BITUMARIN
Zaltbommel
 
   
 
 

 

 

In 1960 besluiten twee pioniers op het gebied van bitumineuze constructies onder water te gaan samenwerken en hiervoor een nieuwe werkmaatschappij te richten.
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans en de Koninklijke Maatschappij Wegenbouw bundelden in deze nieuwe werkmaatschappij de ervaringen welke ze opgedaan hebben uit eerdere uitgevoerde waterwerken o.a. bij de Zuiderzeewerken.
We spreken dan van de :  N.V. Maatschappij tot ontwikkeling en toepassing van Bitumineuze Constructies onder water "BITUMARIN".
Bij beide ondernemingen werden in die tijd proeven ondernomen met asfaltconstructies in de waterbouw, met name de bodembescherming bij de Deltawerken.
De nieuwe werkmaatschappij werd geleid door de heer Gerard Rinkel welke afkomstig was van Heijmans.
In de beginjaren legde Bitumarin zich vooral toe op het aanbrengen van asfaltdrempels onder water, dit als basis voor de nieuwe dammen in het Deltagebied.
   
6101

Grevelingen

Aanleg dam

Asfaltschip "Dorus Heijmans"

1961

Foto archief Heijmans

 

 
  Het asfaltschip van Heijmans de "Dorus Heijmans" word teruggetrokken uit de Zuiderzeewerken, totaal verbouwd en ingezet bij het omvangrijke Deltawerk bij de afsluiting van de Zandkreek en later in de Grevelingen.
Het schip liep in 1950 van stapel, de basis was een voormalig Engels landingsvaartuig en werd ingezet bij dijkbekledingswerkzaamheden op de dijk Harderwijk - Lelystad.
Op 1 September 1962 ging het echter fout met de "Dorus", zo'n 400 meter vanaf de kade maakte het schip water en zonk, dit gebeurde in het weekend en de twee mensen die aan boord waren konden het schip tijdig verlaten, bizar is dat men bezig was met het laatste stuk van de drempel van de dam, een dag later zou dit werk gereed zijn.

In dat zelfde jaar 1962 ontving men van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen een tweede grote opdracht, de aanleg van twee havendammen in IJmuiden een opdracht van 40 miljoen gulden.
Bitumarin had tot taak de 3 m beneden de zeespiegel het gestorte stenen damlichaam te profileren en te verhogen en daarmee de constructie tegen golfaanvallen bestand te maken door ze te bekleden met een 2,25 meter dikke bitumineuze laag. Daarbovenop moest het geheel worden afgewerkt met een kruin in betonelementen.
De bitumineuze laag op de steenkern van breuksteenbrokken, die variŽren tussen de 300 en 1000 kg, is gemaakt van een geheel nieuw bouwmateriaal, het zogenaamd steenasfalt. Op grond van laboratoriumproeven en ander experimenten is dit materiaal, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, door Bitumarin verder ontwikkeld voor deze speciale toepassing.
Uiteindelijk zijn de dammen uitgebouwd tot 3 km uit de kust in waterdiepten die varieerden van 8 tot 14 m

 

 
6301

IJmuiden

Aanleg havendammen

CATERPILLAR 966A laad breuksteen


1963

Foto caterpillar activiteiten

 

 
6302

IJmuiden

Aanleg havendammen

De eerste Steenasfaltinstallatie


1963

Foto nationaal archief
   
6303

IJmuiden

Aanleg havendammen

Transport van de steenasfalt naar de zuidpier in aanleg
1963

Foto nationaal archief
  Het steenasfalt word in aangevoerd in bakken die op trailers worden geplaatst en getrokken worden door CATERPILLAR 966A "trekkers"
   
6304

IJmuiden

Aanleg havendammen


1963

Foto nationaal archief
   
6305

IJmuiden

Aanleg havendammen

Laden bij de steenasfaltinstallatie
1963

Foto archief Theo Franck
   
6306

Advertentie Telegraaf
1963


   
6401

IJmuiden.

Aanleg havendammen

CATERPILLAR 944A
1964

Foto archief Theo Franck
   
6402

IJmuiden

Aanleg havendammen

Een nieuwe CATERPILLAR 966B word in gebruik genomen, rechts de 966A


1964

Foto Caterpillar activiteiten
   
6403

IJmuiden

Aanleg havendammen

CATERPILLAR 966B1964

Foto Caterpillar activiteiten
   
6405

IJmuiden

Aanleg havendammen

GOTTWALD MK 150 mobiele kraan hijsvermogen 60 ton
1964

Foto archief Theo Franck
   
6409

IJmuiden.

