E.N.C.I.

Maastricht

 
   
 

Tekst deels uit het boek : Van Mergel tot Cement Uitgeven in 1996 door de ENCI  
  In 1917 start de Nationale Kalkmergel Maatschappij (NAKAM) met de winning van mergel in de groeve Lichtenberg in de St.Pietersberg, in afwachting van de bouw van een cementfabriek vind de gewonnen mergel zijn weg naar de landbouw, glasindustrie en als bouwmateriaal. Door diverse tegenslagen door ondermeer instortingen in de groeve word de NAKAM in 1919 wegens kapitaalgebrek opgeheven, dit is echter niet het enige bedrijf met aspiratie voor cementfabricage, aan de westzijde van de St. Pietersberg start de Kalkmergel-maatschappij St.Pieter met grootschalige dagbouw, het bedrijf probeert vergeefs een overheidsbijdrage los te krijgen voor de bouw van een cementfabriek.
   
2001Winning door de Kalk-Mergel Maatschappij St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

begin jaren '20

Foto archief enci

   
  De terreinen van de groeve Lichtenberg worden na de de liquidatie van de NAKAM publiek geveild  zonder dat er een koper word gevonden en in 1921 word het terrein overgenomen door de CBR die de kades opknapt en de mergelwinning in 1922 hervat, hiermede zijn de enige mergelvoorraden in Nederland  in Belgische handen gekomen.
Op 7 April 1922 start de ontginning door opzichter A. Langeweg  met zes medewerkers, wat schoppen, zes kruiwagens en wat spoormaterieel, daarna komt het werk snel van start en rijden er in 1925 al drie treinen van elk zestien wagons die een dagproductie van 3000 kuub mergel vervoeren.
Samen met een Zwitserse investeerder word een plan ontwikkeld voor de bouw van een cementfabriek, waarvoor men in 1925 een bouwvergunning krijgt.
Een jaar later richt men de N.V. Eerste Nederlandse Cement Industrie op.
   
2401Factuur aankoop spoormaterieel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924

Foto archief enci

   
  Door de ENCI word in 1926 de winning in de groeve Lichtenberg hervat, bedoeling is om hier het terrein vrij te maken voor de bouw van de cementfabriek die een capaciteit krijgt van 300.000 ton portlandcement per jaar een capaciteit waarvan men in Nederland nooit heeft durven dromen.
De gewonnen mergel word verscheept naar de CBR cementfabriek in Lixhe net over de grens, een deel komt in de vorm van cement weer terug voor de bouw van de cementfabriek die in 1927 start.
   
2601De eerste MENCK & HAMBROCK stoom aangedreven hooglepel aan het werk in de groeve Lichtenberg voor het vrijmaken van het terrein voor de bouw van de cementfabriek, de gewonnen mergel word afgevoerd via een loopbrug naar een schip.

 

 

 

 

1926

Foto archief Enci

   
2701De bouwploeg van de fabriek zit de graafploeg op de hielen !

 

 

 

 

 

 

 

 

1927

Foto archief Enci

   
2801


Aanvoer van weer een nieuwe MENCK & HAMBROCK hooglepel in totaal had men er uiteindelijk drie van aan het werk.

 

 

 

 

1928

Foto archief Enci

   
  Op 7 september 1928 word de eerste oven ontstoken van de fabriek, in die tijd de grootste en modernste cementfabriek van Europa met een capaciteit van 300.000 ton per jaar.
   
2802Advertentie

 

 

 

 

 

 

1928

Telegraaf

   
2803Advertentie

 

 

 

1928

Algemeen Handelsblad

   
2901


Limburgse aannemers op werkbezoek in de groeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929

Foto Limburgsche Koerier

   
3001


De groeve en fabriekcomplex, met links twee van de MENCK & HAMBROCK stoomhooglepels op rail.
Duidelijk is het niveau verschil tussen de groeve en fabriek te zien dit vergemakkelijkt het materiaaltransport in het productieproces, het smalspoor eindigt in het lage brekergebouw.

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Enci

   
  In de periode 1932 tot 1935 valt de mergelwinning in de groeve geheel stil, oorzaak de aanleg van het Albertkanaal in Belgie die word aangelegd tussen Antwerpen en Luik.
Tussen Kanne en Vroenhoven graven zo'n 30 stoom hooglepels diep in de mergel om deze met vijfduizend wagons getrokken door 80 stoomlocs af te voeren.
De maatschappij die aan het kanaal werkt levert deze mergel goedkoper dan de ENCI deze zelf wint, dus word dubbelspoor van 7 kilometer lengte aangelegd van Kanne naar de ENCI groeve een deel van de mergel word gelijk verwerkt, zo'n 1,5 miljoen ton word opgeslagen in de groeve.
   
