P.C. ZANEN N.V.

Heemstede - Tilburg 

 
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst deels uit het boek : Bouwen op mensen van de H.B.G.

Voor de voorgeschiedenis van P.C.ZANEN moeten we terug gaan naar het eind van de negentiende eeuw, in het gebied van de grote rivieren was toen een aantal grondwerk-aannemers actief, waaronder de vader van Henk en Piet Zanen.

In het begin van de twintigste eeuw begonnen de werken in omvang toe te nemen, echter te groot en te riskant voor een aannemer, dit werkte de vorming van combinaties in de hand, we komen daarbij de naam van ZANEN en ook die van VERSTOEP herhaaldelijk tegen, deze combinatie kreeg de opdracht het Wilhelminakanaal te graven, het project slaagde, ondanks het feit dat in die tijd praktisch nog handwerk was en men bijvoorbeeld zonder bronbemaling bouwputten voor sluizen moest zien droog te houden, door dit werk moet een vaste samenwerking zijn ontstaan tussen ZANEN en VERSTOEP, naast Dirk Verstoep werkten Henk en Piet Zanen, ze waren o.a. in de twintiger jaren samen werkzaam in Noord Frankrijk bij het herstel van de oorlogsschade aan het kanalenstelsel, de combinatie ZANEN & VERSTOEP ging het vanaf de start van de samenwerking voor de wind maar men ging steeds meer van de droge naar de natte grondwerken.

In 1922 besloot Piet Zanen voor zichzelf te beginnen, er was geen sprake van een familie-conflct, evemin lag het in de bedoeling elkaar te gaan beconcurreren, het was het jaar van de oprichting van het aannemingsbedrijf P.C.ZANEN met eigen geld en toen nog met een bescheiden staf, naast Piet Zanen de Heer J.F.T. van der Ree in Tilburg werd een kantoor en werf in gebruik genomen.

Men hoefde zich over het snelle succes van het bedrijf niet te verbazen, wie bij ZANEN werkte had de hogeschool van de wegenbouw doorlopen !

Piet Zanen wenste voor alles baas in eigen in eigen huis te zijn, ook het kantoor bevond zich nabij zijn huis een hoogst uitzonderlijke, merkwaardige man, voorzien van een grote dosis vak-en mensenkennis, doorzettingsvermogen en gezag, een voorbeeld van een man die moest slagen, hij wist feilloos wat er onder zijn mensen leefde en werd door hen gerespecteerd.

   
0005

Pieter Cornelis  Zanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2201

Tilburg.

De eerste ENSINK asfaltmolen in vol bedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '20

 

   
  In 1928 word de onderneming een Naamloze Vennootschap en in 1938 word de zetel verplaatst naar Heemstede, in dat jaar word op een werk 100.000 M2 asfaltverharding in 10 weken tijd gelegd een topprestatie  voor die tijd.
   
3501

Groningen.

ENSINK asfaltmolen met ervoor het wagenpark van de Gebr.Plantinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

1935

 

   
4001

Bolsward.

Een van de eerste draglines van Zanen een P & H type 150.

 

 

 

 

1940.

Archief : Jan van Zanten

 

   
4101

Kolhorn.

P & H type 150 met machinist Huib van Zanten.

 

 

 

 

 

 

 

1941

Archief : Jan van Zanten

 

 

   
4102

Kolhorn.

P & H type 150.

 

 

 

 

 

 

1941

Archief : Jan van Zanten

 

   
 
De tweede wereldoorlog was tijdelijk een rem voor het bedrijf, Piet Zanen zocht en vond mogelijkheden om z'n mensen aan het werk te houden, als er dan geen wegen te bouwen waren, wat weerhield hem ervan samen met een collega-aannemer een bruinkoolmijn in het buurtschap Haanrade (Kerkrade Zuid Limburg)  "Anna" genaamd open te leggen ?

Samen met aannemer W. van Maanen uit Arnhem werd een overeenkomst gesloten voor de ontginning van maximaal 400.000 ton bruinkool. Op 20 december 1943 werd begonnen met de aanvoer van ondernemersmateriaal. Gepland was de inzet van 5 smalspoorlocomotieven, 1 'gewone' stoomlocomotief, circa 80 kipwagens, 3 draglines en 1 stoombaggermachine. Op 24 mei 1944 werden de eerste bruinkolen uit de 'Anna' geleverd.

Het bleef niet bij bruinkool hij zag zelfs kans om een aantal van zijn mensen tot het maken van klompen te inspireren !

