P.H. OFFRINGA

Groningen

 
 
Tekst deels uit het boek : "Waar een wil is, is een weg", van K.W.S.  
  Het aller-prilste begin van Offringa dateert uit het midden van de negentiende eeuw, in die tijd voerde Rienk Offringa uit Drachten als zelfstandig aannemer diversen werken uit in o.a. Groningen.
Zijn zoon Johannes Offringa vestigde zich  als zelfstandig aannemer in 1876 in Uithuizermeeden dit word als start van het bedrijf Offringa gezien, als eerste werk nam hij het herstel van de kerk in Uithuizermeeden aan gevold door diversen openbare gebouwen, boerderijen en woningen, vaak trad Johannes daar op als ontwerper en architekt.
Eind negentiende eeuw begon ook de wegenbouw zijn belangstelling te trekkenen al snel nam hij wegenbouw opdrachten aan van provinciale waterstaat en gemeenten.
Kort na de eeuwwisseling kwam zijn zoon Pieter Hans in de zaak en richtte het bedrijf zich meer en meer op de wegenbouw.
In 1927 overleed Johannes Offringa, het bedrijf was reeds overgenomen door Pieter Hans, en voerde veel werken uit voor het rijk de provincie en vele gemeente in het noorden van het land, onder zijn leiding groeide het bedrijf en bouwde een goede naam op bij zijn opdrachtgevers.
   
0005

Pieter Hans Offringa.


archief KWS
   
2001

Inwassen wegdek met leem.


jaren '20

archief KWS
   
3001

jaren '30

archief Tiede de Graaf
   
3002

Aanleg bitumenweg verdichting met een tandemstoomwals.


jaren '40

archief KWS
   
  Tijdens de tweede wereldoorlog leg het werk nagenoeg stil, Pieter Hans overleed in 1943, toen er na de oorlog weer gewekt kon worden werd het bedrijf geleid door de weduwe van Pieter Hans, mevrouw E.Offringa-Hofman bijgestaan door drie van haar zonen.
In 1949 werd het bedrijf omgezet in een vennootschap onder firma en werd geleid door Johannes Tjaart, Tjaart Johannes en Rienk Petrus Offringa, na afloop van zijn studie kwam ook de vierde zoon Lambertus Johannes in de zaak in die tijd begon men ook het eerste asfalt te verwerken bij de aanleg van de Hoofdweg in Assen, de vraag naar asfalt werd al snel zo groot dat men zich ging toeleggen op de productie van asfalt.
   
5001

ENSINK asfaltmolen.

jaren '50

archief vbw
   
5002

Advertentie.
jaren '50

   
  In 1952 wilden de broers het bedrijf dat nog steeds in Uithuizermeeden gevestigd was verplaatsen naar het centrum van de provincie in 1952 werd daarom een pand in Groningen betrokken, een klein half jaar later de eerste nevenvestiging, een kantoor met werkplaats in 't Harde.
   
5201

Kantoor en werkplaats in 't Harde.1952

archief KWS
   
5202

't Harde

Kantoor en werkplaats.1952

archief KWS
   
5203

't Harde

Materieel geparkeerd voor de werkplaats.1952

archief Hans de Ruiter
   
5204

't Harde

Asfaltlaboratorium.

1952

archief KWS
   
5205

't Harde

Asfaltlaboratorium.


1952

archief KWS
   
5401

Assen

Aanbrengen asfalt verharding op het T.T. cirquit.

1954

archief KWS
   
  De onderneming Offringa  groeide sterk en de omzet steeg naar 8,1 miljoen gulden, in 1955 word de onderneming een besloten vennootschap met de vier broers als enige aandeelhouders, in dat jaar stonden er 645 medewerkers op de loonlijst.
1957 was een slecht jaar voor de wegenbouwers de overheid beperkte de bestedingen, bij Offringa liep de omzet terug naar 1,5 miljoen gulden in Bedum werd een bestaande machinefabriek omgebouwd naar een revisiewerkplaats een jaar later werd de vestiging Den Haag in gebruik genomen, de productie kwam dat jaar weer op gang.  
                                        
   
5901

Zierikzee.

BARBER GREENE OLDING  asfaltafwerkmachine
.jaren '50

foto zeeuws archief
   
0004 


Advertentie.
 
   
5902

Zierikzee.

Asfaltinstallatie.
jaren '50

foto archief VBW
   
5903Asfalt leggen met de BARBER GREENE OLDING.1959

foto archief VBW
   
5904Krantartikel

1959

Fries dagblad
   
0003   
   
0002
   
6001

Veendam.

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie.
Capaciteit 60 ton/uur.


jaren '60

foto offringa uit het archief van Rien Eegdeman.
   