Aanleg havendammen

GOTTWALD MK 150 mobiele kraan op de damaanzet voor de zuidelijke havendam


1964

Foto archief Theo Franck
   
6410

IJmuiden.

Aanleg havendammen

Legen van de bakken met steenasfalt door een GOTTWALD MK 150 mobiele kraan
Met deze kraan werden de damaanzetten gemaakt


1964

Foto archief VBW
   
6411

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Legen van de bakken met steenasfalt door een GOTTWALD MK 150 mobiele kraan.
1964

Foto archief VBW
   
6413

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

GOTTWALD MK 150 in de takels van een drijvende bok.
1964

Foto archief Theo Franck
   
  Voor het transport van het steenasfalt naar de dammen werden 11 stuks dumptrucks in opdracht van Bitumarin door LE TOURNEAU gebouwd en kregen daar dan ook de naam van "Dutch Dump".
De dumptrucks waren diesel elektrisch en hadden een laadvermogen van 25 ton.
   
6423

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1964

Foto archief Joop Vellinga
   
6424

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

8 stuks LE TOURNEAU dumptrucks op een rij.1964

Foto archief Henny van Staveren
   
6425

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Laden van breuksteen met een CATERPILLAR 966A wiellader.
1964

Foto archief Theo Franck
   

6426

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Er word een grotere steenasfaltinstallatie gebouwd, op basis van een BARBER GREENE installatie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Foto archief VBW

   
6428

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Opstelling Steenasfaltinstallatie.

1964

   
  Voor de aanleg van de havendammen werden in opdracht van Rijkswaterstaat twee kraaneilanden gebouwd voor 10 miljoen gulden per stuk bij de werf GUSTO in Schiedam.
Hefcapaciteit 25 ton op een reikwijdte van 56 meter.
   
6429

Schiedam.

Aanleg havendammen.

Kraaneiland "De Lepelaar" in aanbouw op de GUSTO werf.

1964

Foto nationaal archief
   
6430

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Kraaneiland "De Lepelaar" gearriveerd bij de in aanbouw zijnde zuidelijke havendam, rechts in beeld de GOTTWALD die de damaanzet voor zijn rekening nam.1964

   
6431

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Aankomst  van kraaneiland "De Kraanvogel"  op het werk.1964

Foto nationaal archief
   
  Het kraaneiland "De Lepelaar" arriveerde in juni 1964 op het werk "De Kraanvogel" in Oktober van dat jaar.
   
6432

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Aankomst  van kraaneiland "De Kraanvogel"  op het werk.


1964

Foto nationaal archief
   
6433

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Doorsnede dam.


1964

   
6434

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Kraaneiland "De Kraanvogel".


1964

Foto nationaal archief
   
6435

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1964

Foto nationaal archief
   
6450

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1964

Foto archief baggermuseum
   
6451

IJmuiden.

Aanleg havendammen.
1964

Foto archief baggermuseum
   
6452

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

1964

Foto archief baggermuseum
   
6453

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

1964

Foto archief baggermuseum
   
6454

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1964

Foto archief baggermuseum
   
6455

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1964

Foto archief baggermuseum
   
6456

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1964

Foto archief baggermuseum
   
6457

IJmuiden.

Aanleg havendammen.
1964

Foto archief baggermuseum
   
6460

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

De dam was eigenlijk te smal voor de dumptrucks als ze elkaar moesten passeren, dat ging dan dus ook een keer verkeerd !
1964

Foto archief Theo Franck
   
6501

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1965

Foto archief VBW
   
6502

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1965

Foto archief VBW
   
6503

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Onder in beeld de oude dammen welke worden verwijderd.
1965

Foto archief VBW
   
6510

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Plaatsen van de betonelementen.

1965

Foto archief Rijkswaterstaat
   
6511

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Plaatsen van de betonelementen.


1965

Foto archief Rijkswaterstaat
   
6512

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1965

Foto archief VBW
   
6513

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Plaatsen van de betonelementen.1965

Foto archief VBW
   
6514

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1965

Foto archief VBW
   
6515

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1965

Foto archief VBW
   
6516

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1965

Foto archief VBW
   
6517

IJmuiden.

