HAKKERS N.V.

Werkendam 

 
   
 

   
Tekst Hakkers Werkendam
Hakkers is sinds de oprichting verbonden met Werkendam en daarmee ook met de Biesbosch. Van oudsher is Werkendam het centrum geweest van riet-, rijs-, en griendtcultuur. Het unieke zoetwatergetijdengebied bleek een zeer vruchtbare bron voor riet- en houtproducten.
Het water is voor Werkendam en de Biesbosch eeuwenlang een bedreiging geweest. Vanuit de nooit aflatende strijd ontpopten Werkendammers zich tot zeer vakbekwame aanleggers en herstellers van dijken en waterkeringen.
In 1875 was het Dielis Cornelis Hakkers, die geheel voor eigen rekening zijn eerste werk aannam. Deze daad betekende de geboorte van het huidige bedrijf. Zijn energieke aanpak, zijn wilskracht, kennis en inzicht droegen er toe bij dat in betrekkelijk korte tijd tal van werken werden aangenomen en uitgevoerd. Hiertoe behoorden de aanleg en het herstel van kaden en dijken alsmede van fortificaties van wegen. D.C. Hakkers’ leven heeft in het teken gestaan van inpoldering en handhaving van de Biesbosch en het exploiteren van griend- en rietbouw.
Door de tweede generatie, de vier zoons, gingen daarmee verder onder de naam “Firma gebroeders Hakkers”. Ze gingen zich meer toespitsen op het verwerken van de producten, wat resulteerde in een rietmattenfabriek, een hoepelmakerij en samenwerking met een stelenfabriek. Naast de griend- en rietproducten werd ook de toepassing daarvan in de waterbouw steeds belangrijker. De eerste kust- en oeverwerken werden aangenomen.
Vanaf de crisisjaren ’30 ging de firma zich meer toeleggen op de aannemerij. Zinkstukken en rijzebedden werden in eigen beheer gewonnen, vervaardigd en toegepast aan kustwerken in het Zeeuwse en onder wegen in moerasgebieden.
De watersnoodramp op 1 februari 1953 kostte aan veel mensen het leven en betekende enorm veel schade. De van oudsher bekwame waterbouwers uit de Biesbosch werden betrokken bij de wederopbouw en Hakkers raakte actief betrokken bij het herstel van dijkdoorbraken bij onder meer Moerdijk, Bergen op Zoom, Ossendrecht en de Brabantse Biesbosch.
Vanaf de jaren 50 trad de derde generatie Hakkers aan om het bedrijf te gaan leiden. Zij investeerden in materieel en trokken mensen aan om de verwachtte grotere werken te kunnen aannemen. Deze bedrijfsvoering werd gestaag uitgebouwd met specialismen: oeverwerk, grondwerk en baggerwerk.
De machinale uitbreiding maakte het noodzakelijk om een eigen onderhouds- en reparatiedienst in het leven te roepen. Deze werd in de Biesboschhaven te Werkendam gevestigd, op locatie van de huidige staalconstructiehal.
In november 1970 werd het Haringvliet afgesloten en kwam het definitieve einde voor de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied. Daarmee was het gedaan met de griend- en rietproductie en ging Hakkers zich volledig toeleggen op de aannemerij. Het traditionele personeel onderging zeer toegewijd omscholing naar grond en waterwerkers. Uit de griend- en rietwerkers die soms weken zelfstandig aan het werk waren, kwamen de eerste uitvoerders van Hakkers naar voren.
De aanschaf van cutterzuiger ‘Gooimeer’ is een mijlpaal in het toenmalige bedrijf Hakkers. Daarna werd de vierde en huidige generatie geinaugureerd. Vanaf die tijd werden de constructieve disciplines heiwerk, betonwerk, en staalwerk toegevoegd, nog steeds in nabijheid van water, kortom: de constructieve waterbouw. Deze disciplines vergen investeringen in zowel hoogopgeleid personeel alsmede in machines, schepen en een staalconstructiehal
   
0002

Dielis Cornelis Hakkers
   
5901

Advertentie1959
   
6901

Advertentie
Dagblad Trouw

1959
   
7001

Vlissingen - Sloehaven

Aanbrengen zinker voor de aluminium fabriek Pechiney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

Foto Zeeuws Archief

   
7002

Vlissingen - Sloehaven

Aanbrengen zinker voor de aluminium fabriek Pechiney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

Foto Zeeuws Archief

   
7101

Aanleg N 261   Tilburg - Beekse Bergen.

Zandwinning langs het Wilhelminakanaal die werd verbreed tot internationale roeibaan.

LIEBHERR 941 en een   LINK BELT LS 98.

 

 

 

26 mei 1971

Foto Huub van Dijk

   
7102

Tilburg - Hilvarenbeek

Aanleg N 261

I.H.C. Beaver 1500 cutterzuiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mei 1971

Foto Huub van Dijk

   
7103

Tilburg - Hilvarenbeek

Aanleg N 261

CATERPILLAR  D4D op het stort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 augustus 1971

Foto Huub van Dijk

   
7104

Aanleg N 261

Toegangsweg naar de Beekse Bergen  Afgraven in depot gespoten zand met een POCLAIN LC 80 en een LINKBELT SPEEDER dragline.