6002

Veendam

Laden van de doseurs met een MICHIGAN wiellader.


jaren '60

foto offringa uit het archief van Rien Eegdeman.
   
6003

Veemdam

De asfaltvoorraadsilo met een inhoud voor een kipper.jaren '60

foto offringa uit het archief van Rien Eegdeman.
   
6004

Veendam

Ontstoffingsinstallatie.
jaren '60

foto offringa uit het archief van Rien Eegdeman.
   
6005

Veendam

Commandocabine.


jaren '60

foto offringa uit het archief van Rien Eegdeman.
   
6006

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie.


jaren '60

archief kws
   
6007

Gieten


jaren '60

archief VBW
   
6008

Gietenjaren '60

archief VBW
   
6009

Gieten

Betonmenginstallatie, deze werd in die tijd veelal opgebouwd bij een spoorlijn, cement werd dan aangevoerd met bulkwagons, ook zand en grind werden veelal op die manier aangevoerd en met de NCK met grijper gelost en deze vulde ook de doseurs van de installatie.


jaren '60

archief VBW
   
6010

Gieten

Wagons met grind lossen.
jaren '60

archief VBW
   
6101

Oost Flevoland.

ENSINK asfaltmolen op de dijk.

jaren '60

archief gahetna.nl
   
6102

Oost Flevoland.

Aanbrengen asfaltbekleding op de dijk met een N.C.K. 305.
Let op de wals gemonteerd aan de lier van een halftrack.jaren '60

archief gahetna.nl
   
6201

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.1962

foto zeeuws archief
   
6202

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.

ENSINK asfaltmolen.


1962

foto zeeuws archief
   
6301

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.
1962

foto zeeuws archief
   
6302

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.
1962

foto zeeuws archief
   
6303

Zeeuws Vlaanderen Issabellepolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.

Asfalt op de glooing van het toegangskanaal voor het spaarbekken.
1963

foto zeeuws archief
   
  In 1964 werd samen met de Kon. Mij. Wegenbouw de Asfalt Combinatie Waddenzee opgericht, deze voerde in onderaanneming voor de Combinatie Lauwerszee de asfaltbekleding uit op de 13 kilometer lange afsluitdam van de Lauwerzee, het werk werd in 1969 opgeleverd.
   
6401

Laurenszee

ALFELDER type Würzburg asfaltmenginstallatie van de A.C.W.

Deze molen is later door Kon. Mij. Wegenbouw Utrecht overgenomen en naar de Nederlandse Antillen overgebracht.
1964

archief kws
   
6402

Laurenszee

Aanleg zeedijk.


1964

archief VBW
   
6403

Zuidhorn

O & K  L251
1964

Foto Niek Meijer
   
6501


archief kws
   
6502

Aanleg riolering.

archief kws
   
6503Asfalt leggen met een BARBER GREENE SA 41, links een SCHEID wals.1965

foto archief VBW
   
6505

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.1965

foto zeeuws archief
   
6506

Zeeuws Vlaanderen Braakmanpolder

Aanleg drinkwaterspaarbekken.


1965

foto zeeuws archief
   
6504

Usquert.

1965

foto archief VBW
   
6601In 1966 verschijnt het eerste nummer van het huisorgaan "Wegwijzer".1966

   
6602


Krantartikel

1966

dagblad van het noorden
   
6603SCHEID tandemwals.

1966

foto archief VBW
   
6604

Usquert - Warfum

N.C.K. 205

1966

foto Niek Meijer
   
6605

Usquert - Warfum

N.C.K. 205

1966

foto Niek Meijer
   
6701

Nieuwe Tonge - Middelharnis

Aanleg N215

O & K  RH 6

1967

foto Niek Meijer
   
6702

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging.

O & K RH 6

1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6703

Veendam

Oosterdiep, slopen oeververdediging.

O & K RH 6


1967

foto Offringa Wegwijzer
   
6801

Holten - Markelo

Aanleg E 8.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6802

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Tijdelijke hulpbrug over een zijtak van de Boterbeek.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6803

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Heiwerk voor de brug over een zijtak van de Boterbeek.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6804

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

De asfaltinstallatie word aangevoerd, een ALFELDER type "Amsterdam"

De "menger" met een gewicht van 30 ton word opgesteld op STELCON platen


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6805

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

De "Zevenkast" word op de menger geplaatst.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6806

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

Montage van de "warme ladder".


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6807

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

De "droogtrommel" met een gewicht van 15 ton word tegen de warme ladder geplaatst.

1968


foto Offringa Wegwijzer
   
6808

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

Montage van de 50 tons voorraadsilo.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6809

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

Montage van de "doseurs" en transportbanden.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6810

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

Montage van vier stuks vulstofsilo's capaciteit 50 ton (per stuk)1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6811

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Opstellen asfaltinstallatie.