4401


In de oorlogsjaren rijden de ENCI vrachtwagens op steenkoolgas, hier een tankwagen die dagelijks het gas transporteerde vanaf de Staatsmijn Maurits.

 

 

 

 

 

 

jaren '30

Foto archief Enci

   
  Door de oorlogshandelingen komt de groeve in 1940 bijna stil te liggen en tot het eind van de oorlog word er door brandstof en materiaalgebrek in een laag tempo geproduceerd.
Na beŽindiging van de tweedeoorlog word er door het rijk aangedrongen om de productie enorm op te voeren dit in het belang van de wederopbouw.
In april 1945 koopt de ENCI uit het depot van het Amerikaanse leger een aantal tractoren, bulldozers en scrapers. Tegen hun capaciteit moet elk voorafgaand systeem van afgraven het afleggen en ze blijven dan ook tot 1953 in gebruik voor het afgraven van de deklaag.
   
4501CATERPILLAR D8 met LE TOURNEAU getrokken scraper.

 

 

 

 

 

 

1945

Foto nationaal archief

   
4502CATERPILLAR D8 bulldozer.

 

 

 

 

 

 

1945

Foto nationaal archief

   
4503CATERPILLAR D8 met LE TOURNEAU getrokken scraper.

 

 

 

 

 

 

1945

Foto nationaal archief

   
4504LE TOURNEAU getrokken scraper.

 

 

 

 

 

 

 

1945

Foto nationaal archief

   
4505


De Groeve met links een MENCK & HAMBROCK MV grijperkraan en in de diepte een LORIAN hooglepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945

Foto nationaal archief

   
  Eind jaren dertig zijn twee elektrische  hooglepels en een grijperkraan van het merk MENCK & HAMBROCK type MV aangekocht zij vervangen de rail gebonden stoomhooglepels.
De grijperkraan verwijderd de dekgrond en de hooglepels winnen de mergel.
   
4506


CATERPILLAR D8 voor de MENCK & HAMBROCK MV grijperkraan.

 

 

 

 

 

 

 

1945

Foto archief Enci

   
4601


Op de achtergrond het afgraven van de deklaag, op de voorgrond de winning van de mergel.

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4602


Elektrisch aangedreven MENCK & HAMBROCK MV hooglepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4603


 

 

 

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4604


Afgraven bovengrond, deze word per trein afgevoerd naar de westzijde van de berg, hier word later het ENCI-bos aangeplant..

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4605


De "mergelexpress".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
  De "mergelexpress", de eerste loc met tien kipwagons reed al in 1922 bij het vrijmaken van het fabrieksterrein, in 1924 arriveren nog twee locs met veertig wagons, het grootste deel van het spoormaterieel word in 1928 en 1929 aangeschaft als de mergelproductie op gang komt.
Een nadeel van het werkspoor is de geringe manoeuvreerbaarheid, het steeds verplaatsen van de rails is een tijdrovend en moeilijk werk.
In 1958 verdwijnt dan ook de laatste trein en worden ze afgelost door vrachtwagens.
   
4606


De Locloods.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4607


Om na de bevrijding de productie te kunnen opvoeren is er in de groeve een aanvulling van het machinepark gewenst een LORIAN met 1,5 M3 hooglepel word gekocht op een legerdump in BelgiŽ, de machine met dieselmotor heeft ondanks zijn kleinere lepelinhoud een bijna even grote dagcapaciteit als zijn tragere grotere broers.
De machine blijft 10 jaar in bedrijf.

 

 

 

 

1946

Foto archief Enci

   
4701


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947

Foto archief Enci

   
4702


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1947

Foto Nationaal archief

   
4801

Het protest tegen het afgraven van de St. Pietersberg dateert al vanaf 1921. maar in 1948 word de consessie verlengd met 60 jaar, dit met het oog op de bouw van een nieuwe cementfabriek welke alleen rendabel is bij een lange consessie, de groeve mag worden uitgebreid tot 90 Ha.

 

 

 

 

 

 1948

Limburgsch dagblad

   
4802

De "coulissen" een stuk berg tussen de groeve en de Maas word afgegraven, hier zal de nieuwe cementfabriek verrijzen.

