S. BEZUIJEN & zn
Ouddorp
 

 

 
 
Foto's en informatie van Simon Bezuijen jr.  
 

Het bedrijf is door Siemon Bezuijen omstreeks 1915 opgestart als transportbedrijf. Rond 1938 is het bedrijf overgenomen door één van de zonen (Johannes Bezuijen) en deze schakelde, na de tweede wereldoorlog, naast het transportbedrijf  over op grond-, rijs- en glooiingswerken, wegenbouw, rioleringen,zand- en grindhandel. Een periode van groei volgde, mede door de gevolgen van  de watersnoodramp van 1953, waarbij het bedrijf een aanzienlijke rol speelde bij het dichten van de vele dijkgaten op het eiland Goeree-Overflakkee. In 1955 is een tweede zoon (Arend) van de oorspronkelijke oprichter tot het bedrijf toegetreden, die daarvoor werkzaam was als boekhouder bij het Aannemingsbedrijf Van Oord uit Utrecht. Vanaf 1955 werd door het bedrijf op het eiland Goeree-Overflakkee en in de naaste omgeving, veel werk verzet met het versterken van kust- en infra ontwikkeling. Het bedrijf groeide in de jaren ’60 - ’70 tot ca. 70 medewerkers en had vele machines en vrachtwagens. De twee broers Bezuijen deden het aannemingsbedrijf in 1977 op hoge leeftijd en wegens onenigheid over de opvolging van het bedrijf door zoon Simon (zoon van de eerste opvolger), over aan het bedrijf Burggraaf bv te Schoonrewoerd. De daarbij nieuw aangetrokken directeur kreeg een minderheidsaandeel in het bedrijf. Na een faillissement in 1981 zette deze directeur het bedrijf voor eigen rekening voort met tien ervaren werknemers, enkele machines en twee vrachtwagens.

Het aannemingsbedrijf “Fa. S. Bezuijen & Zn” kreeg een nieuwe naam: “Winkels v/h Bezuijen bv” en bleef actief in kust- en oeverwerken onderhoud van wegen-, water-,riolerings- en bestratingswerken. Mede omdat deze directeur vroeger ook veel voor de Heidemij werkte, lukte het hem om ook opdrachten te krijgen voor de aanleg van tennisbanen en sportvelden. De oude schuur aan de “Pitten” in Ouddorp, die af en toe onder water stond, werd vervangen door een nieuwe loods op het  industrieterrein van Ouddorp.e

Na een aantal zeer moeilijke jaren kwam de groei weer in het bedrijf en steeg de omzet, in 1996 werd het bedrijf opnieuw verkocht aan LBS BV te Ridderkerk, na een aantal jaren werd deze echter overgenomen door de Groep Midden Betuwe (GMB), het aannemingsbedrijf Winkels v/h Bezuijen b.v. bleef in eerste instantie een zelfstandige werkmaatschappij onder directie van het zusterbedrijf Aannemersbedrijf LBS B.V.  de adjunct directeur van LBS had al het nodige over hget bedrijf vernomen van een goede bekende uit zijn KWS- tijd, Simon Bezuijen inmiddels hoofd van het uitvoeringsbedrijf Zuid-West bij Rijkswaterstaat Dir. Zuid Holland en nazaat van de eerste opvolger in het bedrijf. Aannemersbedrijf Winkels v/h Bezuijen B.V. werd mede actief met het leggen van kabels en leidingen, boven de Grevelingen voor ENECO en daaronder voor DELTA nutsbedrijven, voor de laatste ging men het onderhoud verzorgen van de duinen waarin DNB het drinkwater verzameld en verrichte het bedrijf de regeneratiewerkzaamheden aan de duingronden, ook specialiseerde het bedrijf zich in het bijbehorende onderhoud van deze gronden, zoals het herstel van de oorspronkelijke vegitatie.

Na een herstructurering binnen de GMB-bedrijven, is begin 2010 het bedrijf uiteindelijk opgegaan in de bedrijfsstructuur van GMB.

   
4001

Rotterdam

Puinruimen na het bombardement

1940
   
5301

Ouddorp

Dijkherstel in de haven na de stormramp


1953
   
5302

Ouddorp.

Dijkherstel Flaauwewerk na de stormramp
1953
   
5303

Ouddorp

Dijkherstel Flaauwewerk
1953
   
5304

Ouddorp

Krantartikel

december 1953
   
5501

Goeree Overflakkee

Winnen van klei voor dijkherstel met een MENCK dragline en een GMC kipper

1955
   
5502

Goeree Overflakkee

MENCK dragline en een GMC kipper


1955
   
5901

Advertentie
1959
   
6001

Stellendam

Aanleg riolering


1960
   
6002

Stellendam.

Aanleg riolering.1960
   
6003

Ouddorp.

Een ZETTELMEYER wals bij de aanleg Oostdijkseweg.


1960
   
6004

Ouddorp.

Aanbrengen strandpalen (golfbrekers) met de BEDFORD.


1960
   
6005

Ouddorp.

Aanbrengen strandpalen (golfbrekers) met de BEDFORD en een KRÜPP-DOLBERG dragline.


1960
   
6006

Ouddorp.

KRÜPP-DOLBERG en GMC bij het herstellen van de dijk.


1960
   
6501

Aanleg Haringvlietbrug.

Asfalt laden bij de installatie van REEF.


1965
   
6502

Aanleg Haringvlietbrug.

Simon Bezuijen sr. (2e van links)


1965
   
6801

Ouddorp.

