EWEBO

Teteringen

 
   
 
   
  Frans van den Elshout gaf jaren lang samen met zijn broer Jos leiding aan de onderneming Elshout Wegenbouw Breda B.V. , door een verschil van inzicht besluit Frans om in 1985 de onderneming te verlaten en zijn eigen B.V. op te richten onder de naam van : EWEBO Wegenbouw B.V.

In de tijd dat de mobiele asfaltinstallaties plaats maakten voor stationaire installaties, met als gevolg meer transport kilometers voor het asfalt naar de werken en een nieuwe aanbestedingseis van Rijkswaterstaat die bepaald dat het benodigde asfalt voor de projecten binnen een straal van 50 kilometer bereid en verwerkt dient te worden, brengt Frans op het idee om een drijvende asfaltinstallatie te bouwen die snel te verplaatsen en op te bouwen is en zo dichter bij het uit te voeren werk opgesteld kan worden, zijn idee is niet nieuw de aannemers Tempelman en Heijmans (de laatste in de waterbouw) hadden jaren terug al drijvende asfaltinstallaties, dit eigen ontwerp van Frans betreft echter een hypermoderne installatie welke voldoet aan de laatste regelgeving ook wat betreft de milieueisen.

Er word bij WIBAU een installatie met een capaciteit van 100 ton/uur en van een Rijnvaartrederij een pontonbak gekocht en men gaat in het voorjaar van 1986 aan de slag in de Beatrixhaven van Werkendam.
   

8605

Werkendam - Beatrixhaven

De pontonbak krijgt de naam van Frans zijn dochter "Meriam".

Hier worden de keten worden aan boord gehesen, hierin word o.a. het asfaltlaboratorium ondergebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

 

   

8606

Werkendam - Beatrixhaven

Storten van een laag beton in de duwbak voor de benodigde stabiliteit te verkrijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

 

   

8607

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

 

   

8608

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8609

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8610

Werkendam - Beatrixhaven

Betonstorten met de betonpomp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8611

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  De installatie is van het fabrikaat WIBAU type WKC 100 met een capaciteit van 100 ton/uur, deze word in een pontonbak van 70 meter lengte en 9.50 meter breedte geplaatst naast de menger, droogtrommel en ontstoffinginstallatie is er ook plaats voor 2 bitumentanks van 120.000 liter, 2 vulstofsilo's van 100.000 ton en een brandstoftank van 45.000 liter, commandocabine en asfaltlaboratorium, de 7 voorraaddoseurs voor zand en grind, asfaltvoorraadsilo met een cap. van 100 ton en MOLEN weegbrug komen op de wal te staan.
De asfaltvoorraadsilo krijgt een flexibele ophaalbaan die een verval van het water van 3 meter op kan vangen  aan boord staat ook een aggregaat van 450 KVA.
De pontonbak is voorzien van twee spudpalen met een lengte van 11 meter en ballasttanks die computer gestuurd gevuld en geleegd worden teneinde de installatie tijdens het asfaltproces in horizontale positie te houden.
Tijdens het transport word de weegbrug in twee delen gedemonteerd die passen dan op de ponton en dienen als laadvlak voor de doseurs en voorraadsilo een duwboot brengt het hele gevaarte vervolgens naar zijn bestemming.
Het transport en montage van de nieuwe WIBAU installatie houd Frans samen met zijn neven van het scheepsreparatiewerf EBR uit Lage Zwaluwe  in eigen hand en geschied op de werf van Kooiman in de Beatrixhaven te Werkendam.
   

8612

Werkendam - Beatrixhaven

De bitumentanks worden aan boord gehesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8613

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8614

Werkendam - Beatrixhaven

De beide bitumentanks zijn geplaatst.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8615

Werkendam - Beatrixhaven

Bitumentanks aangesloten.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8616

Werkendam - Beatrixhaven

Aan boord hijsen van de droogtrommel.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8617

Werkendam - Beatrixhaven

De droogtrommel op zijn plek. 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief gemeente Breda

   

8618

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief gemeente Breda

 

   

8619

Werkendam - Beatrixhaven

Frans poserend bij zijn installatie in wording. 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief gemeente Breda

 

   

8620

Werkendam - Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8621

Werkendam - Beatrixhaven

Montage van de warme ladder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8622

Werkendam - Beatrixhaven

Commandocabine. 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  Eind mei 1986 gaat de bijna afgebouwde installatie op transport naar Meppel.
De pontonbak word gekoppeld aan een duwboot en de combinatie vaart vanuit Werkendam (onder de Merwedebrug door) via de Lek en het Amsterdam-Rijn kanaal naar Amsterdam, daarna naar Zwartewaal om tot slot te arriveren op zijn eerste productie plek in Meppel aan het Meppellerdiep.
   

