REEF N.V.

Oldenzaal

 

   
0001

 

   
Informatie uit het boek : Honderd jaar Reef. Toen Herman J.H. Reef in 1903 aan de Hengelosestraat in Oldenzaal met een rijwielzaak annex timmerwerkplaats begon, had hij nooit kunnen bevroeden dat zijn geesteskind in de volgende  honderd jaar zou uitgroeien tot een allround wegenbouwbedrijf van landelijke allure.
In 1910 nam hij onderhoudswerk aan in het Postkantoor voor 893 gulden maar ook de bouw van een herenhuis voor 16.584,00 gulden.
Herman had een vooruitziende blik, want hij voorzag een sterke toename van het wegverkeer, dus ook de aanleg van nieuwe wegen, gaandeweg verlegde hij dus de werkzaamheden naar het aanleggen van klinkerwegen (in 1913) en in de tweede helft van de jaren '20 naar betonwegen.
Er werden een aantal huizen met stallen en grond gekocht in 1928 aan de Steenstraat en daar werden kantoor,  werkplaatsen en opslag gevestigd.
   
0004

Herman J.H. Reef.
















   
1001

Artikel

 

1910

Algemeen Handelsblad

   
1401

Artikel 

 

1914

Zwolsche Courant

   
1402

Artikel 

 

1914

Zwolsche Courant

   
2901

Artikel 

 

1929

Algemeen Handelsblad

   
3001

Aanleg wegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Reef

   
  In 1929 werd de eerste asfaltmolen gekocht en in gebruik genomen bij de aanleg van de weg Oldenzaal - De Lutte.
   
3002

ENSINK Asfaltmolen.

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto Archief Grontmij

   
3003

FORD kipper.

 

 

 

jaren '30

Foto Archief Roy Oude Mulders

   
3004

FORD kipper.

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto Archief Roy Oude Mulders

   
3501

Oplegger kipper

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Reef

   
3502

Aanleg Tramspoor

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Reef

   
3503

De directiekeet. 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Reef

   
3504

Advertentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '30

archief Weg & bouw museum

   
  Het bedrijf groeide gestaag door en in 1937 werd de eenmanszaak omgezet in een N.V. de directie werd gevoerd door Herman (1) Reef en zijn zonen Herman (2), Anton en Johan.
De drie zonen verdeelden hun aandacht over het hele land, Anton samen met zijn vader het Noorden en Oosten en later de activiteiten voor de N.A.M. , Herman (2) was vooral actief in Friesland en Johan beheerde de rest van het land, in de jaren '30 legde Reef de eerste betonnen startbaan aan op Schiphol.
   
0005

Herman II, Anton en Johan.

 

 

foto archief Reef

   
  In 1937 werd in Den Haag de rotonde in RW 4 (prins Clausplein) aangenomen, voor de werk werd veel grond verzet en moest veel zand worden geleverd, hiervoor werd de zandzuiger "Twente 1" gekocht waarmee bij Rijswijk een zandput van 10 HA werd gegraven.
   
3901

Artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939

Haagsche Courant

   
3902

Artikel 

 

 

 

 

 

1939

Twents Dagblad

   
3903

Artikel 

 

 

1939

Zaans Volksblad

   
  In begin van de tweede wereldoorlog werd REEF gedwongen door de bezetters om werkzaamheden uit te voeren op vliegveld Twente, men had geen keus maar men deed er alles aan om de boel te saboteren en te vertragen.
De tweede wereld oorlog wierp de onderneming wel een stuk terug in haar ontwikkeling, maar al snel na de bevrijding raakte REEF tot over haar oren in het werk.
   
4101

Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

1941

Nieuwsblad van Friesland

   
4801

Flevopolder

Sloten trekken met een RUSTON 19 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

1948

Foto archief Flevoland boven water.

   
4802

Artikel 

 

 

 

 

1948

Nieuwsblad van het Noorden

   
4803

Artikel 

 

1948

Nieuwsblad van Friesland

   
4805

Advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

1948

Wegen

   
4901

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4902

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4903

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4904

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4905

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4906

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4907

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4908

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
4909

RUSTON 10 RB dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eind jaren '40

archief Anton Stam

   
5001

Verwerken van asfalt met de hand. 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Reef

   
5005

Advertentie 

 

 

 

 

 

 

1950

Twents Dagblad

   
5301

Rijswijk - Put van Reef

Voor een werk in Den Haag was veel zand nodig, hiervoor werd de zandzuiger "Twente 1" gekocht, de winput werd "de plas van Reef" genoemd. 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Reef

   
5302

Advertentie 

 

