Nederlandsche Basalt
Maatschappij
Zaandam
 

 

 
 
   
  Na een interessante en allerminst onbezorgde jeugd kwam de heer S. Prins, destijds werkzaam als bediende op een handel - en industriekantoor, op toevallige wijze in aanraking met de handel in zand en grind.
De eerste opdracht die hij kreeg was de levering van een scheepje rivierzand, groot  35 M3, waarmee hij een bescheiden winst maakte, doch deze winst bekoorde hem meer dan zijn salaris voor kantoorwerk en zo handelde hij sedert 7 november 1902 in zand, grind en bouwmaterialen, onder de naam :
" S. PRINS Dzn IN BOUWMATERIALEN ".
Na enige jaren, gedurende welke de zaken  zich regelmatig uitbreiden kreeg hij enkele Zaanse ondernemers zo ver te krijgen om samen een Schelpkalkbranderij te kopen en zo startte in 1905 in Zaandam de : N.V. Schelpkalkbranderij "het Klaverblad" met de productie van schelpkalk.
De handel van de heer S. Prins omvatte toen vrijwel alle bouwmaterialen, ook de grindhandel voor wegenbouw doeleinden, echter hij ondervond een grootte concurrentie bij de handel in basaltslag een materiaal dat zich bij uitstek leende bij de aanleg van steenslagwegen, S. Prins reisde enkele malen naar groeves in Duitsland en ging zelf basalt importeren, ook zuilen en stortsteen voor de waterbouw, in verband met deze handel richtte hij in 1912 de : "N.V. NEDERLANDSCHE BASALT MAATSCHAPPIJ" op.
   
0005

De Heer S. Prins
   
  Gedurende de eerste wereldoorlog (1914-1918) was het, ofschoon e.a. gepaard ging met grote moeilijkheden, toch mogelijk om de invoer van basalt doorgang te laten vinden, S. Prins slaagde er zelfs in een belangrijk nieuw afzetgebied te vinden in de Noordelijke provincies waar hij in 1919 een bijkantoor opende in Harlingen.
In de laatste jaren van de oorlog werd het noodzakelijk dat hier in Nederland meer wegenbouwwerk werd verricht, S. Prins achtte de tijd daar om zelf materieel aan te kopen, de eerste eigen stoomwals werd ingezet op een werk in Hilversum, en al snel volgden nog vier walsen.
   
1401

Amsterdam

Een van de eerste stoomwalsen aan het werk1914
   
1401Heer Prins (midden) op werkbezoek1914
   
  In 1921 besloot S. Prins om zelf de exploitatie van basaltgroeven ter hand te nemen, hij stichte in 1921 in Königswinter am Rhein de : "WestDeutsche Hartstein Gesellschaft m.b.H."welke enige groeven in explotatie nam.
De wegenbouw ontwikkelde zich steeds meer en nadat in 1923 op uitnodiging van de N.V. Bataafse Petroleum Mij.  een excursie naar Engeland werd gehouden, kreeg men daar een juist inzicht in "den modernen asfaltweg".
Dit resulteerde in de periode 1924 - 1926 tot de aanschaf van vier complete asfaltmolens,
   
2501

Scheveningen

CUMMER  asfaltmolen
1925
   
2502

Scheveningen

CUMMER  asfaltmolen aan de Haringkade tijdens een excursie van de vereniging "het Nederlandsche Wegencongres"


1925

Foto NBM vademecum
archief Rien Eegdeman
   
  Zoals bij vele nieuwe constructies moest de tijd van "kinderziekten" worden doorgemaakt, alvorens men tot goede resultaten kwam, dank zij het onvermoeide werken van ingenieurs en technici werden de gebreken, die aan de asfaltweg kleefden, spoedig weggenomen.
Omstreeks 1926 bestond ook in Duitsland veel belangstelling voor "den gewalste asfaltweg", samen met twee Duitse wegenbouwmaatschappijen richtte Heer S. Prins de : "Deutsche Strassenbau Gesellschaft m.b.H." op, onder leiding van Nederlands uitvoerend personeel werden diverse asfaltwegen aangelegd.
Het schepkalkbedrijf was in die jaren verre van florissant en werd opgeheven op het terrein werd een betonfabriek en een machine-herstelplaats gevestigd.
   