In 1949  word in Pretoria Zuid Afrika een nevenvestiging geopend : P.C.Zanen S.A. Ltd.  (welke in 1964 word overgedragen aan een onder de zelfde naam werkende Afrikaanse onderneming).

   
4801

Amsterdam - Schiphol.

Aanleg start - landingsbaan. 

 

 

 

eind jaren '40

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5001

Deil.

Aanleg verkeersknooppunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

 

   
5002

Vianen.

Zand opspuiten voor de op-en afritten van de brug over de Lek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5003

Dijkbekleding met asfalt .

 

 

 

 

 

 

jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5004

Maarn.

Opstelling betonmolens. 

 

 

 

 

 

jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5005

Rijbaan verdubbeling. 

 

 

 

 

 

jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5301

Tilburg.

Het nieuwe districtskantoor aan de Lovense kanaaldijk welke in 1953 in gebruik werd genomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1953

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5401

Tilburg Bosscheweg.

Bouw van de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5402

Tilburg Bosscheweg.

Feestelijke ingebruikname van de brug over het Wilhelminakanaal.

Rechts achter de brug het districtskantoor de werf en opslagplaats aan de Lovense kanaaldijk. 

 

 

 

 

 

1954.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5501

Tilburg.

ENSINK asfaltmolen op transport met een INTERNATIONAL met oplegger van Gebr. Heijnen.

 

 

 

 

 

1955

Foto Fons Heijnen

 

   
5502

s'Hertogenbosch.

BOOM dragline bij werkzaamheden in "de Bossche Broek".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955

Foto Fons Heijnen

 

   
5503

Enschede.

Aanbrengen asfalt met een BARBER GREENE afwerkmachine. 

 

 

 

 

jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5504

Hillegom.

In 1955 werd een nieuwe werkplaats in gebruik genomen,

verder op de overzichtsfoto  de opslagplaatsen en de betonfabriek "de Ringvaart". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5505

Hillegom

Een kijkje in de werkplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

1955

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5601

Tewaterlating van de zandzuiger.

 

 

 

 

 

 

jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5602

ENSINK Asfaltmenginstallatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

midden jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5603

BOOM dragline op transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

midden jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

 

 

5604

BLAW KNOX type Goliath scraper opgeduwd door een FIAT 50 of 60 bulldozer.

DE BLAW KNOX Goliath had een AEC motor van 150 PK gewicht 19 ton en een laadvermogen van 9 - 12 M3 en een topsnelheid van 30 km/uur. (info Joop Vellinga)

 

 

 

 

 

midden jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5605

Een BARBER GREENE asfaltafwerkmachine aan het werk.

 

 

 

 

 

 

midden jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5606

Tilburg.

Brug over het Wilhelminakanaal in RW 63 Tilburg - Eindhoven toen nog uitgevoerd als een enkelbaans weg.

 

 

midden jaren '50.

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
 
In 1957 neemt men deel aan de combinatie "Bouwput" Haringvliet, samen met REEF N.V. Oldenzaal, OOSTERWIJK N.V. Rotterdam en BOLTJE & Zonen N.V. Zwolle.

In een jaar tijd word er 4000 m dijklichaam gebouwd waarin werd verwerkt :

- 3.000.000 M3 zand

-200.000 M2 zinkstukken

- 300.000 ton stortsteen

- 70.000 ton asfalt voor talud bekleding

   
5701

Haringvliet.

Aanleg werkeiland voor de spuisluizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

 

   
5702

Haringvliet.

De asfaltmolens van P.C.Zanen en partner REEF op het werkeiland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
5703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957

Folder P.C.Zanen  Archief Rien Eegdeman

   
  In 1960 vestigd word in Brisbane Australië een nevenvestiging P.C.Zanen Pty. ltd. geopend.
   
6300

De volgende foto's en informatie komen uit het bedrijfsorgaan van P.C.Zanen " De Mijlpaal" beschikbaar gesteld door Hr. B. de Vries.

 

 

 

 

 

 

 

   
6301

Heesch.

Aanleg RW 55 Den Bosch - Oss.

De winter 1962-1963 was uitzonderlijk streng de zandzuiger in deze zandput zat weken lang vastgevroren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

 

   
6302

Heesch.

Bespreking "op het water" naast de zuiger.

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

 

   
6303

Heesch.

Aanleg RW 55 Den Bosch - Oss.

Betonmenginstallatie.

 

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

 

   
6304

Grollo.

Asfaltmenginstallatie in de sneeuw.

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

   
6305

Heemstede.

Op het Hoofdkantoor doet de automatisering zijn intrede !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

   
6306

Tiel.

INTERNATIONAL TD 15 met machinist Theo de Longte.