 

 

 

 

 1948

Foto archief ENCI

   
4803

 

 

 

 

 

 

1948

Limburgsch dagblad

   
4803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948

Gooi en Eemlander

   
  In 1950 word er 600.000 ton cement geproduceerd en invrsteerd de Enci in een nieuwe cementfabriek die word gebouwd in Lixhe (B).
   
5001


Vervangen van de aandrijfas van een van de MENCK hooglepels.

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Enci

   
5003


Ook met de treinen gaat het wel eens mis !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Enci

   
5004


 

 

 

 

 

 

jaren '50

Foto archief Enci

   
5401


De MENCK MV grijperkraan laad bovengrond op een MINERVA kipper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954

Foto nationaal Archief

   
  In 1955 bereikt de jaarproductie van cement de 1.000.000 ton.
   
6001

 

 

 

  

   
6501

De eerste echte dumptruck arriveert in de groeve een Amerikaanse MACK, aangedreven door een 200 PK dieselmotor en een laadvermogen van 30 ton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965

Limburgs dagblad

 
   
6502

 

Naast de vertrouwde MENCK hooglepels verschijnt deze elektrisch aangedreven RUSTON BUCYRUS RB 110.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

Foto archief Enci

   
6503

MACK dumptruck geladen door een MENCK type DN hooglepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

Foto nationaal archief

   
6701

 

MENCK DN met op de achtergrond de nieuwe oven in aanbouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967

Foto archief Enci

 

   
6707

Schade aan een MENCK DN door een ingestorte mergelwand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaren '60

 

 

   
6710

Ook met de dumptrucks ging het wel eens fout, hier een MACK op zijn kant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

 

   
6712

 

Een MACK met een gebroken vooras.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

 

 

   
  In 1968 word 2.000.000 ton cement geproduceerd.
   
6901

 

 

 

 

 

 

1969

Limburgsch dagblad

 

   
  In 1969 word in BelgiŽ net over de grens het Albertkanaal verbreed, tussen Canne en Vroenhoven loopt het kanaal door een smalle kloof welke daar dient te worden verbreed tot 60 meter, de Enci graaft in opdracht van moedermaatschappij CBR de vijftig meter hoge mergelwand aan de noordzijde over een lengte van drie kilometer af, de nieuwe kanaal wand schuift dan zo'n tachtig meter op, hierbij komt zo'n 3,5 miljoen ton mergel vrij dat verwerkt gaat worden bij de Enci in Maastricht.
Om vanaf het kanaal bij de fabriek te komen moest een tijdelijke transportweg worden aangelegd het "mergeltracť" door een sterk glooiend berglandschap dit vergde al een half jaar werk, ook moest er 2,5 miljoen M3 dekgrond worden afgegraven, met deze grond werd de Cannerberg zo'n twaalf meter verhoogd, het werk werd in twee fases uitgevoerd en duurde tot 1975.
Tijdens de uitvoering van dit werk stond de winning van mergel in de groeve nagenoeg stil, de aanvoer van mergel vanaf het kanaal kon niet allemaal gelijk verwerkt worden een deel werd dan ook in depot gezet in de groeve.
   
6902

 

Mergelwinning langs het Albertkanaal (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1969

Foto archief Enci

   
6903

Albertkanaal (B)

Aftanken van een MENCK M 154 hooglepel.

 

 

 

 

 

 

1969

 

   
6904

Albertkanaal (B)

MENCK M 154 dragline.

 

 

 

 

 

 

 

 

1969

   
6905

 

KRUPP dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6906

 

KRUPP dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
6907

 

KRUPP dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '60

   
7001
   
7002

 

De MENCK MV, zijn taak, afgraven dekgrond, is overgenomen door draglines die zichtbaar zijn op de achtergrond.

 

 

 

 

 

 

 

1970

   
7003

 

De MENCK MV.

 

 

 

 

 

 

 

1970

   
7004

 

Sloop van de MENCK MV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

   
7005

 

MENCK DN.

 

 

 

 

 

 

 

 

1970

   
7010

 

Een van de MACK dumptrucks in de problemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7013

 

Met behulp van een van de RUSTON hooglepels word hij weer recht gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7105

 

Maar de KRUPP truck bleven ook niet altijd rechtop !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

   
7201


Albertkanaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Limburgsch dagblad

   
7202

Albertkanaal.

Een RUSTON RB110 nog in de fabriekskleur, laad een WABCO dumptruck.