2801


Almelo - Hengelo

Aanbrengen betonverharding

1928
   
3401


Advertentie
1934
   
  Na Duitsland werd ook in België een maatschappij opgericht de : N.V. Belgische Wegenbouw".
De ontwikkeling van het wegennet ging sedert 1924 gedurende meerder jaren in een steeds sneller tempo, veel werk werd aanbesteed en het aantal asfaltinstallaties breidde zich snel uit, in 1934/35 kwam echter de grootte terugslag, de eerste noodzakelijke verbeteringen aan Rijks -  en Provinciale wegen waren uitgevoerd, de plannen voor nieuwe trace's moesten voorlopig blijven rusten door de steeds ongunstiger wordende economische toestand, na enkele magere jaren werd de behoefte aan goede wegen weer groter mede door de toename van het autopark voor zowel vracht als personenvervoer.
De Heer Prins bleef investeren in het buitenland in 1938/39 na een studiereis naar Johannesburg Afrika werd de : Prins Padbou Maatskappij" (geen spelfout) opgericht.
   
3501


Advertentie
1935
   
3601


Advertentie


1936
   
3701

Delft

Aanleg autoweg

1937

   
3702

Delft

Aanleg autoweg


1937

   
3801Inwassen wegdek met leem
1938
   
3802Inwassen wegdek met leem

1938
   
3901

's-Gravenhage -  Slaghuiskade

Asfaltmolen

1939
   
4101

s'Gravenhage

Rood gekleurd de asfaltwegen door de N.B.M. aangelegd


1941

Foto NBM vademecum
   
4102Rijkswegenplan van 1941
1941

Foto NBM vademecum
   
4103

s'Gravenhage

Excavateur aan het werk
1941

Foto NBM vademecum
   
4201Organogram N.B.M.


1942

NBM vademecum
   
4202Diesel en stoom loc
1942

NBM vademecum
   
4203Beton (trein) spreider / verdichter

1942

NBM vademecum
   
4204Prent aanleg betonverharding
1942

NBM vademecum
   
4205Prent aanleg asfaltverharding
1942

NBM vademecum
   
42101942

NBM vademecum

   
4211


Betonweg1942

NBM vademecum

   
4212


Beton molens


1942

NBM vademecum
   
4215

Zaandam

Werf en werkplaats
1942

NBM vademecum
   
4216Het met de hand verwerken van grond aangevoerd per smalspoortrein
1942

NBM vademecum
   
4217P & H  dragline

1942

NBM vademecum
   
4801

's-Gravenhage


Stoom tandem wals

1948

   
4802

Bodegraven


Asfalt spreiden met de (beton) trein


1948
   
5001
jaren '50
   
5005


Advertentiejaren '50
   
5205

s'Gravenhage  -  Zonweg

Stationaire AMMANN asfaltinstallatie1952

NBM vademecum

 

 
5206

Zaandam

Werf en werkplaats1952

NBM vademecum

 

 
5207

s'Gravenhage

Nieuwbouw kantoor N.B.M.


1952

NBM vademecum

 

 
  Naast de bedrijfstak wegenbouw werd het bedrijf begin jaren vijftig uitgebreid met een afdeling Utiliteitsbouw, dit gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen na de beëindiging van de tweede wereldoorlog.
De Heer S. Prins heeft de dagelijkse leiding van het N.B.M. concern intussen overgedragen aan zijn zoon Ir. H.D. Prins en aan zijn schoonzoon L.A.W. van Zanten.

 

 
5208Betonmenginstallatie

1952

NBM vademecum
   
5209Betonmenginstallatie

1952


   
5210Leggen betonverharding met de betontrein1952
   
5211

s'Gravenhage - Grote marktstraat

Aanbrengen asfaltverharding met de BARBER GREENE OLDING 879B waarschijnlijk de eerste inzet van de spreidmachine1952

NBM vademecum

   
5212

s'Gravenhage - Grote marktstraat

Aanbrengen asfaltverharding met de BARBER GREENE OLDING 879B


1952

Archief Den Haag
   
5213

s'Gravenhage - Grote marktstraat

1952

Archief Den Haag
   
5214

s'Gravenhage - Grote marktstraat

Asfalt spreiden met de hand1952

NBM vademecum
   
5215

s'Gravenhage - Frederik Hendrikplein

BARBER GREENE OLDING 879B1952

Archief Den Haag
   
5216

s'Gravenhage - Frederik Hendrikplein


1952

Archief Den Haag
   
5220

s'Gravenhage - Fahrenheidstraat

Verdichten puinfundering

1952

Archief Den Haag
   
5221

s'Gravenhage - Fahrenheidstraat

Aanbrengen kleeflaag

1952

Archief Den Haag
   
5222

s'Gravenhage

File bij wegwerkzaamheden

1952

Archief Den Haag
   
5225

 