KRÜPP-DOLBERG D 201 op een halftrack en een PRAGA kipper.
1968
   
6901

Goeree Overflakkee.

KRÜPP-DOLBERG aan het werk in de duinen.1969
   
7001

Ouddorp.

KRÜPP-DOLBERG D 201 bij de garage.1969
   
7002

Ouddorp

KRÜPP-DOLBERG D 201 aan het werk op de Brouwersdam.

1970
   
7003Wals gereed voor transportjaren '70
   
7101

Brouwersdam.

Aanbrengen slijtlagen op de asfaltbekleding van de dijk.

1971
   
7102

Brouwersdam.

Aanbrengen slijtlagen op de asfaltbekleding van de dijk.1971
   
7103

Brouwersdam.

Split laden met de KRÜPP DOLBERG.


1971
   
7104

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

RUSTON 22 RB dragline.

1971
   
7105

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

RUSTON 22 RB en HANOMAG B 8 wiellader.


1971
   
7106

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

RUSTON 22 RB en een FUCHS  45 graafmachine.1971
   
7107

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

1971
   
7108

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

FUCHS 703.
1971
   
7109

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

FUCHS 703.
1971

 

 
7110

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

STEYER kipper.

1971

 

 
7111

Ouddorp.

Aanleg rondweg.

ALLIS CHALMERS HD 3 rupslader en een TATRA 138 kipper.
1971

 

 
7112

Ouddorp.

Garage terrein Pitten.


1971
   
7113

Ouddorp.

Garage terrein Pitten.
1971
   
7114

Ouddorp.

Garage terrein Pitten.

Op de halftrack is de KRÜPP vervanger door een FUCHS 301.


1971
   
7115

Ouddorp.

Garage terrein Pitten.


1971
   
7201

Haringvlietsluis.

Bevoorraden van een BARBER GREENE asfaltafwerkmachine met de HANOMAG B 11.
1972
   
7202

Uitbaggeren van een infiltratiekanaal met een N.C.K. dragline.


1972

 

 
7301

Goeree.

Het slopen van een bunker in de duinen op de kop Goerree.

1973
   
7302

Goeree.

Het slopen van een bunker met een PRIESTMAN Lion.
1973
   
7303

Goeree.

Het laden van puin op de TATRA kipper.

1973
   
7304

Goeree.

Uitgraven van een leidingsleuf voor een waterleiding met een DEMAG H 23.

1973
   
7305

Goeree.

DEMAG H 23.

1973
   
7306

Goeree.

Uitgraven van een leidingsleuf voor een waterleiding met diepdrain met de  DEMAG H 23
.1973
   
7307

Goeree.

DEMAG H 23.1973
   
7308

Ouddorp.

Laden van split met de HANOMAG B 8.

1973
   
7309

Ouddorp.

HANOMAG B11 wiellader aan het werk bij het leggen van een waterleiding door het duingebied.


1973
   
7310

Ouddorp.

HANOMAG B 11.


1973
   
7311

Goeree.

Aanleg infiltratiekanaal in het duingebied.


1973
   
7312

Goeree.

STEYR en TATRA kipper.


1973
   
7313

Goeree.

Volle vrachten met de TATRA.


1973
   
7314

Goeree.

TATRA 148.

1973
   
7401

Goeree.

Leggen van riolering op een camping.
1974
   
7402

STEYR kipper.
1974
   
7403

Ouddorp.

Dichtgooien van een leidingsleuf voor een waterleiding.


1974
   
7501

Ouddorp.

Leggen van riolering in de Dijkstelweg.

1975
   
7502

Ouddorp.

Leggen van riolering in de Dijkstelweg met de DEMAG H 23.
1975
   
7503

Brouwersdam.

Aanbrengen bestorting bij de bouw van een doorlaatsluis in de dam.


1975
   
7504

Brouwersdam.

Aanbrengen bestorting bij de bouw van een doorlaatsluis in de dam.

1975
   
7505

Brouwersdam.

Grondverzet voor de bouw van een doorlaatsluis in de dam.


1975
   
7506

Rotterdam - Maasvlakte.

Laden van de TATRA 148 met een CATERPILLAR 936 wiellader.


1975
   
7507

Rotterdam - Maasvlakte.

TATRA 148 met een CATERPILLAR D 6 B bulldozer.
1975
   
7508

STEYR kipper en FUCHS 703 graafmachine.1975
   
7509

Rotterdam - Maasvlakte.

Grondverzet bij het in aanbouw zijnde ANDOC boorplatform.


1975
   
8001TATRA type 148 kipper.

1980
   
8002TATRA type 148 kipper.
1980
   
8201

Ouddorp

Aanleg N 57.

O & K RH 6.1982
   
8202

Ouddorp

Aanleg N 57.

O & K RH 6.
1982
   
8401

Ouddorp

Kustverdediging "Flaauwe werk".

HITACHI UH 083 LC.


1984
   
8402

Ouddorp

Kustverdediging "Flaauwe werk".

Aanbrengen asfalt op de dijk aan de landzijde om de dijk bij storm te beschermen tegen overslaand water.

1984
   
8501

Rotterdam - Beneluxtunnel.

HANOMAG C 44 wiellader.1985
   
8502

Rotterdam - Beneluxtunnel.

HANOMAG C 44 wiellader.


1985
   
8701

Westkapelle - Dijkverzwaring.

O & K RH 6.

juni 1987

Foto Huub van Dijk