 

 

 

 

 

 

 

1963

De Mijlpaal

 

   
  Na de vondst van aardgas kreeg men in Nederland behoefte aan een hoofd-aardgas-leiding-netwerk, het ging om zo'n 400 km buisleiding waarvoor naast Nederlandse ook buitenlandse aannemers konden inschrijven, ZANEN vormde een combinatie met TROOST Pernis en het Franse SOCEA uit Parijs en hun werd een van de vier bestekken toegewezen, 110 km pijpleiding met de verplichting van het leggen van een kilometer leiding per dag.
   
6401

Wezep.

Pijpleiding Ommen naar Utrecht.

Een karavaan van 100 machines van in totaal 20.000 PK en 600 mensen trekt door het land.

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

De Mijlpaal

 

   
6402

Wezep.

Pijpleiding Ommen naar Utrecht.

De bronbemaling draait, de sleuf is gereed nu nog de pijpleiding erin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

De Mijlpaal

 

   
6403

Wezep.

Pijpleiding Ommen naar Utrecht.

CATERPILLAR "pipelayers" in de modder.

 

 

 

 

 

1964

De Mijlpaal

 

   
6404

Wezep.

Pijpleiding Ommen naar Utrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

De Mijlpaal

 

 

 
6405

Wezep.

Pijpleiding Ommen naar Utrecht.

Waar het terrein zeer slap was werden draglineschotten gelegd zo'n vierhonderd waren er in de werkplaatsen van TROOST en ZANEN gemaakt, hier is een van de rupstractor voorzien van een kraan ze aan het leggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

De Mijlpaal

 

   
6410
   
   
   
   
   
6801

Aanleg E 8 / A 1.

L.M.G / O & K schoepenwielgraafmachine en 2 INTERNATIONAL PAYHAULER PH 140 dumptrucks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

   
6802

Aanleg E 8 / A1.

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

   
6803

Aanleg E 8 / A1.

Op dit werk draaiden 2  L.M.G / O & K  schoepenwielmachine's en reden 11 INTERNATIONAL dumptrucks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

   
6804

Aanleg E 8 / A1.

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

   
6805

Aanleg E 8 / A1.

INTERNATIONAL HOUGH Paydozer D 120C. Motorvermogen 293 pk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

   
6806

Aanleg E 8 / A1.

INTERNATIONAL HOUGH   H 400 Paylouder.   

Bakbreedte 4.3m, bakinhoud 7 m3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : j.van Essen

   
6807

Aanleg E 8 / A 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : J.van Essen

   
6808

Aanleg E 8 / A1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : J.van Essen

   
6809

Aanleg E 8 / A 1.

INTERNATIONAL PAYHAULER PH 140        cap. 33 ton            vermogen 396 pk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : J.van Essen

   
6810

Aanleg E 8 / A1.

INTERNATIONAL HOUGH Paydozer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : J.van Essen

   
6811

Aanleg E 8 / A1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : J.van Essen

   
6812

Aanleg E 8 / A1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Foto : J.van Essen

   
6813

Aanleg E 8 / A1.

INTERNATIONAL dumptrucks geladen door een DEMAG of NOBAS dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren '60.

Archief : Harry Broekhuis

 

   
6815

Aanleg E 8 / A1 :

Afscheid van een deel van het materieel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief : Harry Broekhuis

 

   
7101

Aanleg verkeersplein "het laar" in Tilburg.

INTERNATIONAL E 200 ladderscraper.

 

 

 

 

 

 

 

 

29-01-1971

Foto Huub van Dijk

   
7102

Aanleg "het Laar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-04-1971

Foto Huub van Dijk

   
7103

Aanleg "het laar".

F.W.D. Terracruser cementstrooier en een Vögele BVM 2 stabilisatiemachine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-06-1971

Foto Huub van Dijk

   
7104

AMANN asfalltinstallatie op industrieterrein noord te Tilburg.

Cap.100 ton/uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-08-1971

Foto Huub van Dijk

   
7105

Aanleg "het laar"

BARBER GREENE SA 41 asfaltmachine.

 

 

 

 

 

 

 

10-08-1971

Foto Huub van Dijk

   
7106

Aanleg "het laar"

F.W.D. Terracruser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-08-1971

Foto Huub van Dijk

   
7107

Aanleg "het Laar".

De stabilisatieploeg aan het werk een INTERNATIONAL HOUGH H 65 zet het zandlichaam vlak .

 

 

 

 

 

 

 

02-11-1971

Foto Huub van Dijk

 

   
7108

Aanleg "het Laar".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-11-1971

Foto Huub van Dijk