Nederlandsche Basalt
Maatschappij
Zaandam
 

 

 
 
   
  Na een interessante en allerminst onbezorgde jeugd kwam de heer S. Prins, destijds werkzaam als bediende op een handel - en industriekantoor, op toevallige wijze in aanraking met de handel in zand en grind.
De eerste opdracht die hij kreeg was de levering van een scheepje rivierzand, groot  35 M3, waarmee hij een bescheiden winst maakte, doch deze winst bekoorde hem meer dan zijn salaris voor kantoorwerk en zo handelde hij sedert 7 november 1902 in zand, grind en bouwmaterialen, onder de naam : "S. PRINS Dzn IN BOUWMATERIALEN".
Na enige jaren, gedurende welke de zaken  zich regelmatig uitbreiden kreeg hij enkele Zaanse ondernemers zo ver te krijgen om samen een Schelpkalkbranderij te kopen en zo startte in 1905 in Zaandam de : N.V. Schelpkalkbranderij "het Klaverblad" met de productie van schelpkalk.
De handel van de heer S. Prins omvatte toen vrijwel alle bouwmaterialen, ook de grindhandel voor wegenbouw doeleinden, echter hij ondervond een grootte concurrentie bij de handel in basaltslag een materiaal dat zich bij uitstek leende bij de aanleg van steenslagwegen, S. Prins reisde enkele malen naar groeves in Duitsland en ging zelf basalt importeren, ook zuilen en stortsteen voor de waterbouw, in verband met deze handel richtte hij in 1912 de : "N.V. NEDERLANDSCHE BASALT MAATSCHAPPIJ" op.
   
0005

De Heer S. Prins.
   
  Gedurende de eerste wereldoorlog (1914-1918) was het, ofschoon e.a. gepaard ging met grote moeilijkheden, toch mogelijk om de invoer van basalt doorgang te laten vinden, S. Prins slaagde er zelfs in een belangrijk nieuw afzetgebied te vinden in de Noordelijke provincies waar hij in 1919 een bijkantoor opende in Harlingen.
In de laatste jaren van de oorlog werd het noodzakelijk dat hier in Nederland meer wegenbouwwerk werd verricht, S. Prins achtte de tijd daar om zelf materieel aan te kopen, de eerste eigen stoomwals werd ingezet op een werk in Hilversum, en al snel volgden nog vier walsen.
   
2001

Amsterdam.

Een van de eerste stoomwalsen aan het werk.
begin jaren '20.
   
  In 1921 besloot S. Prins om zelf de exploitatie van basaltgroeven ter hand te nemen, hij stichte in 1921 in Königswinter am Rhein de : "WestDeutsche Hartstein Gesellschaft m.b.H."welke enige groeven in explotatie nam.
De wegenbouw ontwikkelde zich steeds meer en nadat in 1923 op uitnodiging van de N.V. Bataafse Petroleum Mij.  een excursie naar Engeland werd gehouden, kreeg men daar een juist inzicht in "den modernen asfaltweg".
Dit resulteerde in de periode 1924 - 1926 tot de aanschaf van vier complete asfaltmolens,
   
2501

Scheveningen.

CUMMER  asfaltmolen.

1925.
   
2502

Scheveningen.

CUMMER  asfaltmolen aan de Haringkade tijdens een excursie van de vereniging "het Nederlandsche Wegencongres".1925.

Foto NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
  Zoals bij vele nieuwe constructies moest de tijd van "kinderziekten" worden doorgemaakt, alvorens men tot goede resultaten kwam, dank zij het onvermoeide werken van ingenieurs en technici werden de gebreken, die aan de asfaltweg kleefden, spoedig weggenomen.
Omstreeks 1926 bestond ook in Duitsland veel belangstelling voor "den gewalste asfaltweg", samen met twee Duitse wegenbouwmaatschappijen richtte Heer S. Prins de : "Deutsche Strassenbau Gesellschaft m.b.H." op, onder leiding van Nederlands uitvoerend personeel werden diverse asfaltwegen aangelegd.
Het schepkalkbedrijf was in die jaren verre van florissant en werd opgeheven op het terrein werd een betonfabriek en een machine-herstelplaats gevestigd.
   
3001Stoom tandemwals.jaren '30
   
3501
jaren '30
   
  Na Duitsland werd ook in België een maatschappij opgericht de : N.V. Belgische Wegenbouw".
De ontwikkeling van het wegennet ging sedert 1924 gedurende meerder jaren in een steeds sneller tempo, veel werk werd aanbesteed en het aantal asfaltinstallaties breidde zich snel uit, in 1934/35 kwam echter de grootte terugslag, de eerste noodzakelijke verbeteringen aan Rijks -  en Provinciale wegen waren uitgevoerd, de plannen voor nieuwe trace's moesten voorlopig blijven rusten door de steeds ongunstiger wordende economische toestand, na enkele magere jaren werd de behoefte aan goede wegen weer groter mede door de toename van het autopark voor zowel vracht als personenvervoer.
De Heer Prins bleef investeren in het buitenland in 1938/39 na een studiereis naar Johannesburg Afrika werd de : Prins Padbou Maatskappij" (geen spelfout) opgericht.
   
3701

Delft.

Aanleg autoweg.

1937.

   
3702

Delft.

Aanleg autoweg.
1937.
   
4101

s'Gravenhage.

Rood gekleurd de asfaltwegen door de N.B.M. aangelegd.1941.

Foto NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4102Rijkswegenplan van 1941.
1941.