1953

Trouw

   
5401

Hengelo

Asfalt leggen op de weg Hengelo - Delden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

archief weg & bouw museum

   
5505

Advertentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955

   
5506

Advertentie 

 

 

 

1955

   
5501

Asfalt leggen op een werk van Vissers. 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

archief Jan de Pinth

   
5502

Artikel 

 

1955

Volksktant

   
5601

Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

1956

Leeuwarder Courant

   
5701

Haringvliet

In 1957 start de combinatie "N.V. Haringvliet", waarvan Reef deel uitmaakt met de ringdijk van de bouwput voor de uitwateringsluizen, voor Reef het eerste werk met een aanneemsom boven de tien miljoen gulden.

 

 

 

 

 

1957

Foto Nationaal archief

   
5702

Haringvliet

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Foto Nationaal archief

   
5703

Haringvliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Foto Nationaal archief

   
5704

Haringvliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Foto Archief Grontmij

   
5901

Advertentie overlijden oprichter. 

 

 

 

 

 

 

 

1959

algemeen Handelsblad

   
6101


Opening Rijksweg 9 Alkmaar Uitgeest.

Het lint is gespannen tussen twee MICHIGAN wielladers.

 

 

 

 

 

 

1961

Foto weg & bouw museum

   
6401

Emmen.

RUSTON 22 RB met machinist Jaap Hilverts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief Piet Hilverts

   
6402

Advertentie 

 

 

 

1964

Nieuwsblad van het Noorden

   
6405

Aanleg Houtribdijk

ALFELDER asfaltinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6406

Aanleg Houtribdijk

ALFELDER asfaltinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6407

Aanleg Houtribdijk

Asfalt laden onder de eindsilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6408

Aanleg Houtribdijk

Asfalt verwerken op de dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6409

Aanleg Houtribdijk

Asfalt verwerken op de dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6410

Aanleg Houtribdijk

Asfalt verwerken op de dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6411

Aanleg Houtribdijk

Machinaal asfalt verwerken met een LINNHOFF afwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6412

Aanleg Houtribdijk

Asfalt verdichten met een tandemwals

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Archief RWS

   
6501

Een van de zes (een ALFELDER) asfaltinstallaties die men in de jaren zestig had, op transport.

 

 

 

 

jaren '60

 

   
6502

Wezep

Aanleg weg Wezep - Katerveer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6503

Asfalt leggen met een Barber Greene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6601

Twee asfaltinstallaties in vol bedrijf. 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6605

Artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

1966

Geref. Dagblad

   
6606

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1964

Nieuwsblad van het Noorden

   
6801

Zuiddorpe.

Salonwagen van de familie Hilverts.

 

 

 

 

 

 

 

1968

Archief Piet Hilverts

   
6802

Wachtebeke - België

P & H  535 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

1968

Archief Piet Hilverts

   
6803

St.Niklaas - België

De zandzuiger "Herman Reef" in de zandput. 

 

 

 

 

 

 

1968

Foto archief Reef

   
6804

Bergentheim.

P & H  535 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

1968

Archief Piet Hilverts

   
6805

Advertentie

 

 

 

1968

Nieuwsblad van het Noorden

   
6901

Oldenzaal

De "Puftukker" is een stoomwals uit 1930 welke tot het eind van de jaren vijftig is ingezet voor het verdichten van puinfundaties, in de jaren zestig is hij opgeknapt en werd hij ingezet bij openingen en festiviteiten.

 

 

 

 

 

jaren '60

Foto archief Reef

   
6902

Advertentie

 

 

 

1969

Nieuwsblad van het Noorden

   
6905

Advertentie

 

 

 

1969

Nieuwsblad van het Noorden

   
0002

Briefhoofd

 

 

 

 

1970

   
  Eind jaren zestig neemt men de aanleg van de RW 58, trace Tilburg - Breda aan, een wegvak van 22 kilometer met een aanneemsom van meer dan 20 miljoen gulden, het was het grootste asfaltwerk tot dan toe dat in een keer werd aanbesteed in de periode 1969 tot eind 1971 werd er 500.000 ton asfalt gedraaid, voor het opspuiten van het zandlichaam van de weg werden hun twee IHC zandzuigers ingezet, de viaducten werden uitbesteed aan Visser & Smit.
Er waren in totaal voor zandwinning in de jaren zestig, drie Beaver's geleverd door IHC, de Herman Reef, de Stad Oldenzaal en de Döbke
   
7001

Bavel

Aanleg RW 58 Tilburg - Breda.

IHC Beaver cutterzuiger "Herman Reef" in de zandput onder Bavel.