Advertentie
1952


   
5301

Voorburg  -  RW12
1953

   
5401Advertentie1955

   
5402Advertentie1955

   
5501

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein


1955

Nationaal Archief
   
5502

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein


1955

Nationaal Archief
   
5503

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein
1955

Nationaal Archief
   
5504

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein1955

Nationaal Archief
   
5505

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein1955

Nationaal Archief
   
5506

Veenendaal  -  RW12

Aanbrengen betonverharding met de betontrein1955

Nationaal Archief
   
5510

Oostburg

Aanbrengen asfalt met de BARBER GREENE OLDING 879B en INVICTA wals


1955

Zeeuws archief
   
5511

Oostburg

Aanbrengen asfalt met de BARBER GREENE OLDING 879B en INVICTA wals
1955

Zeeuws archief
   
5512

Oostburg

Aanbrengen asfalt met de BARBER GREENE OLDING 879B en INVICTA wals
1955

Zeeuws archief
   
5513

Oostburg

BARBER GREENE OLDING 879B
1955

Zeeuws archief
   
5514

Oostburg

BARBER GREENE OLDING 879B
1955

Zeeuws archief
   
5515

Oostburg

BARBER GREENE OLDING 879B
1955

Zeeuws archief
   
5516

s'Gravenhage


1955

Archief Den Haag
   
5520LINNHOFF asfaltinstallatie

jaren '50

Documentatie Linnhoff
   
5521LINNHOFF asfaltinstallatie


jaren '50

Documentatie Linnhoff
   
5522LINNHOFF asfaltinstallatie

jaren '50

Documentatie Linnhoff
   
5523LINNHOFF asfaltinstallatie

jaren '50

Documentatie Linnhoff
   
5525LINNHOFF asfaltinstallatiejaren '50

   
5530L & S type 400 dragline


jaren '50

   
5601Aanbrengen betonverharding
Stellen bekisting / rail voor de betontreinjaren '50

Archief VBW
   
5602Aanbrengen betonverharding
Verdeelmachine, voor het spreiden van de met vrachtwagens aangevoerde beton


jaren '50

Archief VBW


   
5603Aanbrengen betonverharding
Onderlaag trilmachine voor het egaliseren en verdichten eerste laag


jaren '50

Archief VBW
   
5604Aanbrengen betonverharding
Onderlaag trilmachine, opruwen voor het aanbrengen van de toplaagjaren '50

Archief VBW
   
5605Aanbrengen betonverharding
Bovenlaag afwerkmachine, verdichten en afwerken toplaagjaren '50

Archief VBW
   
5606Aanbrengen betonverharding
Afbezemen van de toplaag en aanbrengen schijnvoegen, in de verte de afdekkappenjaren '50

Archief VBW
   
5607Betonmolensjaren '50

Archief VBW
   
5801

's-Gravenhage - Zonweg

Asfaltinstallatie
1958

Archief Den Haag
   
5901


Advertentie
1959

Rijkswaterstaat
   
6001

's-Gravenhage - Zonweg

Werf met beton en asfaltinstallatie

De loskade in aanbouw1960

Archief Den Haag
   
6005

Waalwijk - Aanleg RW 59 Maasroute

1960

Archief langstraat
   
6006

Waalwijk - Aanleg RW 59 Maasroute1960

Archief langstraat
   
6015

's-Gravenhage - Loonduinseweg
1960

Archief Den Haag
   
6201


Advertentie


1962

   
6301


Rotterdam - Brienenoord

HUTHER asfaltinstallatie

1963

Archief Rotterdam
   
6305


Delft - Sebastiaanbrug


1963

Archief Zuid Holland
   
6306


Delft - Sebastiaanbrug


1963

Archief Zuid Holland
   
6307


Delft - Sebastiaanbrug


1963

Archief Zuid Holland
   
6308


Delft - Sebastiaanbrug


1963

Archief Zuid Holland
   
6401

Spoordonk

INTERNATIONAL HOUGH H30 wiellader

1964

   
6402


's-Gravenhage - Zonweg

Loskade met FIGEE loskraan


1964

Archief Den Haag
   
 
   