 

 

 

 

Juli 1971

Foto Huub van Dijk

   
7105

Aanleg N 261

Opspuiten zandlichaam

CAT D4

 

 

 

 

juni 1971

Foto Huub van Dijk

   
7106

Aanleg N 261

I.H.C. Beaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 1971

Foto Ad Kroon

   
7401

Aanleg Houtribdijk

Tweemaal een NCK 305

 

 

 

 

 

 

 

juni 1974

Foto archief Flevoland boven water

   
7901

Colijnsplaat

Dijkversterking

 

 

 

 

 

 

1979

Foto archief RWS

   
7902

Colijnsplaat

Dijkversterking

 

 

 

 

 

 

 

1979

Foto archief RWS

   
8401

Saeftingen - Dijkverzwaring

AKERMAN H16B

 

 

 

 

 

1984

Foto Zeeuws Archief

   
8501

Werkendam

Aanleg Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

1985

Foto streekarchief Heusden en Altena

8502

Werkendam

Aanleg Beatrixhaven

 

 

 

 

 

 

 

1985

Foto streekarchief Heusden en Altena

   
8601

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

Een dijk in je achtertuin.

 

 

 

 

01 juli 1986

Foto Huub van Dijk 

   
8602

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC met een AKERMAN H 16B van Paans en links een LIEBHERR R 921 van de Witte uit Westkapelle

 

 

 

01 juli 1986

Foto Huub van Dijk  

   
8603

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

 

 

 

 

01 juli 1986

Foto Huub van Dijk

   
8604

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

N.C.K. 406 dragline.

 

 

 

 

 

 

27 september 1986

Foto Huub van Dijk

 

   
8610

Werkendam

Aanleg Beatrixhaven

AKERMAN H 16C op ponton Dielis

 

 

 

 

 

 

1986

Foto streekarchief Heusden en Altena

   
8611

Werkendam

Aanleg Beatrixhaven

HITACHI heistelling van Colijn op ponton Dielis en een RUSTON overslagkraan op ponton Navitas 

 

 

 

 

 

1986

Foto Streekarchief Heusden en Altena

   
8612

Werkendam - Sleeuwijksedijk

Dijkverzwaring

 

 

 

 

 

1986

Foto Streekarchief Heusden en Altena

   
8615

Werkendam

AKERMAN H16B op transport

 

 

 

 

 

jaren '80

 

   
8701

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

N.C.K. 406 dragline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 maart 987

Foto Huub van Dijk

 

   
8702

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

N.C.K. 406 dragline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 maart 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8703

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

CATERPILLAR 966C wiellader

 

 

 

 

02 maart 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8704

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

N.C.K. 406 dragline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 april 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8705

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

N.C.K. 406 dragline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 april 1987

Foto Huub van Dijk 

   
8706

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

CATERPILLAR 966 C wiellader

 

 

 

 

 

 

21 april 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8707

Veerse dam

Lossen van schepen met mijnsteen aan het Veerse meer met de AKERMAN H 16C voor het verzwaren van de Weskapelse zeedijk

 

 

 

21 april 1987

Foto Huub van Dijk

   
8708

Veerse dam

AKERMAN H 16C

 

 

 

 

 

 

21 april 1987

Foto Huub van Dijk

   
8709

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

In profiel brengen van het dijklichaam

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk

   
8710

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

Aanbrengen betonblokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8711

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

Aanbrengen betonblokken

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk

   
8712

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

Aanbrengen betonblokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk

   
8713

Domburg - Verzwaring duinen

N.C.K. 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8714

Domburg - Verzwaring duinen

CATERPILLAR 966C

 

 

 

 

15 juni 1987

Foto Huub van Dijk 

   
8716

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

CATERPILLAR 966C wiellader

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk

   
8717

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC bij het maken van een strekdam van oud dijkverhardingmateriaal

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk

 

   
8718

Westkapelle - Verzwaring zeedijk

HITACHI UH 103 LC

 

 

 

 

 

 

 

 

September 1987

Foto Huub van Dijk 

   
8720

Hansweert - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

Lossen stortsteen met een AKERMAN H 14LC en een N.C.K. 406

 

 

 

 

 

 

30 juli 1987

Foto Huub van Dijk

   
8721

Hansweert - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

 

 

 

 

 

 

1987

Foto archief RWS

   
8801

Werkendam

Kantoor Hakkers aan de oudsas.

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Streekarchief Heusden en Altena

   
8901

Advertentie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989

 

   
8902

Wemeldinge - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8903

Wemeldinge - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8904

Wemeldinge - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
8905

Wemeldinge - Verbreding kanaal door Zuid Beveland

 

 

 

 

 

 

 

1989

Foto archief RWS

   
9101

Breda - Belcrum haven

Aanbrengen damwand

HITACHI KH 150

 

 

 

 

 

 

1991

Foto stadsarchief Breda

   
9102

Breda - Belcrum haven

Aanbrengen damwand

 

 

 

 

 

 

 

1991

Foto stadsarchief Breda

   
9103

Breda - Belcrum haven

Aanbrengen damwand

 

 

 

 

 

 

 

1991

Foto stadsarchief Breda

   
  Hakkers
huidig adres :

Hakkers bv
Oudsas 11        Postbus 11
4250 DA          Werkendam
Tel: 0183 50 11 22          Fax: 0183 50 16 65

www.hakkers.com           info@hakkers.com