8630

 

De installatie gereed en onderweg naar zijn eerste ligplaats in Meppel. 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8631

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8632

 

De "Meriam"in de sluis. 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8633

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8634

 

Onder de Merwedebrug door.

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8635

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8640

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8645

Meppel

Aankomst "Meriam".

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  Gastvrij werd de "Meriam" niet ontvangen in Meppel, een scheepwerf, jachthaven en Koudasfalt B.V. allen ook aan het Meppeler Diep gelegen tekende protest aan tegen de komst van installatie, B & W van de gemeente Meppel hadden er echter geen problemen mee daar het een tijdelijke situatie betrof.
   

8646

Meppel

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8647

Meppel

De "Meriam" nadert de aanlegplaats, de doseurs zijn al geplaatst, net als de asfaltsilo staan die op de vaste wal. 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  De Doseurs en asfaltvoorraadsilo worden aangevoerd met een binnenschip, lossen en plaatsen op de wal hiervan en koppellen aan de "Meriam" vergt een werkdag.
   

8648

Meppel

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  Het eerste werk waar asfalt voor geproduceerd word, opdrachtgever is Rijkswaterstaat, het overlagen van rijksweg A 27 van Meppel naar Hoogeveen, totaal 40.000 ton DAB.
   

8649

Meppel

De installatie operationeel op 9 juni 1986 word het eerste asfalt geproduceerd.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8650

Meppel

 

De asfalt voorraadsilo geschikt voor 100 ton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8651

Meppel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8652

Meppel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

archief Frans van den Elshout 

   

8653

Meppel

Asfaltlaboratorium aan boord van de "Meriam" met laborant Koos Homans.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8654

Meppel

Laden van de doseurs met een MICHIGAN 55B wiellader.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8655

RW 27 Meppel - Hoogeveen

Leggen van asfalt op de RW 27 met een VÖGELE S 1500 afwerkmachine.

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8656

RW 27 Meppel - Hoogeveen

HAMM HW 90 drie roller  wals.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8657

RW 27 Meppel - Hoogeveen

VÖGELE Super 1500.

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8660

 

Asfalt leggen op de Lekbandijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8661

 

Asfalt leggen op de Lekbandijk.

HAMM DV 6 tandemwals.

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8662

 

Asfalt leggen op de Lekbandijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   

8663

 

Asfalt leggen op de Lekbandijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

Archief Frans van den Elshout 

   
  Op 23 September 1987 is het tijd voor een feestje, de installatie heeft dan sinds de ingebruikname in juni 1986 100.000 ton asfalt geproduceerd, de installatie ligt dan in de Neutronhaven van Utrecht waar men 20.000 ton asfalt produceert voor de provinciale weg S4 Bunschoten - Amersfoort.
   

8701

Uitnodiging productie 100.000 ton geproduceerd asfalt door de "Meriam". 

 

 

 

 

23 september 1987

Archief Frans van den Elshout 

   

8702

Folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief Frans van den Elshout 

   

8703

Folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief Frans van den Elshout 

   

8704

Folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief Frans van den Elshout 

   

8705

Folder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Archief Frans van den Elshout 

   
  De installatie lag afgemeerd voor het produceren van asfalt in : Meppel, Zwartsluis, Drachten, Utrecht en Harderwijk waar voor de Gooieseweg 9000 ton asfalt werd geproduceerd, het laatste werk voor de "Meriam".

In maart 1988 komt er ondanks de plannen die Frans heeft voor een paralleltrommel voor de productie van geregenereerd asfalt en zelfs een tweede asfaltschip een eind aan de zo succesvolle onderneming, als de georganiseerde asfalt aannemers verenigd in de VAA (vereniging Asfalt Aannemers) de aandelen van Ewebo bv opkopen.
Zo word het asfaltschip gedwongen om te stoppen met produceren van asfalt.
De installatie word vervolgens gedemonteerd en de onderdelen worden verkocht aan de leden.

Frans van den Elshout is anno 2017 nog steeds actief in de weg- en waterbouw dit terwijl hij zijn pensioengerechtigde leeftijd allang heeft bereikt.
   
huidig adres
 

Hameldonk 8,
4847 EX, Teteringen

Telefoon: 076 587 33 02
Mobiel: 06 55 73 89 72

E-mail: info@ewebo.nl
KvK: 20050283