6501


Helmond - Kerkakkerstraat

1965

Archief VBW
   
6505


Vught - RW 2


1965

Archief VBW
   
6506BARBER GREENE SA-35 met ski

jaren '60

Archief VBW
   
6510

Zaandam


1965

Archief VBW
   
6511

Zaandam


1965

Archief VBW
   
6515


1965

Documentatie NBM
   
6516


CLARK SCHEID RW 140 bandenwals1965

Documentatie NBM
   
6517


CLARK SCHEID RW 140 bandenwals1965

Documentatie NBM
   
6518


CLARK SCHEID RW 140 bandenwals1965

Documentatie NBM
   
6519


CLARK SCHEID RW 140 bandenwals

1965

Documentatie NBM
   
6530

's-Gravenhage - Zonweg

HUTHER asfaltinstallatie1965

Archief VBW
   
6601


VÖGELE super 150

1966

   
6605

Advertentie1966

Algemeen Dagblad
   
6701

Limburg - Aanleg RW 2
1967

Archief VBW
   
6702

Limburg - Aanleg RW 2


1967

Archief VBW
   
6703

Limburg - Aanleg RW 2


1967

Archief VBW
   
6704

Limburg - Aanleg RW 2


RICHIER Bandenwals
1967

Archief VBW
   
6705

Limburg - Aanleg RW 2


HAMM Bandenwals
1967

Archief VBW
   
6710

Aanleg RW 67

Asfalt leggen met twee BARBER GREEN SA 40 machines en aanvoer asfalt met MACK kippers van HAUKES

1967

archief René Megens
   
6711

Aanleg RW 67

Asfalt leggen met twee BARBER GREEN SA 40 machines en een CLARCK SCHEID bandenwals
1967

archief René Megens
   
6720

's-Gravenhage - Schenk viaduct
1967

archief Den Haag
   
6801

Nijkerk - Hoevevelaken

SCHEID wals en VÖGELE Super 150

1968

   
6805

's-Gravenhage - Madurodam
1968

archief Den Haag
   
6806

's-Gravenhage - Prinsegracht
1968

archief Den Haag
   
6810

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt


1968

archief VBW
   
6811

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt

1968

archief VBW
   
6812

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt1968

archief VBW
   
6813

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt

1968

archief VBW
   
6814

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt
1968

archief VBW
   
6815

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt1968

archief VBW
   
6816

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt1968

archief VBW
   
6820

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt
1968

archief VBW
   
6821

Harlingen

Dijk bekleden met asfalt1968

archief VBW
   
6825

Harlingen

Steenslagdepot


1968

archief VBW
   
6830

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6831

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6832

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6833

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6834

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6835

Afsluitdijk

1968

Fries archief
   
6840

's-Gravenhage - Zonweg

Molenterrein

1968

archief Henk Korpershoek
   
6850

's-Gravenhage - Zonweg

Graven bouwput voor de fundatie van de nieuwe asfaltinstallatie
1968

archief Henk Korpershoek
   
6851

's-Gravenhage - Zonweg

Graven bouwput voor de fundatie van de nieuwe asfaltinstallatie
1968

archief Henk Korpershoek
   
6853

's-Gravenhage - Zonweg

Beton menginstallatie


1968

archief Henk Korpershoek
   
6854

's-Gravenhage - Zonweg

Fundatie / kelder commandocabine asfaltinstallatie in de kist

1968

archief Henk Korpershoek
   
6855

's-Gravenhage - Zonweg

Fundatie / kelder commandocabine asfaltinstallatie uit de kist


1968

archief Henk Korpershoek
   
6901

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie droogtrommel en bitumentanks


1969

archief Henk Korpershoek
   
6902

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Droogtrommel en bitumentanks