In de diepte het te verbreden Albertkanaal

 

 

 

 

 

1972

Foto Joop Vellinga

   
7203

Albertkanaal.

Een van de WABCO's via de transportweg op weg naar de groeve.

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto Joop Vellinga

   
7205

 

CATERPILLAR 992 laad een van de WABCO's.

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto Joop Vellinga

   
7206

 

CATERPILLAR 992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972

Foto Nationaal archief

   
7301

Albertkanaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

Limburgsch dagblad

   
7305

 

MENCK M 154 Hooglepel.

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

 

 

   
7401

 

De opvolgers van de MACK en KRUPP dumptrucks, de Amerikaanse WABCO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

Foto Gerard Naseman

   
7402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

Foto Gerard Naseman

   
7403

 

De drie WABCO's bij de stortplaats.

 

 

 

 

 

 

 

1974

Foto Gerard Naseman

   
7501

RUSTON 110 RB hooglepel laad een WABCO dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief ENCI

   
7502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief ENCI

   
7502

 

RUSTON BUCYRUS RB110

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief ENCI

   
7504

 

RUSTON BUCYRUS RB110

 

 

 

 

 

 

 

Foto archief ENCI

   
7505

 

INGERSOLL - RAND boorstelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief ENCI

   
7506

 

Een MENCK M 500H hydraulische hooglepel, waarschijnlijk betreft het hier een demo machine.

 

 

 

 

 

jaren '70

Foto archief ENCI

   
8001

 

RUSTON  BUCYRUS RB110.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief ENCI

   
8002

 

RUSTON  BUCYRUS bedolven onder een aardverschuiving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief ENCI

   
8003

 

WABCO dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief ENCI

   
8004

 

WABCO dumptruck.

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief ENCI

   
8005

 

Getrokken grader, werd geschonken aan het Weg & Bouw museum.

 

 

 

 

 

 

 

jaren '80

Foto archief ENCI

   
8501

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

Foto Huub van Dijk

   
8502

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

Foto Huub van Dijk

 
   
8503

 

Duidelijk zichtbaar de oude tunnels in de berg.

 

 

 

 

 

1985

Foto Huub van Dijk

 
   
8504

 

 

 

 

 

 

1985

Foto Huub van Dijk

 
   
8601

 

Een CATERPILLAR 769b van Van Dongen op proef, deze was ingezet voor het transport van de stortsteen op Neeltje Jans.

 

 

 

 

1986

 

 

   
8701

De opvolgers van de WABCO dumptrucks, de CATERPILLAR  773

 

 

 

 

 

 

1987

 

 

   
8702

 

CATERPILLAR 773

 

 

 

 

 

 

 

1987

Foto Gerard Naseman

   
8703

 

WABCO.

 

 

 

 

 

 

 

1987

Foto Gerard Naseman

   
8801

Regelmatig word de hulp in geroepen van aannemers in de groeve, hier een CAT 769 van de Zeeuwse Aannemings Maatschappij van Jan de Braal .

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 

   
8802

Een CAT 769 rijd over een smalle verbindingsweg achter de fabriek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 

   
8803

Echt smal dus !

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 
   
8804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 
   
8805

 

Een van de WABCO's word afgevoerd met de DAF 3300 van de Z.A.M.

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 
   
8806

 

CAT 245 van de Z.A.M. en een ex      Van Eck FTF kipper.

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 
   
8807

 

CAT 245 van de Z.A.M. en een ex       Van Eck FTF kipper.

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 

   
8808

 

CAT 245 en een VOLVO dumper van de Z.A.M. bij het afgraven van de oude verbindingsweg achter de fabriek.

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 

   
8809

 

Erg krap !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

 

   
8810

 

De eerste hydraulische graafmachine in de groeve een LIEBHERR 984 hooglepel.

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

   
8811

 

LIEBHERR 984 hooglepel.

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

   
8812

 

CATERPILLAR 773 dumptruck en 988B wiellader.

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

   
8813

 

CATERPILLAR 773 dumptruck en 988B wiellader.

 

 

 

 

 

 

1988

Foto Jerry Flipse

   
9001

 

Een proefput voor de diepwinning van mergel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Enci

 

   
9101

De LIEBHERR 994 dieplepel ariveert.

 

 

 

1991

Foto archief Enci

 

   
9102

LIEBHERR 994 dieplepel geschikt voor de diepwinning.