 

 

 

 

 

 

Januari 1970

Foto IHC

 

   
7002

Gilze

Aanleg RW 58 Tilburg - Breda.

IHC Beaver cutterzuiger "Stad Oldenzaal" in de zandput onder Gilze.

 

 

 

 

 

Januari 1970

Foto IHC

 

   
7003

Gilze

Aanleg RW 58 Tilburg - Breda.

ALFELDER AE 200 asfaltcentrale capaciteit 200 ton/uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 1970

Foto Huub van Dijk

   
7004

Gilze

Aanleg RW 58.

ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 1970

Foto Huub van Dijk

   
7005

Gilze

Aanleg RW 58.

HUBER grader.

 

 

 

 

1970

Foto archief Weg & bouw museum

   
7006

Gilze

Aanleg RW 58.

Cementstrooier gebouwd door Läinbo uit Boxtel.

 

 

 

 

1970

 

   
7007

Gilze

Aanleg RW 58.

REO waterwagen en een Vögele BVM 2 stabilisatiemachine. 

 

 

 

 

1970

Foto archief Reef

   
7008

Gilze

Aanleg RW 58.

Salonwagens.

 

 

 

 

 

 

 

1970

Foto archief Reef

   
7010

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

1970

Nieuwsblad van het Noorden

   
7011

Advertentie

 

 

1970

Nieuwsblad van het Noorden

   
7012

Advertentie

 

 

 

1970

Nieuwsblad van het Noorden

   
7013

Advertentie

 

 

 

1970

Nieuwsblad van het Noorden

   
7101

Gilze

Aanleg RW 58.

ALFELDER AE 200 asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

1971

Foto archief Reef

   
7102

Tilburg

Aanleg Rijksweg 58.

Toplaag leggen met 2 BARBER GREENE SA 41 asfaltafwerkmachines.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 1971

Foto Huub van Dijk

   
  In 1971 word de directie overgenomen door de derde generatie, Herman III, Paul en Chris Reef gaan het bedrijf leiden.
   
7201

Gilze - Bavelseweg

Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE SA 41

 

 

 

 

 

 

1972

Archief VBW

   
7202

Gilze - Bavelseweg

Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE SA 41

 

 

 

 

 

 

1972

Archief VBW

   
7203

Gilze - Bavelseweg

RUTHEMEIJER wals.

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Archief VBW

   
7204

Gilze - Bavelseweg

Aanbrengen asfalt

 

 

 

 

 

 

 

1972

Archief VBW

   
7205

Advertentie

 

 

 

1972

Nieuwsblad van het Noorden

   
7206

Advertentie

 

1972

Nieuwsblad van het Noorden

   
7301

 

Beton leggen met een ABG TITAN 300S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief weg& bouw museum

   
7302

Artikel





















 

1973

Nieuwsblad van het Noorden

   
7401

Gilze.

ALFELDER type "Amsterdam" Asfaltinstallatie, verving de reeds verplaatste AE 200 installatie.

 

 

 

 

 

1974

Foto Huub van Dijk

   
7402

Gilze.

ALFELDER type "Amsterdam" Asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

1974

Foto Huub van Dijk

   
7501

 

Aanleg van een kunstwerk. 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief Reef

   
7502

Hengelo.

De eerste stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

Foto archief Reef

   
7503

Hengelo.

WIBAU WKS 300 stationaire asfaltinstallatie, capaciteit 300 ton/uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

Foto Wibau

   
7504

Hengelo.

WIBAU WKS 300 asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Tekening Wibau

   
7505

Sappermeer.

WIBAU WKS 300 asfaltinstallatie in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

foto Wibau

   
7506

Sappermeer.

WIBAU WKS 300 stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

foto Wibau

   
7507

Sappermeer.

WIBAU WKS 300 stationaire asfaltinstallatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

1975

tekening Wibau

   
  In de jaren zestig beschikte het bedrijf al over zeven mobiele asfaltinstallaties (ALFELDER) en in 1972 in Hengelo, 1974 in Sappermeer en 1977 in Emmen werden er drie eigen "vaste" asfaltinstallaties gebouwd allen van het merk WIBAU type  WKS 300.
   
7508

Artikel




 

1975

Nieuwsblad van het Noorden

   
7601

Advertentie




 

1976

Nieuwsblad van het Noorden

   
7602

Advertentie


 

1976

Nieuwsblad van het Noorden

   
7603

Advertentie










 

1976

Nieuwsblad van het Noorden

   
7604

Advertentie


 

1976

Nieuwsblad van het Noorden

   
7701

Advertentie







 

1977

Telegraaf

   
7801

 

Sneeuwruimen met een CATERPILLAR 966 wiellader bij de N.A.M. een belangrijke opdrachtgever voor Reef.