1969

archief Henk Korpershoek
   
6903

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Montage vulstofsilo

1969

archief Henk Korpershoek
   
6904

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Montage vulstofsilo
1969

archief Henk Korpershoek
   
6905

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Montage vulstofsilo


1969

archief Henk Korpershoek
   
6906

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Montage vulstofsilo


1969

archief Henk Korpershoek
   
6907

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie


1969

archief Henk Korpershoek
   
6908

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie


1969

archief Henk Korpershoek
   
6909

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Montage vulstofsilo


1969

archief Henk Korpershoek
   
6910

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Aanbrengen gevelbekleding1969

archief Henk Korpershoek
   
6911

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Installatie operationeel

Capaciteit 250 ton/uur


1969

archief Henk Korpershoek
   
6912

's-Gravenhage - Zonweg

Opbouw AMMANN asfaltinstallatie

Commandocabine

1969

archief Henk Korpershoek
   
6930

Eindhoven

PHILIPS verkeersverlichting testweg

Aanbrengen asfalt samen met RASENBERG

1969

archief VBW
   
6931

Eindhoven

PHILIPS verkeersverlichting testweg

Aanbrengen asfalt samen met RASENBERG

Vier stuks BARBER GREENE SA 41


1969

archief VBW
   
6932

Eindhoven

PHILIPS verkeersverlichting testweg

Aanbrengen asfalt samen met RASENBERG1969

archief VBW
   
6933

Eindhoven

PHILIPS verkeersverlichting testweg

Aanbrengen asfalt samen met RASENBERG
1969

archief VBW
   
6934

Eindhoven

PHILIPS verkeersverlichting testweg

Aanbrengen asfalt samen met RASENBERG
1969

archief VBW
   
6940

's-Gravenhage - Koningskade1969

archief VBW
   
6941

's-Gravenhage - Koningskade

1969

archief VBW
   
6942

's-Gravenhage - Koningskade1969

archief VBW
   
6943

's-Gravenhage - Koningskade

1969

archief VBW
   
6944

's-Gravenhage - Koningskade


1969

archief VBW
   
6950

's-Gravenhage - Zonweg

AMMANN asfaltinstallatie1969

archief VBW
   
6951

Velsen1969

Noord Hollands archief
   
7001

Velsen1970

Noord Hollands archief
   
7003

Aalsmeer

VÖGELE super 2001970

archief VBW
   
7004

Aalsmeer

VÖGELE super 200

1970

archief VBW
   
7005

Grubbevorst - Groente / fruit veiling

VÖGELE super 204


1970

archief VBW
   
7006


Artikel


1970

Limburgs Dagblad
   
7010


Advertentie
1970

Importeur Orenstein & Koppel
 
7101

Eindhoven - Kennedylaan

1971

archief Eindhoven
   
7105

Beverwijk Zuiderkade

Asfalt Centrale BeverwijkAMMANN asfaltinstallatie

1971

archief VBW
   
7106

Beverwijk Zuiderkade

Asfalt Centrale BeverwijkAMMANN asfaltinstallatie

1971

archief VBW
   
7110VÖGELE Super 204
jaren '70

   
7201

Rotterdam - Brieneoordbrug

BLAW-KNOX PF-980 asfaltafwerkmachine
1972

Geveke  Cat nieuws
   
7202


Aanleg Rijksweg 71972


   
7205

's-Gravenhage - Zonweg

1972
   
7207

1972
   
7210
Beton leggen met een VÖGELE super 200

jaren '70
   
7215
AVELING BARFORD grader
jaren '70
   
7216
Artikel
1972

Telegraaf
   
  In de jaren zeventig word het accent dat lag op de aanleg van nieuwe wegen langzaam verschoven naar onderhoud en verbeteren van bestaande wegen, de NBM die haar hoofdzetel intussen in Den Haag had ging zo steeds regionaler werken en zo geschiedde het dat men in onderhandeling ging met wegenbouwbedrijven die in hun regio niet alleen een redelijk marktaandeel hadden, maar ook een goede naam hadden,
zo werden de volgende aannemers ingelijfd bij de "Verenigde NBM bedrijven" :
 
 - Snitjer's aannemings- en wegenbouw maatschappij N.V. te Hellum.
 - Aug. van Dijck-Petit wegenbouwmaatschappij B.V. - Bergen op Zoom.
 - B.V. Moderne wegenbouw - Heerlen.
 - Gelderse Wegen- en Waterbouw  (GWW) - Apeldoorn.
 - B.V. Transport- en Aannemingsbedrijf v/h/ Barendregt B.V. - Den Haag.
 - Aannemingsbedrijf Van Roosmalen B.V. - Honselersdijk.
   