Aanleg havendammen.
1965

Foto archief VBW
   
6518

IJmuiden.

Aanleg havendammen.


1965

Foto archief VBW
   
6519

IJmuiden.

Aanleg havendammen.1965

Foto archief VBW
   
6530

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

Storm, dus onwerkbaar weer !1965

Foto archief VBW
   
6531

IJmuiden.

Steenasfaltinstallatie, deels opgebouwd uit delen van een BARBER-GREENE asfaltinstallatie van de K.M.W.1965

Foto archief VBW
   
6532Artikel Maasbode.
1965

6531Artikel Maasbode.


1965

   
6601

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

De kraaneilanden bij de noordelijke havendam.1966

Foto archief VBW
   
6701

IJmuiden.

Aanleg havendammen.

LE TOURNEAU dumptruck opgeknapt voor de verkoop, zijn werk in IJmuiden zit erop.


1967

Foto archief Henny van Staveren
   
  Op 15 juni 1967 voer Hare Majesteit Koningin Juliana de verbeterde havenmond van IJmuiden binnen.
Zij opende daarmee symbolisch de veilige toegang voor 80.000 ton schepen tot de haven van Amsterdam. 

Voor bewegende beelden van de aanleg van de havendammen, klik op het logo en kijk nar de film :

"Ruim baan voor Reuzen" 
 
   
  Eind 1967 tekenen het Rijk en BITUMARIN een overeenkomst voor de bouw van het asfaltschip "Jan Heijmans", door de snelle bouw ervan kan het werkvaartuig al in juni 1968 in gebruik genomen worden.
Het schip is 70 meter lang en 14,5 meter breed, heeft een asfaltmenginstallatie aan boord met een capaciteit van 250 ton per uur, en voorraadtanks voor bitumen en silo's voor zand, grind en vulstof.
Het schip is uitgerust met een 40 meter lange stortpijp waarmee asfaltbanen van 5 meter breed en 10 tot 40 cm dikte op een diepte van 30 meter gelegd kunnen worden.
Het verplaatsen geschied met behulp van ankerkabels en 6 lieren.
De stortpijp is dubbelwandig uitgevoerd en de verdeelmond word verwarmd met olie, zo heeft het asfalt als het aangebracht word op de bodem een temperatuur van 140 graden.
   
6801Het nieuwe asfaltschip de "Jan Heijmans".
1968

   
6802

Brouwersdam.

"Jan Heijmans".


1968

Foto archief RWS
   
6803

Brouwersdam.

"Jan Heijmans" in vol bedrijf.

1968

Foto archief RWS
   
6804

Brouwersdam.

Asfalt leggen onder water.


1968

Foto archief RWS
   
6805

Brouwersdam.

Maken van perskaden met zandasfalt.1968

Foto archief Heijmans
   
6806"Jan Heijmans".


   
6810

Grevelingendam

"Jan Heijmans".


1968

Foto archief BvT
   
6811

Grevelingendam

"Jan Heijmans".
1968

Foto archief BvT
   
6812

Grevelingendam

"Jan Heijmans".1968

Foto archief BvT
   
6813

Grevelingendam

"Jan Heijmans".

Aanvoer van zand per binnenschip.

1968

Foto archief BvT
   
6814

Grevelingendam

"Jan Heijmans".1968

Foto archief BvT
   
6815

Grevelingendam

"Jan Heijmans".1968

Foto archief BvT
   
6816

Grevelingendam

"Jan Heijmans".

Toevoerpijp.

1968

Foto archief BvT
   
6817

Grevelingendam

"Jan Heijmans".

Lossen van een binnenschip met grind.
1968

Foto archief BvT
   
6820

Haringvlietdam

"Jan Heijmans".

Maken van perskaden met zandasfalt.
1968

Foto archief VBW
   
6821

Haringvlietdam

"Jan Heijmans".

Met transportband installatie voor het maken van perskaden van zandasfalt.

1968

Foto archief VBW
   
6901

Haringvlietdam

"Jan Heijmans".


1969

Foto archief VBW
   
6902

Oosterscheldedam

"Jan Heijmans" aan de kade in de werkhaven Schelphoek.


1969

Foto nationaal archief
   
6903

Oosterscheldedam
1969

Foto nationaal archief
   
6904

Oosterscheldedam

De chargemenger.