Foto NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4103

s'Gravenhage.

Excavateur aan het werk.1941.

Foto NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4201Organogram N.B.M.1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4202Stoom en Diesel loc.


1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4203Betonafwerkmachine.1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4204Prent aanleg asfaltweg..1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4205Prent aanleg betonweg.


1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4206

Santpoort.

Aangelegde betonweg.

1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4207Beton menginstallatie.

1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4208

Zaandam.

Werf en werkplaats.

1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4209Het met de hand verwerken van grond aangevoerd per smalspoortrein.1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
4210P & H  dragline.

1942.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
5201

s'Gravenhage.

Permanente AMMANN asfaltinstallatie aan de Zonweg.

1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman

 

 
5202

Zaandam.

Werf en werkplaats.

1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman

 

 
5203

s'Gravenhage.

Nieuwbouw kantoor N.B.M.

1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman

 

 
  Naast de bedrijfstak wegenbouw werd het bedrijf begin jaren vijftig uitgebreid met een afdeling Utiliteitsbouw, dit gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen na de beëindiging van de tweede wereldoorlog.
De Heer S. Prins heeft de dagelijkse leiding van het N.B.M. concern intussen overgedragen aan zijn zoon Ir. H.D. Prins en aan zijn schoonzoon L.A.W. van Zanten.

 

 
5204Betonmenginstallatie.
1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
5205

s'Gravenhage.

Asfalt leggen met een van de eerste BARBER GREENE asfaltafwerkmachines.

1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
5206

s'Gravenhage.

Asfalt leggen in de Grote marktstraat.

1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
5207

s'Gravenhage.

Asfalt leggen in de Grote marktstraat.
1952.

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
6001De betontrein aan het werk.1960

   
6002

s'Gravenhage.

Asfalt leggen met de BARBER GREENE en INVICTA wals.
Begin jaren '60

   
 
   
6801Asfalt leggen ergens in Limburg met twee BARBER GREEN SA 40 machines en een CLARCK SCHEID bandenwals.


1968

archief René Megens
   
6802Asfalt leggen ergens in Limburg.

1968

archief René Megens
   
7001Stoomwals "Zoef zoef".begin jaren '70.

   
  In de jaren '70 word het accent dat lag op de aanleg van nieuwe wegen langzaam verschoven naar onderhoud en verbeteren van bestaande wegen, de NBM die haar hoofdzetel intussen in Den Haag had ging zo steeds regionaler werken en zo geschiedde het dat men in onderhandeling ging met wegenbouwbedrijven die in hun regio niet alleen een redelijk marktaandeel hadden, maar ook een goede naam hadden,
zo werden de volgende aannemers ingelijfd bij de "Verenigde NBM bedrijven" :
 
 - Snitjer's aannemings- en wegenbouw maatschappij N.V. te Hellum.
 - Aug. van Dijck-Petit wegenbouwmaatschappij B.V. - Bergen op Zoom.
 - B.V. Moderne wegenbouw - Heerlen.
 - Gelderse Wegen- en Waterbouw  (GWW) - Apeldoorn.
 - B.V. Transport- en Aannemingsbedrijf v/h/ Barendregt B.V. - Den Haag.
 - Aannemingsbedrijf Van Roosmalen B.V. - Honselersdijk.
   
7201

Hilvarenbeek - aanleg N 261.


CATERPILLAR D 6 C bulldozer.

februari 1972

foto Huub van Dijk
   
7202

Hilvarenbeek - aanleg N 261.


CATERPILLAR D 6 C bulldozer.

maart 1972

foto Huub van Dijk
   
7203


Aanleg RW 7.jaren '70

   
7204

s'Gravenhage.

Hoofdkantoor, werkplaatsen, betoncentrale en asfaltinstallatie aan de Zonweg.1972

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman

   
7205

s'Gravenhage.

AMMANN stationaire asfaltinstallatie met een cap. van 250 ton/uur.

1972

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
7206Asfalt leggen met twee asfaltafwerkmachines.


1972

NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
7301Leggen van beton met een Vögele Super 200 afwerkmachine.

jaren '70

   
 
   
7901

Hilvarenbeek - aanleg N 261

Leggen van asfalt met de BARBER GREENE SA 41 op een werk van H.W.Z.


mei 1979

Foto Huub van Dijk
   
7901

Hilvarenbeek - aanleg N 261

mei 1979

Foto Huub van Dijk
   
8001

Wezuperbrug.


ALFELDER Type Wien asfaltinstallatie van Snitjer-NBM.


1980

foto Ben Sterenberg
   
  In de jaren '80 gaat het steeds slechter met de Verenigde N.B.M. bedrijven, uiteindelijk fuseren ze in 1987 met Amstelland Concernbeheer B.V. en gaan samen verder als : NBM AMSTELLAND.
   
 
   
A0001

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".

Leggen van ZOAB met twee DEMAG asfaltmachines op een werk van TEERBAU Nederland.april 2000

Foto Huub van Dijk
   
A0002

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".


april 2000

Foto Huub van Dijk
   
A0003

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".


april 2000

Foto Huub van Dijk
   
A0004

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".

april 2000

Foto Huub van Dijk
   
A0005

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".
april 2000

Foto Huub van Dijk
   
  In September 2000 word N.B.M. Amstelland N.V. overgenomen door de Koninklijke BAM groep en gaat men samen verder onder de naam : BAM NBM.
   
 
   
  Na de overname van de H.B.G. groep door de BAM in 2003 verdwijnt de naam NBM.