7220

Hilvarenbeek

Aanleg N261 Tilburg - Beekse bergen

CATERPILLAR D6C
februari 1972

Foto Huub van Dijk
   
7221

Hilvarenbeek

Aanleg N261 Tilburg - Beekse bergen

CATERPILLAR D6C

maart 1972

Foto Huub van Dijk
   
7301

Gennep / Heijen

Aanleg RW 77
jaren '70
   
7302

Gennep / Heijen

Aanleg RW 77

Asfalt leggen met een VÖGELE S 200 en BARBER GREENE SA 41

jaren '70

Foto RWS
   
7305

IJmuiden

1973

   
7306


Artikel
1973

Volkskrant
   
7310

IJmuiden

Ingebruikname Heereduinweg

Stoomwals "Zoef zoef"


1973

Fotopersbureau de Boer
   
7311

IJmuiden

Ingebruikname Heereduinweg

Stoomwals "Zoef zoef"


1973

Fotopersbureau de Boer
   
7401

Beverwijk

Asfalt Centrale Beverwijk1974

Fotopersbureau de Boer
   
7402

Beverwijk

Asfalt Centrale Beverwijk1974

Fotopersbureau de Boer

   
7501Stoomwals "Zoef zoef"1975

Fotopersbureau de Boer

   
7502Stoomwals "Zoef zoef"

1975

Fotopersbureau de Boer
   
7503


Briefhoofd materieeldienst
1975

   
7601

's-Gravenhage

BARBER GREENE SA 41


1976

Foto RWS
   
7602

's-Gravenhage

HAMM en BOMAG walsen1976

Foto RWS
   
7605

Beverwijk  -  Plesmanweg

O & K RH6 LC
1976

Fotopersbureau de Boer
   
7606

Beverwijk  -  Plesmanweg

Ingebruikname weg
1976

Fotopersbureau de Boer
   
7607

Beverwijk  -  Plesmanweg

Ingebruikname weg1976

Fotopersbureau de Boer
   
7610Advertentie1976

Limburgs Dagblad
   
7701

Langbroek

TRAMAC 404 wals en BARBER GREENE SA 41


1977

Fotopersbureau de Boer
   
 
   
7710

's-Gravenhage  -  Zonweg


1977

   
7801

Vlagtwedde

Asfalt op het boerenbedrijf (Snitjer)
1978

Archief VBW
   
7802

Vlagtwedde

Asfalt aanbrengen in een voersilo met een BARBER GREENE SA 150

1978

Archief VBW
   
7803

Vlagtwedde

Asfalt aanbrengen in een voersilo


1978

Archief VBW
   
7805

Vlagtwedde

Asfalt aanbrengen in een voersilo


1978

Archief VBW
   
7806

Vlagtwedde

Asfalt aanbrengen in een voersilo
1978

Archief VBW
   
7810

Rijksweg 12

DEMAG DF 10
1978

Archief VBW
   
7811

Rijksweg 12

Aanbrengen kleeflaag
1978

Archief VBW
   
7812

Rijksweg 12

DEMAG DF 10
1978

Archief VBW
   
7813

Rijksweg 12

MASTER PAVIOR wals
1978

Archief VBW
   
7815

Hoofddorp

DEMAG DF 1001978

Fotopersbureau de Boer
   
7820

Groningen - Eikenlaan

Asfalt aanbrengen een BARBER GREENE SA 150 (Snitjer)

1978

Archief VBW
   
7901

Helmond  -  Rijpelberg


1979

Eindhovens Archief
   
7905

Hilvarenbeek - Aanleg N261
mei 1979

Foto Huub van Dijk
   
7906

Hilvarenbeek - Aanleg N261

BARBER GREENE SA 41
mei 1979

Foto Huub van Dijk
   
8001

's-Gravenhage  -  Zonweg

AMMANN asfaltinstallatie
jaren '70
   
   In de jaren tachtig gaat het financieel steeds slechter met de Verenigde N.B.M. bedrijven, uiteindelijk fuseren ze in 1987 met bouwer Amstelland Concernbeheer B.V.
En gaan samen verder als :  NBM - AMSTELLAND.
   