1969

Foto nationaal archief
   
6905

Oosterscheldedam

"Jan Heijmans".

1969

Foto nationaal archief
   
6910

Opijnen

CATERPILLAR 966 op de werf.


1969

Foto Henny van Staveren
   
6911

Opijnen.

Salonwagen van de Familie van Staveren op de werf.
 


1969

Foto Henny van Staveren
   
7101

Oosterscheldedam

In het voorjaar van 1971 gaat het mis, de "Jan Heijmans" maakt water en kapseist  in de werkhaven Noordland, hij beland daarbij op een van de slepers die ook zinkt.


1971

Artikel De Waarheid
   
7102

Oosterscheldedam

Men vermoed dat er sprake is van sabotage echter later blijken deze vermoedens ongegrond.


1971

Artikel Vrije Volk
   
7103

Oosterscheldedam

De gekapseisde "Jan Heijmans" met een bergingschip.

1971

Artikel de Telegraaf
   
  De "Jan Heijmans" word leeggepompt, gelicht en afgevoerd naar een werf waar het schip word gerestaureerd en verbouwd, dit was overigens al besloten voor het schip was gekapseisd.
Het werd nu geschikt gemaakt voor het maken en leggen van 17 meter brede en 220 meter lange steenasfaltmatten, hiertoe word het caisson verbreed naar 23,3 meter en verlengd tot 97,2 meter lengte, in het casco komen tanks voor de opslag van zoutwaterballast, drinkwater, 2 bitumentanks voor 300 ton, twee vulstofsilo's voor 340 ton, 5 brandstoftanks voor 40 ton gasolie en 120 ton stookolie, drie machinekamers en 13 manschappen-verblijven waar 24 bemanningsleden kunnen overnachten.
Bovendeks vinden we het centraal bedieningshuis, keuken, messroom, laboratorium, was- kleed en magazijn ruimten en nog een vulstoftank voor 300 ton.
   
7201

Oosterschelde

De herstelde en gemodifiseerde
"Jan Heijmans".1972

   
7203In 1972 gaat ook de Hollandsche Beton Groep als derde partij participeren in BITUMARIN.

1972

Artikel De Tijd
   
7204Leggen van menbramen in een wateropvangbassin.1971

Foto archief VBW
   
7205

Hoek van Holland.

Aanleg havenpier als onderaannemer van de HBM.

CATERPILLAR 950 en 966B


1972

Foto Henny van Staveren
   
7206

Hoek van Holland.

CATERPILLAR 9501972

Foto Henny van Staveren
   
7207

Hoek van Holland.


CATERPILLAR 966A

1972

Foto Henny van Staveren
   
7208

Hoek van Holland.

Aanleg havenpier als onderaannemer van de HBM.

CATERPILLAR 950

1972

Foto Henny van Staveren
   
7209

Hoek van Holland.

Aanleg havenpier .

Transport gietasfalt.

1972

Foto Henny van Staveren
   
7210

Hoek van Holland.

BARBER GREENE en AMMANN Asfaltinstallaties van KMW en HEIJMANS.

1972

Foto Henny van Staveren
   
7211

Hoek van Holland.

Asfaltinstallaties van KMW en HEIJMANS.

1972

Foto Henny van Staveren
   
7401

Oosterschelde.

Leggen van asfalt onder water in de monding, op de achtergrond de pijlers van de kabelbaan, de Oosterschelde zou toen nog steeds afgesloten worden.

Augustus 1974

Foto Huub van Dijk
   
7402

Oosterschelde.


Augustus 1974

Foto Huub van Dijk
   
  In 1975 werd de "Jan Heijmans" voorzien van hijsinstallaties aan de voorzijde waarmee de geprefabriseerde  steenasfaltmatten ook op de oevers konden worden aangebracht.
   
7601

Oosterschelde.

Fabricage steenasfaltmatten op de "Jan Heijmans".
1976

Foto archief BvT
   
7602

Oosterschelde.

Fabricage steenasfaltmatten op de "Jan Heijmans".1976

Foto archief BvT
   
7603

Oosterschelde.

Fabricage steenasfaltmatten op de "Jan Heijmans".
1976

Foto archief BvT
   
7604

Oosterschelde.
1976

Foto archief BvT
   
7605

Oosterschelde.

Fabricage steenasfaltmatten op de "Jan Heijmans".