 

 

 

 

 

 

jaren '78

Foto archief Reef

   
7802

Oldenzaal - Kelvinstraat.

Asfalt leggen met een Vögele  machine voor het nieuwe hoofdkantoor dat bij het 75 jarig jubileum in gebruik werd genomen.

 

 

 

 

 

1978

Foto archief Reef

   
7805

Schoonebeek

Asfalt leggen met een ? banden afwerkmachine.




 

1978

Archief VBW

   
7806

Schoonebeek

Asfalt leggen met een ? banden afwerkmachine.






 

1978

Archief VBW

   
7807

Schoonebeek

Asfalt leggen met een ? banden afwerkmachine.







 

1978

Archief VBW

   
7808

Schoonebeek

Asfalt leggen met een ? banden afwerkmachine.






 

1978

Archief VBW

   
8001

Petten.

Het verhogen en verstevigen van de Hondsbossche zeewering een werk dat in de periode 1978 tot 1982 werd uitgevoerd. 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8002

Petten.

Het verstevigen van de Hondsbossche zeewering.

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8003

Petten.

Het verstevigen van de Hondsbossche zeewering.

Asfalt spreiden met een POCLAIN GC 120

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8004

Petten.

Het verstevigen van de Hondsbossche zeewering.

BEDFORD QL water tankwagen.

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8005

Petten.

Het verstevigen van de Hondsbossche zeewering.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8006

Petten.

Het verstevigen van de Hondsbossche zeewering.

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
  In het begin van de jaren tachtig liep de vraag naar asfalt aanmerkelijk terug als gevolg van de oliecrisis, de bitumen werd zo duur dat beton weer kon concurreren met asfalt, REEF speelde hier handig op in en kocht een kleine slipformpaver met een werkbreedte van 5 meter, toen echter een deel van de Maasroute (A 59) bij Made werd aangenomen in 1985 werd een grote CMI paver gekocht met een werkbreedte van 15 meter.
   
8501

Leeuwarden - vliegbasis.

Beton leggen op de start-landingsbanen met een CMI slipformpaver.

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief Reef

   
8601

Advertentie






 

1986

Nieuwsblad van het Noorden

   
8801

Galder

Demontage van een van de IHC Beaver zandzuigers, ingezet bij de aanleg van het zandlichaam van het knooppunt Galder (RW 58)

 

 

 

 

 

1988

Foto archief Breda

   
8802

Galder

Demontage van een van de IHC Beaver zandzuigers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto archief Breda

   
8803

Galder

Demontage van een van de IHC Beaver zandzuigers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto archief Breda

   
  In de loop van de jaren tachtig werden de slipformpavers ondergebracht in de v.o.f. REBRU, welke naast REEF bestond BRUIL Apeldoorn, later werd de naam NEBECO.
   
8901

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver van V.O.F REBRU

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8902

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8903

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton wegdek met  slipformpavers, de onderlaag met een paver van REBRU, de toplaag met een paver van COBETON.

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8905

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8906

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8907

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8908

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8909

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8910

Weert

Aanleg RW 2 (Slingertracé)

Leggen beton stabilisatie met de slipformpaver.

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8911

Advertentie
















 

1989

Nieuwsblad van het Noorden

   
9001

't Harde

Vervangen verharding RW 28

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Reef

   
9301

Boxmeer - Aanleg A 73

Betonmenginstallatie.

De verharding voor dit wegtracé bestaat uit een puinfundering, een laag beton en een toplaag van asfalt. 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto archief Reef

   
9502

 

Leggen van asfalt met drie Vögele asfaltafwerkmachines en vier HAMM walsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Reef

   
9503

 

Leggen van asfalt op een rotonde.

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Reef

   
  In 1998 volgt Drs. Ing. Jan de Bont, Herman III op en was de eerste niet REEF-er die aan het hoofd van de onderneming kwam te staan.
Vanaf 2006 maakt REEF infra deel uit van STRUKTON Civiel, de geel / groene bedrijfskleuren zijn dan verdwenen en uiteindelijk verdwijnt ook eind 2018 de naam REEF.
   
huidig adres :


 

STRUKTON Civiel Noord & Oost

Kelvinstraat 1
Postbus 355
7570 AJ Oldenzaal
Tel. 0541 584 111              Fax. 0541 522 205

www.struktonciviel.com              
info.civielnoordenoost@srtukton.com