 
   
8005

Zaandam

DEMAG DF-120C


1980

   
8101

Nootdorp

Puinbreker


1981
   
8102

Nootdorp

Puinbreker

1981
   
8103

Nootdorp

Puinbreker
1981
   
8105

Spijk

Leidingbouw1981
   
8201Wegverbreding

1982
   
8205Asfalt leggen met de DEMAG DF 100


1982

Foto persbureau de Boer
   
8206Asfalt leggen met de DEMAG DF 100


1982

Foto persbureau de Boer
   
8207HAMM wals
1982

Foto persbureau de Boer
   
8301

Dieren


1983


   
8501

Helmond - Deurneseweg

Opening weg1985

Archief Eindhoven
   
8502

Helmond - Deurneseweg

Opening weg

1985

Archief Eindhoven
   
8505

Wezuperbrug

ALFELDER Type Wien asfaltinstallatie
 ( Snitjer )
jaren '80

foto Ben Sterenberg
   
8506
AVELING BARFORD grader


jaren '80

foto Frans Plat
   
8510

Velserbroek

AKERMAN H 12


1985

Foto persbureau de Boer
   
8512

Velserbroek

AKERMAN H 121985

Foto persbureau de Boer
   
8515

Velserbroek

WERKLUST WG 25 wiellader
1985

Foto persbureau de Boer
   
8601

Kiel  - Kielachterweg

1986

Archief Groningen
   
8801

Made

Aanleg N 623


1988

Archief Breda
   
8802

Made

Aanleg N 623
1988

Archief Breda
   
8803

Made

Aanleg N 623


1988

Archief Breda
   
8805

Velperbroek

Verzwaren slaperdijk


HITACHI UH 083LC

1988

Foto persbureau de Boer
   
8901

Kreekrak

ATLAS 1302E1989

   
9001

Amsterdam  -  Zeeburgertunnel

Aanvoer en overslag asfalt

1990

Foto Bart van Eyck
   
9002

Amsterdam  -  Zeeburgertunnel

Aanvoer asfalt met een VOLVO wiellader
1990

Foto Bart van Eyck
   
9003

Amsterdam  -  Zeeburgertunnel

DEMAG DF 100
1990

Foto Bart van Eyck
   
9004

Amsterdam  -  Zeeburgertunnel

Verdichten met een BOMAG wals
1990

Foto Bart van Eyck
   
9005Drukke tijden voor " Zoef zoef " !
jaren '90
   
9006

Heemskerk


1990

Foto persbureau de Boer
   
9010
Jaren '90

   
9010

Hoofddorp - A 4


jaren '90

   
9101jaren '90
   
9102FAUN grader

jaren '90
   
9103

jaren '90
   
9401

Venraij

Aanleg RW 73


1994

Archief RWS
   
9402

Venraij

Aanleg RW 73


1994

Archief RWS
   
9403

Venraij

Aanleg RW 73


1994

Archief RWS
   
9404

Venraij

Aanleg RW 73


1994

Archief RWS
   
9405

Venraij

Aanleg RW 73


1994

Archief RWS
   
9410

Scheveningen  -  Boulevard

Aanbrengen zandkleurig asfalt

1994

   
9901

Scheveningen
jaren '90

Foto RWS
   
12001

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"

Leggen van ZOAB met twee DEMAG asfaltmachines op een werk van TEERBAU Nederland

april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12002

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"


april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12003

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"


DEMAG DF 115C
april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12004

Tilburg.

Uitbreiden knooppunt "de Baars".
april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12005

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"
april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12006

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"

april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12007

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"

april 2000

Foto Huub van Dijk
   
12008

Tilburg

Uitbreiden knooppunt "de Baars"


april 2000

Foto Huub van Dijk
   
  In September 2000 word N.B.M. Amstelland N.V. overgenomen door de Koninklijke BAM groep en gaat men samen verder onder de naam : BAM NBM.
   
 
   
12031

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan
april 2003

Foto Huub van Dijk
   
12032

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

HAMM walsenapril 2003

Foto Huub van Dijk
   
12033

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

DEMAG DF 140C
april 2003

Foto Huub van Dijk
   
12034

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

HITACHIapril 2003

Foto Huub van Dijk
   
12035

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

FAUN grader
april 2003

Foto Huub van Dijk
   
12036

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

LIEBHERR wiellader


april 2003

Foto Huub van Dijk
   
12037

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

CATERPILLAR M 316
april 2003

Foto Huub van Dijk
   
12038

Breda

Uitbreiden Nieuwe Bredase Baan

CATERPILLAR M 316april 2003

Foto Huub van Dijk
   
  Na de overname van de H.B.G. groep door de BAM in 2003 verdwijnt de naam NBM.