Na het plaatsen van de bitumentanks, ontstoffingsinstallatie en het aansluiten van vele kabels kan het eerste asfalt geproduceerd worden.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6815

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Leggen van het eerste zandasfalt.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6816

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Leggen van het eerste zandasfalt.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6817

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Leggen van het eerste zandasfalt.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6818

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

SCHEID bandenwals
.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6819

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

Meten van de temperatuur van het aan gebrachte asfalt.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6820

Holten - Markelo

Aanleg E 8.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6821

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

ALFELDER type Amsterdam in vol bedrijf.

1968

foto archief VBW
   
6822

Holten - Markelo

Aanleg E 8.

1968

foto archief VBW
   
6825

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6826

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6827

Slangenborg

Sloten "trekken" met een O & K RH 5.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6830

Brielle

Callandkanaal

Aanbrengen oeverbescherming.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6832

Brielle

Callandkanaal

Voorraadsilo van de ALFELDER type Amsterdam, hier worden de trucks gevuld met gietasfalt.1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6833

Brielle

Callandkanaal

Lossen gietasfalt.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6834

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6835

Brielle

Callandkanaal

Verwerken gietasfalt.    
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6836

Brielle

Callandkanaal


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6837

Brielle

Callandkanaal1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6840

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA.

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6841

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA.1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6842

Assen

Opbouw stationaire asfaltinstallatie voor de VIASA.

Het eerste geproduceerde asfalt word verwerkt op het eigen terrein.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6845SCHEID tandemwals.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6846

't Harde

BARBER GREENE SA 41.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6847

't Harde

De meetdienst in actie.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6850

Assen

Plaatsen vulstofsilo bij een asfaltinstallatie.

1968

foto archief VBW
   
6852

Rotterdam.

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie


1968

foto archief VBW
   
6855

Elburg

Stand op een beurs.

1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6860

't Harde

De DAF trucks van de afdeling transport.
1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6862

Holten - Markelo

Aanleg E 8.


1968

foto Offringa Wegwijzer
   
6870Advertentie
1968

   
6901

Rotterdam

Dintelhaven.

SMITH 14 dragline.
1969

foto Niek Meijer
   
6902HENSCHEL kipper en INTERNATIONAL HOUGH payloader.
1969

archief kws
   
6903

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

1969

foto archief VBW
   
6904

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

let op de half-track bovenaan de dijk uitgerust met een lier waar de wals aan bevestigd is.


1969

foto archief VBW
   
6905

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader.1969

foto archief VBW
   
6906

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.


1969

foto archief VBW
   
6907

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

1969

foto archief VBW
   
6908

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

Aanvoer asfalt met een INTERNATIONAL rupslader.

1969

foto archief VBW
   
6909

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.

DUOMAT wals.


1969

foto archief VBW
   
6910

Lauwerszee

Aanleg asfalt glooiing dijk.


1969

foto archief VBW
   
6911

Zeeland

Aanbrengen slijtlaag op een van de Walcherse wegen.


1969

foto archief VBW
   
  In 1969 hoorde Offringa bij de top 5 van grote wegenbouwers in Nederland, had een omzet van 30 miljoen gulden en een personeelsbestand van 300 medewerkers, in 1952 waren er dat nog 655 voor een omzet van enkele miljoenen guldens, de productiviteit was dus inmiddels fors gestegen door de mechanisatie.
   
7001


ALFELDER type "Amsterdam" asfaltinstallatie met een capaciteit van 120 ton/uur.jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
7002

Assen.

ALFELDER type "Wurzburg" asfaltinstallatie

Offringa bracht een aantal vaste asfaltinstallaties onder bij een dochteronderneming onder de naam VIASSA met asfaltinstallaties in Veendam, Drachten en Assen, onder de voorraadsilo staat een DAF AZ 1900 6x6 kipper met een Bulthuis kipper van Gebr. Greving te Groningen.1970

foto Ben Sterenberg
   
7003

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Een ingehuurde O & K  RH 6 en een MENCK graafmachine.1970

foto Hr. Witteveen
   
7005

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7006

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7007

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

LIEBHERR 400 graafmachine aan het werk langs het Oosterdiep.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7008

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Tractor met ATLAS grijperkraan.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7009
Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.1970

foto Hr. Witteveen
   
7010

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

O & K RH 6.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7011

Veendam - Nijverheidsstraat.

Aanleg riolering.

Uitvoerderskeet.1970

foto Hr. Witteveen
   
7012

Veendam.

Stoomwals van OFFRINGA tijdens een straatparade.1970

foto Hr. Witteveen
   
7013

Veendam.

Aanbrengen split.1970

foto Hr. Witteveen
   
7014

Veendam.

