement Werken en opereerde vanuit de vestigingsplaats Rozenburg.
   
7204

Oosterschelde dam - Damaanzet

Eerste inzet Stabilisatie-trein


1972

Offringa wegwijzer


   
7205

Oosterschelde dam - Damaanzet

Eerste inzet Stabilisatie-trein1972

Offringa wegwijzer

   
7206

Oosterschelde dam - Damaanzet

Eerste inzet Stabilisatie-trein

REX stabilisatiefrees

1972

Offringa wegwijzer
   
7207

Oosterschelde dam - Damaanzet

Eerste inzet Stabilisatie-trein

DAF cement spreider


1972

Offringa wegwijzer
   
7208

Oosterschelde dam - Damaanzet1972

Offringa wegwijzer
   
7210


Afleveren MENCK M350H graafmachine1972

Offringa wegwijzer
   
7211


O&K RH6 en MENCK M350H


1972

Offringa wegwijzer
   
7213


O&K RH6 en MENCK M350H


1972

Offringa wegwijzer
   
7214

Epe

Rioleringswerk met de O&K RH6


1972

Offringa wegwijzer
   
7215

Rotterdam

Aanbrengen schrale beton met een BARBER GREENE SA 411972

Offringa wegwijzer
   
7216

Rotterdam

Aanbrengen schrale beton

HAMM bandenwals en VOLVO BM grader1972

Offringa wegwijzer
   
7217BM-VOLVO LM 1640


jaren '70


   
7218

Budel - Budelco zinkfabriek

Aanleg opslagbekkens voor jarusiet

INTERNATIONAL E200 payscrapers van onderaannemer Verbeek uit Steenbergen
1972

Offringa wegwijzer
   
7219

Budel - Budelco zinkfabriek

Aanleg opslagbekkens voor jarusiet
1972

Offringa wegwijzer
   
7220

Budel - Budelco zinkfabriek

Aanleg opslagbekkens voor jarusiet
1972

Offringa wegwijzer
   
7222

Gent (B) - aanleg testbaan VOLVO
1972

Offringa wegwijzer
   
7223

Gent (B) - aanleg testbaan VOLVO
1972

Offringa wegwijzer
   
7224

Gent (B) - aanleg testbaan VOLVO
1972

Offringa wegwijzer
   
7225

Gent (B) - aanleg testbaan VOLVO
1972

Offringa wegwijzer
   
7226

Sluiskil

ALFELDER type"Amsterdam" asfaltinstallatie
1972

Offringa wegwijzer
   
7229

Oosterschelde - Roggenplaat

ALFELDER "Wurzburg"


1972

Foto Bart Hofmeester
   
7230

Oosterschelde - Neeltje Jans

ALFELDER AE 250


1972

Foto archief VBW
   
7231

Oosterschelde - Neeltje Jans

ALFELDER AE 250


1972

Foto archief VBW
   
7232

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aggregaten bij de asfaltinstallatie

1972

Foto archief VBW
   
7233

Oosterschelde - Neeltje Jans

BM-VOLVO LM 1640  voor het vullen van de doseurs

1972

Foto archief VBW
   
7234

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aanbrengen asfalt op de dijk
1972

Foto archief VBW
   
7235

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aanbrengen gietasfalt
1972

Foto archief VBW
   
7236

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aanbrengen gietasfalt1972

Foto archief VBW
   
7237

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aanbrengen gietasfalt


1972

Foto archief VBW
   
7238

Oosterschelde - Neeltje Jans

Aanbrengen gietasfalt
1972

Foto archief VBW
   
7239

Oosterschelde - Neeltje Jans

ALFELDER AE 250
1972

Foto archief VBW
   
7240

Weststellingswerf1972

Offringa wegwijzer
   
7241

Weststellingswerf

1972

Offringa wegwijzer
   
7245

Soesterberg


1972

Offringa wegwijzer
   
7246

Elspeet - Nunspeet

Aanleg persleiding1972

Offringa wegwijzer
   
7247

Sluiskil

Opbouw ALFELDER AE 1501972

Offringa wegwijzer
   
7250

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Een ingehuurde O&K  RH 6 en een MENCK M 350H graafmachine