Augustus 1976

Foto archief BvT
   
7610

Werkhaven Schelphoek.

GOTTWALD MK 150.
1976

Foto Henny van Staveren

   
7611

Werkhaven Schelphoek.

POCLAIN LC 80.1976

Foto Henny van Staveren
   
7612

Werkhaven Schelphoek.

POCLAIN LC 80.


1976

Foto Henny van Staveren
   
7701

Werkhaven Schelphoek.

POCLAIN LC 80 op transport is ingeruild.1977

Foto Henny van Staveren
   
7702

Werkhaven Schelphoek.

POCLAIN LC 80 op transport is ingeruild.1977

Foto Henny van Staveren
   
7703

Werkhaven Schelphoek.

De vervanger een LIEBHERR 911 LC.1977

Foto Henny van Staveren
   
7705

Oosterschelde.

De "Jan Heijmans " aan het werk in de monding van de Oosterschelde en hier druk doende met het aanbrengen van asfalt onder water op de achtergrond de bouwput schaar in aanbouw.


1977

Foto archief VBW
   
7801

Oosterschelde - werkeiland Noordland.


1978

Foto archief BvT
   
7802

Advertentie

1978

P.Z.C.
   
7901

Oosterschelde.

Leggen steenasfaltmatten.
1979

Foto archief RWS
   
7902

Oosterschelde.

Leggen steenasfaltmatten.1979

Foto archief BvT
   
7903

Oosterschelde.

Leggen steenasfaltmatten.


1979

   
7904

Oosterschelde.

Leggen steenasfaltmatten.1979

   
7905

Oosterschelde.

Aanbrengen gietasfalt.


1979

Foto archief BvT
   
7906

Advertentie.


1979

archief Telegraaf
   
8001

Oosterschelde.

De "Jan Heijmans" aan het werk in het sluitgat Roompot.

1980

Foto Huub van Dijk
   
8002

Oosterschelde.

1980

Foto Huub van Dijk
   
8003

Oosterschelde.1980

Foto Huub van Dijk
   
8005

Opijnen.

De GOTTWALD op de werf.1980

Foto Henny van Staveren
   
8010

Opijnen.

Productie van Asfaltmatten.

De machine hiervoor werd door Bitumarin zelf ontwikkeld en gebouwd.


1980

Foto Henny van Staveren
   
8011

Opijnen.

Productie van Asfaltmatten.
1980

Foto Henny van Staveren
   
8012

Opijnen.

Productie van Asfaltmatten.
1980

Foto Henny van Staveren
   
8013

Opijnen.

Productie van Asfaltmatten.

Commandocabine.

1980

Foto Henny van Staveren
   
8014

Opijnen.

J.L.G. Hoogwerker.

1980

Foto Henny van Staveren
   
8101

Zeebrugge (BelgiŽ)

Asfaltinstallatie voor de productie van zandasfalt dat word gebruikt voor de aanleg van de pieren voor de nieuwe buitenhaven.


1981

Foto VBW
   
8102

Zeebrugge (BelgiŽ)

Verwerken van het zandasfalt.

1981

Foto VBW
   
  In 1981 word de Jan Heijmans voor de derde keer verbouwd, nu krijgt hij er een taak bij, steenstorter, voor het bestorten van de door de Cardium aangebrachte funderingsmatten waarop de pijlers worden geplaatst.
Hiervoor word hij voor deze verbouwing in April naar de werf van Wilton-Feijenoord gedirigeerd en later in de werkhaven Schelphoek verder afgebouwd, in decenber van dat jaar vonden de eerste proeven met het verbouwde schip plaats.
Het ponton werd aan beide zijden over een lengte van 100 meter met 8 meter verbreed, werden er 12 voorraadsilo's geplaatst voor 3500 ton grind-zand welke worden gevuld door twee overslagkranen met een capaciteit van 200 ton/uur.
Via transportbanden gaat het materiaal naar de eerste of tweede stortpijp. Deze stortpijpen, ontzandingsinstallatie en spuitbalk waren ondergebracht in een ladderconstructie.
Een stortpijp brengt een laag grind-zand aan van 85 cm dikte, de tweede stortpijp brengt een laag grof grind aan van 40 cm dikte met een breedte van 8 meter, op deze manier heeft men een stortcap. van 2200 ton per uur werd max. 5 meter per minuut bewerkt.
   