 

 

 

 

 

1988

Foto Archief Enci

 

   
9103

LIEBHERR 994 dieplepel.

 

 

 

 

 

 

1991

Foto Archief Enci

   
9105

 

RUSTON BUCYRUS RB110 geparkeerd.

 

 

 

 

 

 

1991

Foto archief Enci 

   
9106

 

RUSTON BUCYRUS RB110 geparkeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

Foto archief Enci 

   
9201

 

 

 

 

 

 

 

 

04-07-1992

Foto Huub van Dijk

 
   
9202

 

LIEBHERR 994.

 

 

 

 

 

 

04-07-1992

Foto Huub van Dijk

 
   
9203

 

LIEBHERR 994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-07-1992

Foto Huub van Dijk

 
   
9204

 

De twee RUSTON hooglepels staan geparkeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-07-1992

Foto Huub van Dijk

 

   
9205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Enci 

   
9206

 

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Enci 

   
9207

 

 

 

 

 

 

 

jaren '90

Foto archief Enci 

   
  In 1993 word de moedermaatschappij CBR overgenomen door de Heidelberg cement groep.
   
9301

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9302

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9303

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9304

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9305

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9306

 

RUSTON BUCYRUS RB110. 

 

 

 

 

1993

Foto Ad Gevers 

   
9310

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9311

CATERPILLAR 773  op weg naar de fabriek.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9312

CATERPILLAR 773 B.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9313

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9314

En weer op weg terug voor de volgende vracht.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9315

Voorop een CATERPILLAR 775 B.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9316

LIEBHERR 994. 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9317

CATERPILLAR No.12 grader houd de aan- en afvoer wegen bereidbaar.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9318

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9319

RUSTON 110 RB.

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9320

LIEBHERR 984 hooglepel.

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9321

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9322

De CATERPILLAR 773  word geladen.

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9323

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9324

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9326

CATERPILLAR 775 B .

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9329

CATERPILLAR 988 B wiellader.

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9332

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9333

 

CATERPILLAR 775B

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9334

In de rij om te lossen.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9335

Lossen in de voorraadbunker.

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9338

De LIEBHERR 994 aan het werk.

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9339

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9340

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9341

Laden van de CATERPILLAR 773 B.

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9342

CATERPILLAR 773 B in de werkplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

Foto Gertjan Veld

   
9501

LIEBHERR 984 hooglepel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief ENCI

 

   
9502

 

CATERPILLAR 775B rebuilt door importeur Geveke.

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

 

   
9802

 

CATERPILLAR 775B.

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

   
  In 2010 is ENCI met de overheid, Natuurmonumenten en omgeving overeengekomen om de commerciŽle winning van kalksteen in de groeve in juli 2018 te beŽindigen, dit werd uiteindelijk enkele maanden later.
   
2009.01

 

In 2009 word de LIEBHERR 994 vervangen door een KOMATSU            PC 3000-6.

 

 

 

2009

   
2011.01

 

KOMATSU PC 3000-6.

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2011.02

 

Deze KOMATSU HD 605-7 vervangt in 2008 een van de CAT 773 dumptucks.

 

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2011.03

 

CATERPILLAR 988H vervangt in 2011 de 988F.

 

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2011.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2011.05

 

Ook nieuw in 2011 de CATERPILLAR 775F

 

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2011.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Foto Fotoortner

   
2014.01

 

Deze LIEBHERR 994 hooglepel komt uit een andere CBR groeve.

 

 

 

 

 

 

2014

Foto Tandvfilms

   
2014.02

 

Deze LIEBHERR 994 hooglepel komt uit een andere CBR groeve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Foto Tandvfilms

   
2014.031

 

CATERPILLAR 775B.

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Foto Marcel Koenen

   
  Op 25 Oktober 2018 komt er definitief een eind aan de dagbouw winning in de groeve, de laatste truck met mergel word die dag gelost in de stortkoker.
Er is dan door de Enci 92 jaar lang mergel gewonnen.
De groeve zal worden getransformeerd naar natuurgebied, de cementfabriek blijft bestaan de grondstof zal voortaan van elders worden aangevoerd per schip via de Maas.
   
 
  Film van de laatste vrachten mergel uit de Enci groeve, klik op bovenstaand logo.
   
 
huidig adres : Lage Kanaaldijk 115              6212 NA Maastricht
Postbus 1           6200 AA Maastricht
Tel.: +31 (0) 43 329 77 77            Fax: +31 (0) 43 329 78 22