1972

foto Hr. Witteveen
   
7251

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering


1972

foto Hr. Witteveen
   
7252

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering

Inhijsen verzamelput met de MENCK M 350H1972

foto Hr. Witteveen
   
7253

Veendam - Nijverheidsstraat

Aanleg riolering1972

foto Hr. Witteveen
   
7254

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering

LIEBHERR 400 graafmachine aan het werk langs het Oosterdiep
1972

foto Hr. Witteveen
   
7255

Veendam - Nijverheidsstraat

Aanleg riolering

Tractor met ATLAS grijperkraan1972

foto Hr. Witteveen
   
7256
Veendam - Nijverheidsstraat

Aanleg riolering

1972

foto Hr. Witteveen
   
7257

Veendam - Nijverheidsstraat

Aanleg riolering

O&K RH 6


1972

foto Hr. Witteveen
   
7258

Veendam - Nijverheidsstraat

Aanleg riolering

Uitvoerderskeet
1972

foto Hr. Witteveen
   
7260

Lemmer - Joure

CATERPILLAR 14E grader van de A.C.W. een combinatie van Kon. Mij. Wegenbouw en Offringa

1972

archief Hans de Ruiter
   
7261

Lemmer - Joure

DAF cementspreider van A.C.W.


1972

archief Hans de Ruiter
   
7262

Lemmer - Joure

DAF cementspreider nummer twee

1972

archief Hans de Ruiter
   
7263

Lemmer - Joure

REX stabilisatiefrees van A.C.W.


1972

archief Hans de Ruiter
   
7264

Lemmer - Joure

REX stabilisatiefrees


1972

archief Hans de Ruiter
   
7265

Lemmer - Joure

REX stabilisatiefrees1972

archief Hans de Ruiter
   
7266

Lemmer - Joure

De cementspreider is vastgereden en word losgetrokken door een VOLVO wiellader


1972

archief Hans de Ruiter
   
7269

Lemmer - Joure

HAMM Bandenwals.
1972

archief Hans de Ruiter
   
7270

Lemmer - Joure

HAMM Bandenwals
1972

archief Hans de Ruiter
   
7275Opbouw ALFELDER AE 200


1972

archief VBW
   
7301

Neeltje Jans - Oosterscheldedam

ALFELDER AE 250

Augustus 1973

Foto Huub van Dijk

 

 
7305

Cadzand

BARBER GREENE SA 411973

foto Zeeuws archief
   
7306

Cadzand

BARBER GREENE SA 411973

foto Zeeuws archief
   
7307

Cadzand

BARBER GREENE SA 411973

foto Zeeuws archief
   
7308

Cadzand

BARBER GREENE SA 41en RUTHEMEIJER

1973

foto Zeeuws archief
   
7310

Sluiskil

ALFELDER AE 200


1973

Offringa wegwijzer
   
7311

Sluiskil

ALFELDER AE 200

Deze installatie stond eerder bij de aanleg RW15 in Rotterdam (Vaanplein)1973

Offringa wegwijzer
   
7320

Krantartikel1973

nieuwsblad van het noorden
   
7330

Rotterdam - Giessenweg

ALFELDER stationaire asfaltinstallatie

1973

foto Bart Hofmeester
   
7350

Cadzand

BARBER GREENE SA 41 van OFFRINGA samen met een RUTHEMEIJER en DYNAPAC CC 41 wals van de Kon. Mij Wegenbouw
1973

foto archief VBW
   
  In januari 1973 werd OFFRINGA overgenomen door de STEVIN groep die later dat jaar ook in het bezit kwam van de Kon. Mij. Wegenbouw en die al in bezit was van Te Siepe, samen vormde deze drie de divisie Wegen en Asfalt van de STEVIN groep, in 1975 gingen de drie bedrijven verder onder de naam Koninklijke Wegenbouw Stevin.
   
   
Home