8105

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.
1981

   
8106

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.1981

Foto Huub van Dijk
   
8107

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.1981

Foto Huub van Dijk
   
8108

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.1981

Foto Huub van Dijk
   
8109

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.

Een nieuwe ruimere Commando cabine / stuurhut.1981

Foto Huub van Dijk
   
81109

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.1981

Foto Huub van Dijk
   
8111

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.
1981

Foto Huub van Dijk
   
8112

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.

1981

Foto Huub van Dijk
   
8113

Werkhaven Schelphoek

Ombouw "Jan Heijmans" tot steenstorter.

1981

Foto Huub van Dijk
   
8201Leggen van een geprefabriceerd menbraam bij een spaarbekken.

Jaren '80

Foto Archief VBW
   
  BITUMARIN is intussen ook actief in het buitenland, zo is men zoals eerder vermeld betrokken bij de bouw van de pieren in Zeebrugge en is men betrokken bij de bouw van Stuwdammen in Hong Kong, Engeland en Noorwegen, in Egypte en Bangladesh werden oevers verdedigd .
   
8202Leggen van asfalt op taluds van een spaarbekken een aangepaste DEMAG asfaltafwerkmachine.

Jaren '80

Foto archief VBW
   
8210

Werkhaven Schelphoek

De "Jan Heijmans" gereed voor zijn werk als steenstorter.


1982

Foto Huub van Dijk
   
8212

Werkhaven Schelphoek
1982

Foto Huub van Dijk
   
8213

Werkhaven Schelphoek
1982

Foto Huub van Dijk
   
8214

Werkhaven Schelphoek
1982

Foto Huub van Dijk
   
8215

Werkhaven Schelphoek
1982

Foto Huub van Dijk
   
8216

Werkhaven Schelphoek
1982

Foto Huub van Dijk
   
8220Leggen van steenasfaltmatten, als oeververdedeging van een kanaal.
jaren '80

Foto archief VBW
   
8221Leggen van steenasfaltmatten met een drijvende bok.jaren '80

Foto archief VBW
   
8222De Roerketel voor het mengen en verwarmen van gietasfalt op een ponton.

jaren '80

Foto archief VBW
   
8301

Oosterschelde

De "Jan Jeijmans" aan het werk als steenstorter, hier word hij bevoorraad door een overslagkraan van de OVET.1983

Foto archief VBW
   
8401

Oosterschelde

1984

Foto Huub van Dijk
   
8402

Werkhaven Schelphoek.
1984

Foto Huub van Dijk

   
8403

Werkhaven Schelphoek.

1984

Foto Huub van Dijk
   
8404

Werkhaven Schelphoek.
1984

Foto Huub van Dijk
   
8501

Kamperland - Onrustpolder.1985

Foto Huub van Dijk
   
  In het kader van de Deltawet word de zeewering bij de onrustpolder aangepakt, hiertoe word de dijk verhoogd van 8.00 tot 12.55m +NAP.
Aan de zeezijde word volgens bestek 55.000M2 asfalt worden verwerkt met een dikte van 0,2m, hiervoor was 27.500 ton waterbouwasfalt benodigd, bij de aanbesteding dient BITUMARIN een alternatief in, een nieuwe hergebruiktechniek van oud asfalt gecombineerd met een (nieuwe)  machinale verwerking van het geregenereerde asfalt, aanvankelijk was de opdrachtgever hierover niet zo enthousiast maar met een proefopstelling werd de goede kwaliteit aangetoond en BITUMARIN ontving de opdracht.
   
8502

Kamperland - Onrustpolder.

Opbouw van de asfaltinstallatie.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8504

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op de dijk met een zelf ontwikkelde en gebouwde asfalt-talud-afwerkmachine.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8505

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.

De machine word bevoorraad met een RUSTON 30RB rupskraan met grijper van DEKKER.1985

Foto Huub van Dijk
   
8506
Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8507

Kamperland - Onrustpolder.

Spreiden met een HITACHI UH 06 hydraulische graafmachine.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8510

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.1985

Foto Huub van Dijk
   
8511

Kamperland - Onrustpolder.

Aanvoer asfalt met een VOLVO dumper.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8512

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.
1985

Foto Huub van Dijk
   
8513

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.

Asfalt-talud-afwerkmachine ontwikkeld en gebouwd door de eigen TD.