Aftanken van een LIEBHERR 400 graafmachine.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7015

Veendam.

O & K RH 6.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7016

Veendam.

DAF kipper voor de keet.

1970

foto Hr. Witteveen
   
7017

Veendam.

Profieleren van de zandbaan met een BM VOLVO grader.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7018

Veendam.

BM VOLVO grader.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7019

Veendam.

BM VOLVO grader.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7020

Veendam.

Aanbrengen eerste laag zandasfalt met een BARBER GREENE SA 35.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7021

Veendam.

BARBER GREENE SA 41.


1970

foto Hr. Witteveen
   
7022

Veendam.

RUTHEMEIJER walsen.1970

foto Hr. Witteveen
   
7023

Veendam.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7024

Veendam.

HANOMAG-HENSCHEL bezemwagen.
1970

foto Hr. Witteveen
   
7025

Veendam.

BARBER GREENE SA 41.1970

foto Hr. Witteveen
   
7026

Veendam.

RUTHEMEIJER walsen.1970

foto Hr. Witteveen
   
7101

Rotterdam Maasvlakte

ALFELDER type AE 200 asfaltinstallatie met een capaciteit van 200 ton/uur.
jaren '70

foto Alfelder archief Huub van Dijk
   
  In 1972 ging OFFRINGA ook werk uitvoeren voor het Deltaplan, voor de Combinatie Oosterschelde nam men het asfaltwerk voor hun rekening, er was toen nog sprake van een afsluiting door een dichte dam.
Men plaatste twee asfaltinstallaties op de werkeilanden, op Neeltje Jans Een ALFELDER AE 250 en Noordland een ALFELDER " samen goed voor de productie van :
 - 35.000 ton gietasfalt.
 - 23.000 ton zandasfalt.
 - 78.000 ton asfalt voor taluds en kruinbekleding.
 - 9000 ton grindasfalt voor de wegen.
   
7201

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

ALFELDER AE 250 asfaltinstallatie op
Neeltje Jans.1972

archief Tiede de Graaf
   
7202

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel Oosterscheldedam.

1972

archief Tiede de Graaf
   
7203

Personeelsorgaan "Wegwijzer"

Artikel aanschaf zand-cement stabilisatie "trein".

1972

archief Tiede de Graaf
   
7204

Samen met de Kon. Mij. Wegenbouw werd een zand-cement stabilisatie "trein" aangeschaft welke bestond uit een DAF cementspreider, REX freesmachine en een HAMM bandenwals en die ging draaien onder de naam Algemene Cement Werken en opereerde vanuit de vestigingsplaats Rozenburg.1969

archief kws
   
7205

CATERPILLAR 14E grader van de A.C.W. een combinatie van Kon. Mij. Wegenbouw en Offringa.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7206

DAF cementspreider van A.C.W.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7207

DAF cementspreider nummer twee.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7208

REX stabilisatiefrees van A.C.W.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7209

REX stabilisatiefrees.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7210

REX stabilisatiefrees.

Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7211

De cementspreider is vastgereden en word losgetrokken door een VOLVO wiellader.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7212

Een van de cementspreiders word losgetrokken met een CAT D 6 B bulldozer en een WERKLUST wiellader.Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7213Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7214

HAMM Bandenwals.
Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7215

HAMM Bandenwals.Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7216

VOLVO LM 1640 wiellader.


Begin jaren '70

archief Hans de Ruiter
   
7220

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

ALFELDER AE 250 asfaltinstallatie


1972

foto archief VBW
   
7221

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.1972

foto archief VBW
   
7222

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.


1972

foto archief VBW
   
7223

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.1972

foto archief VBW
   
7224

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

Verwerken gietasfalt op het damvak tussen de werkeilanden  Neelje Jans en Noordland.1972

foto archief VBW
   
7301

Neeltje Jans.

Aanleg Oosterscheldedam.

ALFELDER AE 250.
Augustus 1973

Foto Huub van Dijk

 

 
7302

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41.1973

foto zeeuws archief
   
7303

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41.1973

foto zeeuws archief
   
7304Krantartikel.

1973

nieuwsblad van het noorden
   
7305

Cadzand.

BARBER GREENE SA 41 en HAMM wals van OFFRINGA samen met een DYNAPAC CC 41 wals van de Kon. Mij Wegenbouw.
1973

foto archief VBW
   
  In januari 1973 werd OFFRINGA overgenomen door de STEVIN groep die later dat jaar ook in het bezit kwam van de Kon. Mij. Wegenbouw die al in bezit was van Te Siepe, samen vormde deze drie de divisie Wegen en Asfalt van de STEVIN groep, in 1975 gingen de drie bedrijven verder onder de naam Koninklijke Wegenbouw Stevin.

 

 
Home