1985

Foto Huub van Dijk
   
8514

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen van het asfalt op het dijktalud.
1985

Foto Huub van Dijk
   
8515

Kamperland - Onrustpolder.

Asfaltinstallatie ontwikkeld en gebouwd door de eigen TD en geschikt voor de verwerking van gerecycled asfalt.


1985

Foto Huub van Dijk
   
8522

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen asfalt op de dijk.
1985

Foto Archief Henny van Staveren
   
8523

Kamperland - Onrustpolder.

Aanbrengen asfalt op de dijk.


1985

Foto Archief Henny van Staveren
   
8524

Kamperland - Onrustpolder.

Asfalt-talud-afwerkmachine.

1985

Archief Henny van Staveren
   
  Bestaande asfaltafwerkmachines kunnen de in de waterbouw gangbare laagdiktes van 20 cm niet in een arbeidsgang aanbrengen, wat wel de eis is, dus ontwikkelde en bouwden de T.D. van BITUMARIN in minder van 3 maanden tijd een spreidmachine die dit wel kan, met een balk van 5 meter en die een laag asfalt van tot wel 25 cm dikte in ťťn keer kan aanbrengen zonder onvlakheden.
   
8525

Kamperland - Onrustpolder.

Asfaltinstallatie voor het verwerken van gerecycled asfalt.1985

Foto Archief Henny van Staveren
   
8526

Kamperland - Onrustpolder.

Asfaltinstallatie voor het verwerken van gerecycled asfalt.

In de rechter doseur word gerecycled en in de linker word nieuw asfalt geproduceerd door de asfaltinstallatie van KWS in Goes gestort, de menger 4 zorgt voor de juiste mengsel.1985

Archief Henny van Staveren
   
  Naast de bouw van de asfaltafwerkmachine had men nog een uitdaging in die 3 maanden, de bouw van een asfalt-produktie eenheid voor de verwerking van oud asfalt, men ontwikkelde een systeem waarbij het oude asfalt in twee droogtrommels word verwarmd d.mv. olie met een temperatuur van 200 graden Celsius, voordeel van dit systeem is dat niet met een vlam word gewerkt en er dus geen stofdeeltjes vrijkomen waardoor de ontstoffing-installatie overbodig is.
   
8533

Kamperland - Onrustpolder.1985

Foto Huub van Dijk
   
8534

Kamperland - Onrustpolder.
1985

Foto Huub van Dijk
   
8535

Kamperland - Onrustpolder.

Asfaltinstallatie.
1985

Foto Huub van Dijk
   
8540

Krantartikel.
1985

Telegraaf
   
8901

Breskens.

Verzwaren zeedijk.

Menginstallatie voor het produceren van gietasfalt, zandasfalt word elders geproduceerd in een stationaire installatie en in deze installatie gemengd met extra bitumen zodat gietasfalt ontstaat.

1989

Foto Huub van Dijk
   
8902

Breskens.

Verzwaren zeedijk.
1989

Foto Huub van Dijk
   
8903

Breskens.

Verzwaren zeedijk.
1989

Foto Huub van Dijk
   
8904

Breskens.

Verzwaren Zeedijk.

Menginstallatie voor het produceren van gietasfalt.
1989

Foto Huub van Dijk
   
8905

Breskens.

Verzwaren Zeedijk.

Menginstallatie voor het produceren van gietasfalt.1989

Foto Huub van Dijk
   
9001

Opijnen.

De GOTTWALD MK 150 is verkocht en word transport gereed gemaakt.jaren '90

Foto Henny van Staveren
   
9002

Opijnen.


jaren '90

Foto Henny van Staveren
   
  In de jaren negentig verbreed BITUMARIN haar werkterrein, dijkverzwaringen, glooiingswerken, milieutechniek en het ontwerpen en realiseren van milieuvriendelijke oevers behoren voortaan tot hun standaardpakket.
In het jaar 2000 word het 40 jarig jubileum gevierd, echter vier jaar later is de werkvoorraad erg afgenomen en besluiten Heijmans en de K.W.S. ( De H.B.G. was al afgevallen als partner) hun dochter-bedrijf op te heffen en komt er een einde aan aan een bijzonder innovatieve unieke onderneming die vele asfaltproducten en uitvoeringstechnieken voor de toepassing in waterbouwkundige werken uitvond en met succes toepaste.